Hrebenačka vysoká

Gymnocephalus baloni

Hrebenačka vysoká

latinsky: Gymnocephalus baloni
maďarsky: Széles durbincs
anglicky: Balon's ruffe

rad: ostriežotvaré
čeľaď: ostriežovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: 2-3. rok
doba rozmnožovanie: apríl - máj
bežná veľkosť: 8 až 10 cm
maximum: cez 13 cm

Lovná miera: -

doba hájenia: celoročne

Hrebenačka Balonova alebo hrebenačka vysoká je sladkovodná ryba z čeľade ostriežovité. Vyskytuje sa v Strednej Európe a na Balkáne. Ide o endemit, ktorý žije v miernych a bahnitých/piesčitých vodách povodia Dunaja a Dnepru.

Hrebenačka vysoká sa zatiaľ našla u nás len v hlavnom toku Dunaja a v jeho veľkých prietočných ramenách, v ústí Ipľa, Latorici a Morave. Proti prúdu Moravy prenikla až do Dyje a Kyjovky. Okrem Dunaja, v ktorom ju nájdeme od Bavorska po deltu, žije táto hrebenačka aj v povodí Dnepra na Ukrajine a v Bielorusku. Preferovanie rozdielneho prostredia sa odráža aj pri výbere neresového substrátu. Zatiaľ čo hrebenačka fŕkaná kladie ikry na vodné rastliny i očistené štrkovité dno, jej prúdomilná príbuzná je litofilná, teda neresí sa len na voľný štrkovitý substrát. Inak sa oba druhy príliš nelíšia spôsobom života, v ich potrave dominujú živočíchy z dna. Preto neprekvapuje ani nález krížencov.

Hoci hrebenačka fŕkaná môže dosiahnuť veľkosť až 30 centimetrov, kým hrebenačka vysoká len 13 centimetrov, pre podobné maskovacie sfarbenie si ich môžeme ľahko spliesť. Pri prvom druhu sú škvrnky obyčajne rozptýlené rovnomerne po tele a menší dvojník ich má často koncentrované v strednej línii tela, pričom môžu tvoriť náznak pozdĺžneho pásu alebo priečnych pruhov. Ako naznačuje názov nedávno objaveného druhu, výška zavalitejšieho tela hrebenačky vysokej tvorí viac než 28 percent dĺžky tela, kým pri hrebenačke fŕkanej je to len 24 až 27 percent.

Z rybárskeho hľadiska patria u nás obe spomenuté hrebenačky medzi nezaujímavé druhy. Hrebenačku fŕkanú v prípade premnoženia považujú rybári za "otravný" druh, ktorý im neustále atakuje mäsité nástrahy a znepríjemňuje lov rýb. Len zriedkavo je tento druh využívaný ako nástrahová rybka, pretože na háčiku vydrží živá pomerne krátko. Napriek ostňom, ktorými je vyzbrojená hlavne predná časť chrbtovej plutvy, však patrí k veľmi atraktívnym nástrahám. Pichľavému sústu neodolá nielen bratanec ostriež či šťuka, ale ani zubáč. Ten "zoberie" aj menšiu mŕtvu hrebenačku. Kto chytá tieto ryby častejšie, vie, že majú intenzívny rybací pach, ktorý láka predátory. Vo východnej Európe si na rozdiel od nás tieto ostnaté a slizké ryby veľmi cenia. Pre Rusov predstavujú základ rybacej polievky "uchy". Vo Fínsku zas zámerne chovajú hrebenačku fŕkanú pre jej chutné ikry, ktoré sa spracúvajú na "hrebenačkový kaviár".

