Povolenky

pre rok 2021

Miestne povolenia 


Dospelí členovia

Členská známka

26€

Miestna povolenka 

46€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu

78€


Dôchodcovia, invalidi, ženy

Členská známka

26€

Miestna povolenka

40€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu 

72€


Mládež od 15 rokov, študenti

Členská známka

17€

Miestna povolenka

40€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu

63€


Deti od 6 do 14 rokov

Povolenie

14€

Zápisné

2€

Spolu

16€

Zväzové povolenie

Zväzové povolenie podľa schválenej smernice môže byť vydané len držiteľovi miestneho kaprového povolenia.

Cena celozväzového povolenia - dospelí, ženy, dôchodcovia, invalidi, mládež

40€

Cena celozväzového povolenia deti do 15 rokov

10€

Zväzové povolenie dospelí

       ( 78 + 40 )

118€

Zväzové povolenie dôchodcovia, invalidi, ženy

       ( 72 + 40 )

112€

Zväzové povolenie mládež od 15 rokov, študenti 

       ( 63 + 40 )

103€

Zväzové povolenie deti od 6 do 14 rokov 

       ( 16 + 10 )

26€

Ostatné platby

hrada za neodpracovanú brigádu*

20€

Neodovzdaný prehľad o úlovkoch **

7€

* Keďže v roku 2020 sa z dôvodu opatrení vlády brigády konali individuálne, tento  poplatok bude dobrovoľný.

** Vyplnený prehľad o úlovkoch musí byť odovzdaný do 15.januára.

Poplatky pre nového člena


Dospelí, ženy, dôchodcovia, mládež od 15 rokov

Zápisné 

70€

Skúšky

7€

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

1€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Členský preukaz

1€


Deti od 6 do 14 rokov

Zápisné 

2€

Hosťovacie povolenia


Miestne revíry: Hron, Ipeľ, Obidský kanál, Berek 1 až 4

Denná povolenka - člen SRZ

10€

Denná pov. pre člena v inom štáte (ČR, MR)

10€

Týždenná povolenka - člen SRZ

40€

Denná povolenka pre nečlena

20€

Týždenná povolenka pre nečlena

80€

Vody Rady SRZ - Dunaj

Denná povolenka - člen SRZ

20€

Týždenná povolenka člen SRZ

30€

Denná povolenka  pre nečlena

40€

Týždenná povolenka pre nečlena

150€

Každý rybár je povinný si zakúpiť okrem povolenia na rybolov aj ročný / trojročný rybársky lístok na mestskom (miestnom) úrade. Bez rybárskeho lístka je povolenie neplatné!