Povolenky

pre rok 2024

Miestne povolenia 


Dospelí členovia

Členská známka

38€

Miestna povolenka 

50€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

2€

Spolu

95€


Dôchodcovia, invalidi, ženy

Členská známka

38€

Miestna povolenka

45€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

2€

Spolu 

90€


Mládež od 15 rokov, študenti

Členská známka

17€

Miestna povolenka

45€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

2€

Spolu

69€


Deti od 6 do 14 rokov

Povolenie

20€

Zápisné

2€

Spolu

22€

Zväzové povolenie

Zväzové povolenie podľa schválenej smernice môže byť vydané len držiteľovi miestneho kaprového povolenia.

Cena celozväzového povolenia - dospelí, ženy, dôchodcovia, invalidi, mládež

75€

Cena celozväzového povolenia deti do 15 rokov

20€

Zväzové povolenie dospelí

       ( 95 + 75 )

170€

Zväzové povolenie dôchodcovia, invalidi, ženy

       (90 + 75 )

165€

Zväzové povolenie mládež od 15 rokov, študenti 

       ( 69 + 75 )

144€

Zväzové povolenie deti od 6 do 14 rokov 

       ( 22 + 15 )

37€

Ostatné platby

hrada za neodpracovanú brigádu*

25€

Neodovzdaný a nesprávne alebo neúplne vyplnený 

prehľad o úlovkoch**

20€

** Vyplnený prehľad o úlovkoch musí byť odovzdaný do 15.januára.

Poplatky pre nového člena


Dospelí, ženy, dôchodcovia, mládež od 15 rokov

Zápisné 

70€

Zápisné mládež

35€

Školenie

20€

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

1€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Členský preukaz

1€


Poplatky pri prestupe

Príspevok na zarybnenie

50€

Hosťovacie povolenia


Tečúce vody MO: Hron, Ipeľ, Obidský kanál

Denná povolenka - člen SRZ

10€

Denná pov. pre člena v inom štáte

10€

Týždenná povolenka

40€


Stojaté vody MO: Berek I, II, III, IV

Denná povolenka - člen SRZ, člen v inom štáte

10€

Týždenná povolenka

40€

Denná povolenka pre nečlena

20€

Týždenná povolenka pre nečlena

80€


Vody Rady SRZ (Dunaj)

Denná povolenka - člen SRZ

15€

Týždenná povolenka - člen SRZ

40€

Denná povolenka pre nečlena

40€

Každý rybár je povinný si zakúpiť okrem povolenia na rybolov aj ročný / trojročný rybársky lístok na mestskom (miestnom) úrade. Bez rybárskeho lístka je povolenie neplatné!