Lipeň tymiánový

Thymallus thymallus

Lipeň tymiánový

latinsky: Thymallus thymallus
maďarsky: Pénzes pér
anglicky: Grayling

rad: lososotvaré
čeľaď: lososovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 10 rokov
pohlavná dospelosť: 2-4. rok
doba rozmnožovania: apríl - máj
bežná veľkosť: 25 až 40 cm
maximum: cez 55 cm

Lovná miera (cm): 27

Doba hájenia: 1.1 - 31.5

Veľmi osobitá lososovitá ryba s minimom bodiek, výraznou chrbtovou plutvou a úchvatným vyfarbením.

Typické znaky

tuková plutvička
šupiny v riadkoch
výrazne vyvinutá chrbtová plutva
dúhovo sfarbené plutvy

Zameniť lipňa s iným druhom ryby je prakticky nemožné. Jeho pestro sfarbené plutvy, medzi nimi dominuje najmä chrbtová, dovoľujú poznať tuto rybu na prvý pohľad. Aj keď rybársky poriadok a niektorá staršia literatúra radia lipne medzi lososovité ryby, vykazujú od ostatných salmonidov toľko rozdielov, že im moderný klasifikačný systém vyhradil samostatnú čeľaď. Od klasických lososovitých rýb sa líši tvarom úst, ktoré pripomínajú skôr síha, väčšími šupinami, ktorých sfarbenie vyvoláva na bokoch dojem jemného prúžkovania, tvarom plutiev a v neposlednom rade i veľmi skromným výskytom bodiek alebo škvŕn. Sfarbenie lipňa je veľmi premenlivé a závisí na odtieni farby riečneho dna v miestach, kde žije. Kolíše tak od striebristých tónov cez ružové až po tmavohnedo fialové. Tak isto z farieb na plutvách vystupuje niekedy viac červená, inokedy ružová alebo tyrkysová. A práve vďaka krásnemu sfarbeniu je lipeň veľmi obľúbenou športovou rybou. Keď sa ešte pridá relatívne obťažný lov muškárskym náradím, povestná lipňova opatrnosť, schopnosť bojovať po zaseknutí na udici a estetická stránka celého lovu, nie je div, že mnohý rybári by lipňa vyhlásili za kráľa našich rýb.

Základní údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 25 až 40 cm
obvyklé maximum: 45 cm
rekordné hodnoty: u nás cez 55 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,2 až 0,6 kg
obvyklé maximum: kolem 1 kg
rekordní hodnoty: u nás cez 2 kg

Výskyt

Lipeň tymiánový zrejme patrí medzi pôvodné druhy na našom území, je rozšírený pomerne rozsiahle, i keď dosť nepravidelne. Nájdeme ho najmä v strednej, západnej a východnej Európe. Na juhu Európy sa Lipeň nevyskytuje. Zaujímavé je, že v Škandinávii a v Rusku sa nachádza aj v jazerách, neresí sa však len v riekach.

