Tolstolobik biely

Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik biely

latinsky: Hypophthalmichthys molitrix
maďarsky: Fehér busa
anglicky: Silver Carp

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: bylinožravec

dĺžka života: 20 rokov
pohlavná dospelosť: 6-7. rok
doba rozmnožovania: len umelý výter
bežná veľkosť: 60-90 cm
maximum: 110 cm

lovná miera: 45 cm

doba hájenia: nestanovená

Tolstolobik biely je veľká kaprovitá ryba pochádzajúca z riek od Amura až po južnú hranicu Číny. Ako hospodársky významná ryba bol vysadený na mnoho miestach sveta vrátane Európy. K nám bol dovezený v roku 1965 a na začiatku bol chovaný v rybníkoch. Neskôr bol vysadený i do športových revírov. Očakávalo sa od neho, že zvýši produkciu nášho z veľkej časti kaprového rybnikárstva a prípadne sa stane zaujímavým objektom športového rybolovu. Bohužiaľ jeho význam v žiadnom z týchto dvoch bodov dodnes nedosahuje možností, akých by mohol. V prípade produkčného chovu nie je po tejto rybe na trhu dostatočný dopyt a z hľadiska lovu udicou sa jedná o ťažko loviteľný druh.
Poznať tolstolobika nie je ťažké. Veľká hlava s nízko posadenými očami umožňuje zámenu iba s tolstolobikom pestrým. Na rozdiel od tejto tmavo mramorovanej ryby je telo tolstolobika strieborné alebo šedé s šedými alebo šedožltými plutvami. Na bruchu sa nachádza ostrý kýl tiahnuci sa po celej dĺžke brucha až k análnemu otvoru. V prednej časti je pokrytý šupinami, vzadu je holý. U tolstolobika pestrého je tento kýl kratší - iba od brušných plutiev dozadu.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 60 až 90 cm
obvyklé maximum: do 100 cm
rekordné hodnoty: okolo 110 cm

Hmotnosť

priemerná: 3až 8 kg
obvyklé maximum: do 20 kg
rekordné hodnoty: cez 25 kg

Typické znaky

veľká hlava, menšia než u tolstolobika pestrého
nízko posadené oči
svetlé sfarbenie
ostrý kýl po celej dĺžke brucha

Výskyt

Na našom území je tolstolobik nepôvodnou rybou, ktorá sa v prirodzených podmienkach nerozmnožuje. Jeho výskyt závisí na vysadzovaní. Ako teplomilný planktónofágny druh je vysadzovaný do rozľahlých stojatých vôd ako sú údolné nádrže a veľké pieskovne či rybníky, pokiaľ možno v nížinách.

Biológia druhu

Vo svojej pôvodnej vlasti je tolstolobik riečnou rybou obývajúcou okrem hlavného toku i postranné ramená a jazerá spojené s riekami. Jedná sa o húfovú rybu, ktorá sa rýchlo pohybuje a je pomerne plachá. Podľa početných údajov z literatúry tolstolobiky radi vyskakujú z vody a pomocou vysokých skokov unikajú i zo sietí.
Potravou tolstolobika je predovšetkým planktón. Poter tohto druhu sa síce živí planktónom živočíšnym, ale v dospelosti sa živí takmer výhradne rastlinným planktónom. Jeho jemný filtračný aparát umiestnený na žiabrach je schopný z vody oddeliť i jednobunečné riasy, ktoré sú trávené v zažívacom ústrojenstve disponujúcom črevom, ktoré je až 15 x dlhšie ako telo ryby (u kapra je to 2,5 až 3 x). V prípade nedostatku planktónu sa tolstolobiky živia i detritom.
Spôsobom výživy je tolstolobik jedinečnou rybou, ktorá využíva najdostupnejšiu potravu zo samého základu potravnej pyramídy, prakticky nekonkuruje iným druhom a vďaka tomu, že jej potrava neprechádza ďalšími článkami potravinového reťazca, vykazuje jej mäso najnižší obsah škodlivín zo všetkých našich druhov rýb.
Príjem potravy je u tolstolobika enormný, v teplom období môže dosiahnuť až 20 % hmotnosti tela. Naproti tomu v zime, kedy je planktónu nedostatok, býva príjem potravy zastavený.
Význam tolstolobika je značný najmä v krajinách s teplou klímou, kde má po väčšinu roka dostatok potravy. Príkladom je práve Čína, odkiaľ táto ryba pochádza. Miestne rybníky so sádkou skombinovanou z kapra, tolstolobika pestrého, bieleho, bieleho a čierneho amura a jedného druhu ryby živiacim sa mäkkýšmi vykazujú produkciu až cez 10 ton z hektára, čo je v našich pomeroch nepredstaviteľné číslo - asi dvadsaťnásobok produkcie dobrého kaprového rybníka.
V Číne sa tolstolobik neresí v máji až júni v riekach pri pomerne značnej teplote vody. Priezračné ikry, ktorých je u jednej samice okolo 500 000, sú volne unášané prúdom. V našich podmienkach nebol prirodzený výter zaznamenaný a tolstolobik je vytieraný umelo, obvykle po stimulácii injekciami s výťažkom z kaprej hypofýzy. Pohlavne u nás dospieva vo veku 6 - 7 rokov.
Pre svoju značnú teplomilnosť je u nás tolstolobik rybou žijúcou hojnejšie len v niektorých vodách najmä v teplých častiach štátu. Jeho unikátny spôsob výživy dovoľujúci značnú produkciu pri minimálnej konkurencii ostatným druhom rýb je zaujímavý pre komerčné rybárstvo, ale sťažuje do značnej miery lov na udicu.

Rozmery a rast

Tento druh rastie pomalšie než amur alebo tolstolobik pestrý a 60 cm dĺžky (cca 3 kg váhy) prekračuje v 5. až 7. roku života. Vzhľadom k tomu, že sa môže dožiť až 20 rokov, má i tak možnosť výrazne prekročiť dĺžku 1 m a hmotnosť 20 kg. Úlovky stále väčších rýb na mnoho našich vodách tomu nasvedčujú. Istým problémom je, že občas dochádza k zámene s rýchlejšie rastúcim tolstolobikom pestrým.

Športový rybolov

Pretože tolstolobik je ryba filtrujúca z vody planktón, existuje len málo okamžikov, kedy je šanca na regulárny záber. I tak je možné tolstolobiky cielene vnadiť a chytať a v minulosti sa v rybárskej tlači objavilo niekoľko článkov s touto tematikou. Väčšina úlovkov je však i tak dosiahnuta náhodne pri chytaní kaprov a len málo rybárov sa lovu tohto druhu cielene venuje.

Možný výber náradia pre lov tolstolobika

Plávaná: Delený kaprový prút alebo výkonný teleskop dlhý okolo 3,5 - 4 m.
Vlasec 0,22 - 0,35 mm.
Nástraha - rôzne druhy pečiva (rožok, ...)

Položená: Delený kaprový prút alebo výkonný teleskop dlhý okolo 3,5 - 4 m.
Vlasec 0,22 - 0,35 mm.
Nástrahy - pečivo, boile, rôzne pelety, extrudy, burizony apod.