Naša organizácia

     Dovoľte mi aby som niekoľkými vetami priblížil históriu našej organizácie. Tu sa musím poďakovať pánovi Vércse Mikulášovi, ktorý aj keď nie dlho ale v sedemdesiatych rokoch viedol kroniku našej organizácie a zanechal nám veľmi cenné podklady a informácie z našej histórie.

     Pre občanov Štúrova a okolia ktorí v športovom rybárstve nachádzali svoju záľubu bol 1947 významným rokom. Na jeseň v mesiaci november 1947 sa zišlo niekoľko desiatok vyznavačov športového rybolovu na svoje prvé zasadanie a založili dobrovoľný záujmový rybársky spolok. Zvolili si výbor a začali svoju činnosť. Predsedom sa stal pán Bitter Béla, riaditeľ na dôchodku. Organizácia mala približne 60 členov ale športových rybárov bolo zhruba 15, ostatní lovili sieťami. V tom čase samozrejme vykonávali rybársku činnosť na tečúcich vodách aj menšie skupinky profesionálnych rybárov (bokrok). Nagy Pista na Hrone, Lábik Ján na Dunaji, Varga Gyula na Dunaji v Kravanoch a Bogácsi Ferenc na Ipli. 

     V 50-tych rokoch naša členská základňa postupne narastala. Naša organizácia vykonávala aj profesionálnu rybársku činnosť - lovila sieťami na Dunaji, ba mali sme aj vlastnú predajňu so živými rybami na dnešnej pešej zóne. Že naši predchodcovia vo vedení organizácie mali aj športového ducha svedčí ten fakt , že pod vedením predsedu pána Kováča Ladislava sme už v roku 1951 usporiadali prvé rybárske preteky. Keďže v bývalom vedení našej organizácie bolo vždy veľa učiteľov, aj práca s mladými rybármi začala veľmi skoro, už v r.1966 a to pod vedením pána Majeského Jozefa v Štúrove a pána Spišiaka Mikuláša v Kameníne. 

      V 60 - tych rokoch sa naša organizácia výrazne rozrástla a spadali pod ňu aj okolité obce. Činnosť v týchto obciach riadili miestni poverenci a z kroniky vieme že chválili spoluprácu s rybármi z Bíne a Kamenína ale sťažovali sa na veľa pytliakov v Obide , Náne a Kamenici. Tu mi dovoľte spomenúť niekoľko mien funkcionárov ktorí sa v tomto období významne podieľali na rozvoji našej organizácie. Pána Vincze Antala, Bitter Karola, Kováča Ladislava, Lábika Gyulu, Lenka Júliusa, Nemesa Gyulu a ďalších dobrovoľných obetavých rybárov. 

     V 70-tych rokoch naša členská základňa postupne narastala a koncom 70-tych rokov sme už mali 350 členov. Pokiaľ sa starší členovia pamätajú, mali sme na mieste dnešnej colnice kúpený malý domček so záhradou, kde sme mali ako kanceláriu tak i skladové priestory, žiaľ museli sme sa ho vzdať pri ďalšom rozvoji mesta Štúrova. 

     Zmena politického systému v 89-tom roku samozrejme výrazne ovplyvnila aj dianie v oblasti športového rybolovu. Udialo sa veľmi veľa zmien aj čo sa týka legislatívy. Z praxe vieme že nie všetky zmeny boli zrovna šťastné ale musíme sa im prispôsobiť a neustále sa starať o to aby naši členovia mali dobré podmienky pre svoj koníček. 

     Záujem o tento druh športu neustále narastá, svedčí o tom aj fakt že momentálne má naša organizácia vyše 1000 členov. Pri administratíve a práci s takým veľkým počtom ľudí nám výrazne pomáha výpočtová technika ale napriek tomu potrebujeme veľa nezištnej a obetavej práce mnohých funkcionárov, preto ďakujem všetkým našim členom výboru ktorí nám pomáhajú pri chode našej MO.

    Eugen Farský           
predseda MO SRZ Štúrovo