Výlovy a zarybnenia 2021


Z Jesenného zarybnenia - 17.11.2021


3.10.2021 - Zarybnenie násadou Boleň - Hron č.1, OR Berek 1,2 a 4.5.9.2021 - Zarybnenie násadou Jalec tmavý - Hron č.1, OR Berek IV


2.6.2021 - Jarné zarybnenie Kapor K3 - B3, B4


29.4.2021 - Jarné zarybnenie násadou Kapor K3 - B1, B2


19.4.2021 - Zarybnenie Kaprom K1


7.4.2021 - Zarybnenie plôdikom šťuky