Biológia druhu

Lipeň je významnou rybou čistých podhorských riek. Typické úseky, v ktorých rieka zmierňuje svoj prúd, ale uchováva si svoju čistotu a piesčité alebo kamenité dno s porastom vodných rastlín, sú dokonca označované ako lipňové pásmo. Lipeň na rozdiel od pstruha nevyhľadáva úkryty, ale postáva voľne v prúdnici. Väčšie exempláre obývajú hlbšie ťažné úseky. Počas sezóny sa lipeň pohybuje medzi plytkejšími úsekmi, kde trávi leto a hlbšími, kde prezimuje.
Nie je tak plachý ako pstruh a dá sa k nemu pomerne ľahko priblížiť bez toho, aby bol vyplašený.
Na rozdiel od pstruhov lipni celkom s obľubou žijú v húfoch. Iba najväčšie exempláre žijú samotársky a údajne prejavujú i sklony k ochrane svojho teritória. Výskumy majúce za úlohu zistiť mieru vzájomnej konkurencie so pstruhom obecným potvrdili, že potravné spektrum a výber stanovísk sa u oboch druhov prekrývajú len čiastočne a na väčšine vôd k výraznej konkurencii týchto druhov nedochádza.
Potravu lipeň získava predovšetkým na dne. Tvoria ju hlavne larvy hmyzu. Krom nich konzumuje i ďalších vodných bezobratlovcov. Je samozrejme schopný prijímať i hrubšiu zložku potravy ako sú dážďovky alebo drobné rybky. Niekedy sa živí i ikrami rýb. Samostatnou kapitolu potravného spektra lipeňa tvorí náletový hmyz a štádiá vodného hmyzu stúpajúce pred liahnutím k hladine. Vyznať sa v tejto časti lipňovej potravy je dôležité pri jeho love muškárením, najmä však na suchú mušku. Potravu lipeň prijíma i v zime a za istých okolností je možno ho úspešne loviť muškárením i v zimných mesiacoch.
Pohlavne lipeň dospieva vo veku 2 až 4 rokov, samci obvykle o rok skôr. Trenie prebieha v apríli až máji. Výter prebieha v plytkých prúdoch s čistým piesčitým alebo štrkovitým dnom. Ryby na neresovisko plávajú v húfoch. Samci na neresovisku obsadzujú a tvrdo hája akési trecie okrsky, kam nepustia žiadnu rybu. Samice čakajú pod neresoviskom na dobu, kedy im úplne dozrejú vaječníky a potom vplávajú medzi samce. Nasleduje fáza dvorenia, kedy sa pár postupne zoznamuje a pomocou spoločných pohybov a vzájomných dotykov postupne stimuluje k vlastnému treniu. Počas neho sú ryby v telesnom kontakte, často sa dotýkajú zadnou časťou tela a pri vypúšťaní pohlavných produktov zároveň oplodnené ikry zahrabávajú. Počet ikier veľkých okolo 3 mm sa u jednej samice pohybuje medzi 1 000 až 10 000 kusov, najčastejšie ale v rozmedzí 1 500 - 5000. Vývoj ikier trvá zhruba 14 - 20 dní.
Trenie je pre lipene veľmi stresujúcou záležitosťou, behom ktorej naviac dochádza k početným úrazom a zaplesneniu a veľa rýb v niekoľkých nasledujúcich týždňoch uhynie. To v značnej miere spôsobuje doslova prekvapivú krátkovekosť druhu.
Lipeň je u nás pôvodnou typickou a nenahraditeľnou rybou obývajúcou najkrajšie úseky vodných tokov. Jeho význam pre ich biologickú rovnováhu a prirodzené fungovanie je nenahraditeľný, rovnako ako jeho význam pre športový rybolov. Zaslúži si preto ochranu a v rámci nej aspoň čiastočné úpravy doterajších pravidiel rybolovu. Zhruba 80 000 lipňov lovených ročne v 80. rokoch 20. storočia predstavuje pravdepodobne maximum produkčných možností našich vôd. S rastúcim počtom muškárov i rastúcou kvalitou ich vybavenia už nie je možné pristupovať k tejto rybe podľa prakticky rovnakých pravidiel, aké platia pre vysadzovaného pstruha dúhového. Najviac ale záleží na samotných rybároch, pretože ich prístup k rybám bude mať nakoniec vždy väčší význam než administratívne opatrenia.

Rozmery a rast

Lipeň rastie pomerne rýchlo, ale jedná sa o značne krátkoveký druh, ktorý sa len málokedy dožíva väčšieho veku než 5 rokov. Pretože ide o veľmi atraktívnu rybu, hľadala sa príčina tejto až prekvapivej krátkovekosti a bolo zistené, že značné percento rýb uhynie krátko po výtere na následky stresu, vysilenia a početných zranení. Pokusne chované ryby vytierané umelo a ošetrované po výtere antibiotikami sa dožili 8 rokov než sa stali obeťou náhodnej otravy. I v prírode sa tak staré ryby môžu vyskytnúť.

Športový rybolov

Za jediný prípustný športový lov lipeňa považujú milovníci tejto ryby lov na umelú mušku a naviac pokiaľ možno na suchú, aby estetický zážitok zo záberu a zdolávanie tohto krásavca bol maximálny. Lipeň ale berie veľmi dobre i na mokré mušky a nymfy, pomerne ľahko by sa nechal loviť na plávanú, k čomu dochádza na mimopstruhových revíroch a je celkom dobre uloviteľný i za pomoci ľahkého vláčiaceho náradia. Zámerný lov prívlačou však stojí za to zvážiť s ohľadom na možné poškodenie ryby hrotmi trojháčikov.

Možný výber náradia

Muškárenie: Jemnejší prút v dĺžke 240 až 305 cm - najčastejšie AFTMA 4 alebo pri nymfovaní aj viac, niektorý rybári používajú aj jemnejšie prúty.
Nadväzce 0,08 - 0,18 mm. Najslabšie pri jesennom love na suchú mušku, najsilnejšie pri nymfovaní na veľkých revíroch s možnosťou záberu veľkého pstruha, mreny apod.
Nástrahy: Suché i mokré mušky, nymfy, ojedinele menšie strimry.
Prívlač: Prút celkom ľubovoľnej dĺžky s odhodovou záťažou do 15 g.
Vlasec 0,12 - 0, 18mm.
Nástrahy: Najmenšie typy rotačiek a voblerov, občas i "mäkké" nástrahy z umelých hmôt alebo peria.