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 8 až 12 cm
obvyklé maximum: do 13 cm
rekordné hodnoty: okolo 15 cm

Hmotnosť

priemerná: 10 až 60 g
obvyklé maximum: do 70 g
rekordné hodnoty: okolo 85 g

Typické znaky

výrazná chrbtová plutva z dvoch spojených častí - prvá s tŕňmi, druhá podopretá mäkkými rozvetvenými lúčmi
drobné tuhé a drsné šupiny
v porovnaní so všetkými ostriežotvarými rybami veľmi vysoké telo
tmavé škvrny na bokoch veľké a nie veľmi výrazné
rozdiely oproti ostatným hrebenačkám :
zo všetkých hrebenačiek je tento druh najvyšší
má najmenej zreteľné, zato plochou najväčšie škvrny
chrbtovú plutvu má najviac posunutú smerom k chvostu
má najkomplikovanejšie tvarovanú žiabrovú kosť s dvoma hrotmi (pre porovnanie je vhodné mať k dispozícii obrázok)

Výskyt

Preferuje väčšie rieky, ich prietočné ramená, príp. pravidelne zaplavované biotopy v inundáciach.

Biológia druhu

Hrebenačka vysoká uprednostňuje veľké nížinné rieky a ich prietočné ramená. Je prúdomilná a na Dunaji sú jej typickým stanoviskom sypané kamenné hrádze omývané prúdom. I keď sa zdá, že silný a stály prúd by vysokej hrebenačke nemal vyhovovať, známy slovenský fotograf Peter Áč uvádza, že sa s týmto druhom najčastejšie stretával práve v silnom prúde.

Podobne ako všetky hrebenačky sa i vysoká živí drobnými organizmami dna, ako sú larvy vodného hmyzu. Vzácnejšie sa v jej potrave nájdu pijavice a ďalšie vodné organizmy. Potravu údajne prijíma najmä v noci. Pohlavne dospieva v 2. alebo 3. roku života. Neresí sa obvykle v apríli na piesčitom alebo kamenitom dne. Výter prebieha v niekoľkých dávkach. Literatúra udáva absolútnu plodnosť v rozmedzí 12 835 - 53 174 ikier od jednej samice.

Význam jv riečnych spoločenstvách nie je veľký - je typickou rybou prúdnych úsekov s dostatočne členitým tvrdým dnom, ale nie je zvlášť početná. V našich vodách vyslovene vzácnym druhom obývajúcim niekoľko málo lokalít v juhovýchodnom cípe republiky a jeho prítomnosť je tu skôr symbolická.

Rozmery a rast

Hrebenačka vysoká je podľa všetkých pozorovaní krátkovekou rybou, ktorej maximálny vek obvykle neprekračuje 5 rokov.

Zatiaľ nie je dostatočné množstvo údajov, pokiaľ sa písalo o maximálnej dosiahnutej dĺžke, hovorí sa o 140 až 153 mm a hmotnosti 84 g. Ale to bude pravdepodobne extrém, väčšinou tento druh neprekračuje dĺžku 12 cm.

Športový rybolov

Hrebenačka vysoká by sa dala uloviť na drobné živočišné nástrahy na plávanú či položenú, ale šanca na úlovok je s ohľadom na vzácnosť druhu a prevažne nočnú aktivitu minimálna. Pravdepodobnejšie je náhodné ulovenie do čereňa.

Možno si viacerí položíte otázku, prečo vôbec treba tieto dva druhy rozlišovať. Aj keď sa s hrebenačkou vysokou stretnú rybári prakticky len v Dunaji a v Latorici, mali by ju poznať hlavne vtedy, ak by sa rozhodli použiť hrebenačku ako nástrahovú rybku. Podľa najnovšieho červeného zoznamu mihúľ a rýb Slovenska (verzia 2007) je totiž hrebenačka vysoká, rovnako ako hrebenačka pásavá, zaradená medzi zraniteľné druhy rýb. Oba druhy sa pre pomerne zriedkavý výskyt ocitli podľa platnej legislatívy (vyhl. č. 24/2003) medzi druhmi národného významu, ktoré sú považované za pôvodné druhy chránených živočíchov. Ich spoločenská hodnota bola stanovená v prípade úmyselného zabitia na 497,90 eura za jedinca. Aby sa rybár nedostal do problémov, mal by zvážiť, či tieto chránené druhy stopercentne pozná. Ak si nie je s determináciou istý, je lepšie, keď s nimi nebude manipulovať.