Povolenky

pre rok 2023

Miestne povolenia 


Dospelí členovia

Členská známka

32€

Miestna povolenka 

50€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu

88€


Dôchodcovia, invalidi, ženy

Členská známka

32€

Miestna povolenka

43€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu 

81€


Mládež od 15 rokov, študenti

Členská známka

17€

Miestna povolenka

43€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Manipulačný poplatok

1€

Spolu

66€


Deti od 6 do 14 rokov

Povolenie

14€

Zápisné

2€

Spolu

16€

Zväzové povolenie

Zväzové povolenie podľa schválenej smernice môže byť vydané len držiteľovi miestneho kaprového povolenia.

Cena celozväzového povolenia - dospelí, ženy, dôchodcovia, invalidi, mládež

50€

Cena celozväzového povolenia deti do 15 rokov

10€

Zväzové povolenie dospelí

       ( 88 + 50 )

138€

Zväzové povolenie dôchodcovia, invalidi, ženy

       ( 81 + 50 )

131€

Zväzové povolenie mládež od 15 rokov, študenti 

       ( 66 + 50 )

116€

Zväzové povolenie deti od 6 do 14 rokov 

       ( 16 + 10 )

26€

Ostatné platby

hrada za neodpracovanú brigádu*

25€

Neodovzdaný prehľad o úlovkoch **

7€

** Vyplnený prehľad o úlovkoch musí byť odovzdaný do 15.januára.

Poplatky pre nového člena


Dospelí, ženy, dôchodcovia, mládež od 15 rokov

Zápisné 

70€

Zápisné mládež

30€

Skúšky

7€

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

1€

Príspevok na opravy ciest a kúpu pozemkov

5€

Členský preukaz

1€


Deti od 6 do 14 rokov

Zápisné 

2€

Hosťovacie povolenia


Tečúce vody MO: Hron, Ipeľ, Obidský kanál

Denná povolenka - člen SRZ

10€

Denná pov. pre člena v inom štáte

10€

Týždenná povolenka

40€


Stojaté vody MO: Berek I, II, III, IV

Denná povolenka - člen SRZ, člen v inom štáte

10€

Týždenná povolenka

40€

Denná povolenka pre nečlena

20€

Týždenná povolenka pre nečlena

80€

Každý rybár je povinný si zakúpiť okrem povolenia na rybolov aj ročný / trojročný rybársky lístok na mestskom (miestnom) úrade. Bez rybárskeho lístka je povolenie neplatné!