Tolstolobik pestrý

Hypophthalmichthys nobilis

Tolstolobik pestrý

latinsky: Hypophthalmichthys nobilis
maďarsky: Pettyes busa
anglicky: Big head Carp

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: planktón

dĺžka života:
pohlavná dospelosť: 3-8. rok
doba rozmnožovania: umelý výter
bežná veľkosť: 60-90 cm
maximum: 130 cm

lovná miera: 45 cm

doba hájenia: nestanovená

Tolstolobik pestrý je ryba vyskytujúca sa pôvodne v riekach strednej a južnej Číny. Ako druh vhodný pre rybničný chov bol vysadený v mnohých oblastiach sveta. Na naše územie bol dovezený v roku 1964 z územia vtedajšieho ZSSR a v 70. rokoch bol chov doplnený jedincami pochádzajúcimi z Maďarska. Dodnes je chovaný ako doplnková ryba v kaprových rybníkoch a miestami i vysádzaný do športových vôd.
Tolstolobika poznáme ľahko podľa veľkej niekedy až neforemnej hlavy s nízko posadenými očami a veľkými vrchnými ústami. U dospelých kusov je obvyklé tmavé škvrnité sfarbenie bokov doplnené tmavými plutvami, ktoré obvykle postačia k odlíšeniu od príbuzného tolstolobika bieleho. Ďalším znakom je ostrý kýl na bruchu medzi brušnými plutvami a análnou plutvou.
Pre športových rybárov je tolstolobik vďaka svojim rozmerom atraktívnym druhom, úlovky ale nie sú príliš časté.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 60 až 90 cm
obvyklé maximum: do 120 cm
rekordné hodnoty: okolo 130 cm

Hmotnosť

priemerná: 3až 10 kg
obvyklé maximum: do 30 kg
rekordné hodnoty: okolo 35 kg, v zahraničí 50 kg

Typické znaky

veľká hlava
nízko posadené oči
škvrnité sfarbenie

Výskyt

U nás je tolstolobik nepôvodný druh. ktorý sa v prirodzených podmienkach nerozmnožuje. Jeho výskyt je preto podmienený vysádzaním. Ako teplomilný planktónofágny druh je vysádzaný do rozľahlých stojatých vôd, pokiaľ možno v nížinách. Nájdeme ho v údolných nádržiach, kde niekedy v lete vyťahuje do oblastí prítokov.

Biológia druhu

Tolstolobik pestrý je druhom, ktorý je prispôsobený konzumácii hrubšieho planktónu. Jeho filtračný aparát nie je tak jemný ako u tolstolobika bieleho a tak zachycuje rozmernejšie objekty. Na prvom mieste je to živočíšny planktón, rastlinný planktón konzumujú aj v dobe nedostatku živočíšneho planktónu a rastlinná zložka môže i prevážiť. V niektorých obdobiach býva v tráviacom trakte tolstolobikov nájdený i detrit. Na rybníkoch ochotne príjmajú i predkladané krmivo, ktoré najradšej zbierajú z hladiny.
Pohlavne dospievajú pri dĺžke okolo 70 cm, čo je v 3. - 8. roku života, u nás by sa jednalo skôr o vyššie hodnoty z tohto rozmedzia. Neres prebieha v miestach pôvodného výskytu pri teplote 20 - 25 °C v prúdiacej vode u dna. Podľa zemepisnej šírky k nemu dochádza buď raz alebo až trikrát do roka. Samica môže mať až 1,5 miliónu ikier. V našich podmienkach nebol prirodzený výter doposiaľ zaznamenaný a všetka násada pochádza z umelého výteru, ktorý sa v prípade rybničného chovu prevádza koncom mája alebo v júni.
V produkčnom rybárstve je tolstolobik ceneným druhom, v športových vodách pomáha využiť zásoby planktónu, ale vzhľadom k spôsobu výživy je lovené len malé percento rýb.

Rozmery a rast

Tolstolobik pestrý je veľmi rýchlo rastúcou rybou, ktorej prírastky sú do značnej miery závislé na teplote vody a množstvo potravy. Trojročná ryba odchovaná na našom území tak môže vážiť 0,6 kg, ale aj 3,5 kg. V tropických alebo subtropických vodách majú troj až štvorročné ryby ročné prírastky 4 - 6 kg a v ôsmom roku života prekračuje ich hmotnosť 30 kg. V Maďarsku bola údajne ulovená ryba tohto druhu vážiaca 50,5 kg, u nás zatiaľ nie je oficiálne evidovaný ani úlovok cez 40 kg.

Športový rybolov

Druhy rýb preferujúce pri svojej výžive planktón sa obvykle ťažko lovia na udicu a tolstolobik nie je výnimkou. Väčšina úlovkov je dosiahnutá náhodne pri chytaní kaprov. V prípade nájdenia kŕmiaceho sa húfu je možné ponúknuť rybám kus pečiva na hladine alebo tesne pod ňou. Pasívne vyhrievajúce sa ryby sú ľahostajné k akýmkoľvek nástrahám a zvádzajú niektorých nedisciplinovaných jedincov k ich podsekávaniu.
Určité vyhliadky na ulovenie tolstolobika dáva i muškárenie. Náhodné úlovky už boli zaznamenané, ale zámerný lov tohto druhu je obtiažny, pretože je treba neustále nahadzovať do dráhy pohybujúcich sa rýb a sledovať húf na lodi z pomerne veľkej vzdialenosti, aby nedošlo k jeho vyplašeniu. Záberov je málo, čo je u tolstolobika pravidlom nezávisle na zvolenej technike lovu.
Pokusy o zámerné ulovenie tolstolobika je potreba smerovať do teplej časti roku - od mája do septembra, kedy sú tieto ryby najaktívnejšie.

Možný výber náradia pre lov tolstolobika

Plávaná: Delený kaprový prút alebo výkonný teleskop dlhý okolo 3,5 - 4 m.
Vlasec 0,22 - 0,35 mm.
Nástraha - rôzne druhy pečiva.

Položená: Delený kaprový prút alebo výkonný teleskop dlhý okolo 3,5 - 4 m.
Vlasec 0,22 - 0,35 mm.
Nástrahy - pečivo, boile, kukurica, burizony apod.

Muškárenie: Prút okolo 3 m pre šnúru 7 - 8 obvykle používaný na väčšie strímre.
Nadväzce 0,20 - 0,30 mm.
Mokré mušky; vhodné vzory neboli doposiaľ publikované, ale musia umožňovať prezentáciu v hĺbke 20 - 50 cm pod hladinou a byť naviazané na háčku dovoľujúcom zdolanie ryby okolo 20 kg.