Povolenky

Miestne povolenia 

Dospelí členovia, ženy

Členská známka

23€

Miestna povolenka 

46€

Spolu

69€

Dôchodcovia, invalidi

Členská známka

23€

Miestna povolenka

40€

Spolu 

63€

Mládež od 15 rokov, študenti

Členská známka

14€

Miestna povolenka

40€

Spolu

54€

Deti od 6 do 14 rokov

Povolenie

14€

Zápisné

2€

Spolu

16€

Zväzové povolenie

Zväzové povolenie podľa schválenej smernice môže byť vydané len držiteľovi miestneho kaprového povolenia.

Cena celozväzového povolenia - dospelí, ženy, dôchodcovia, invalidi, mládež

35€

Cena celozväzového povolenia deti do 15 rokov

10€

Zväzové povolenie dospelí, ženy

       ( 69 + 35 )

104€

Zväzové povolenie dôchodcovia, invalidi 

       ( 63 + 35 )

98€

Zväzové povolenie mládež od 15 rokov, študenti 

       ( 54 + 35 )

89€

Zväzové povolenie deti od 6 do 14 rokov 

       ( 16 + 10 )

26€

Ostatné platby

hrada za neodpracovanú brigádu

15€

Neodovzdaný prehľad o úlovkoch *

7€

* Vyplnený prehľad o úlovkoch musí byť odovzdaný do 15.januára.

Poplatky pre nového člena

Dospelí, ženy, dôchodcovia, mládež od 15 rokov

Zápisné 

26€

Skúšky

7€

Zarybňovací príspevok pre členov z obvodu Štúrovo

40€

Zarybňovací príspevok pre členov z inej MO, MsO

60€

Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z.

1€

Členský preukaz

1€

Deti od 6 do 14 rokov

Zápisné 

2€

Každý rybár je povinný si zakúpiť okrem povolenia na rybolov aj ročný / trojročný rybársky lístok na mestskom (miestnom) úrade. Bez rybárskeho lístka je povolenie neplatné!

Hosťovacie povolenia

Tečúce vody MO - Hron, Ipeľ, Obidský kanál

Denná povolenka

7€

Týždenná povolenka

30€

Stojaté vody MO - Berek I, II, III, IV

Denná povolenka

10€

Týždenná povolenka

40€

Denná povolenka pre nečlena SRZ (vody MO)

20€

Týždenná povolenka pre nečlena SRZ (vody MO)

70€

Vody Rady SRZ - Dunaj

Denná povolenka 

10€

Týždenná povolenka

30€