Čík európsky

Misgurnus fossilis

Čík európsky

latinsky: Misgurnus fossilis
maďarsky: Réti csík
anglicky: Weatherfish

rad: kaprotvaré
čeľaď: sekavcovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 10 rokov
pohlavná dospelosť:
doba rozmnožovanie: apríl - jún
bežná veľkosť: 15 až 25 cm
maximum: 35 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. celoročne

Čík európsky je typickou a nezameniteľnou, dnes však veľmi vzácnou rybou, ktorá obývala plytké stojaté vody a riečne ramená vo väčšine nižšie položených oblastí nášho územia.
Jedná sa o rybu s mnohými zvláštnosťami. Aby ľahšie prežíval v plytkých vysychajúcich vodách s častým nedostatkom kyslíka, vyvinulo sa u číka črevné dýchanie. Táto schopnosť založená na vstrebávaní vzdušného kyslíku sliznicou čreva je využívaná i pri dostatočnom obsahu kyslíka vo vode a nielen vo chvíľach, kedy ryba nedokáže získať dostatok kyslíka pomocou žiabier.
Ďalšou vecou ktorá číka preslávila, je jeho citlivosť na zmenu atmosférického tlaku. S blížiacimi sa tlakovými zmenami pláva čík k hladine a čulo sa pohybuje. Vďaka tomu bol chovaný v domácnostiach a využívaný ako prírodný barometer - odtiaľ pochádza jeho anglické pomenovanie Weatherfish.
Vzhľad číka je nezameniteľný. Má dlhé štíhle zo strán sploštené telo s guľatou chvostovou plutvou a okolo ústneho otvoru je rozmiestnených 10 fúzikov, čo je vôbec najviac zo všetkých našich rýb. Boky sú pokryté jemnými šupinkami (135 - 175 šupín v postrannej čiare - väčšina našich rýb má polovicu alebo len tretinu tohto množstva).
Sfarbenie je tak isto typické. Tvoria ho rovnobežné svetlé a tmavé pruhy, ich odtieň je na rôznych lokalitách odlišný a kolíše medzi hrdzavo hnedastými až zelenkastými tónmi.
V minulosti bol čík obľúbenou veľmi odolnou nástražnou rybkou, dnes je na zozname chránených živočíchov.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 15 až 25 cm
obvyklé maximum: 30 cm
rekordné hodnoty: do 35 cm

Hmotnosť

priemerná: 25 až 80 g
obvyklé maximum: 150 g
rekordné hodnoty: okolo 200 g

Typické znaky

5 párov fúzikov
dlhé telo s guľatou chvostovou plutvou
pruhované sfarbenie bokov
drobné zaguľatené plutvy

Výskyt

Žije v stojatých alebo mierne tečúcich vodách vrátane chovných rybníkov a ich kanálov. V poslednej dobe je výskyt ostrovčekovitý a naďalej sa zmenšuje.

Biológia druhu

O živote číka sa vie pomerne málo. V plytkých vodách, kde žije, sa väčšinou zdržuje v blízkosti dna a u hladiny sa vyskytuje hlavne pri návaloch aktivity pred náhlymi zmenami počasia a samozrejme i pri získavaní vzduchu pre svoj prídavný dýchací aparát v čreve. Jeho aktivita stúpa s príchodom šera a počas dňa môžeme túto rybu nájsť ležať na dne, často i zahrabanú do mäkkých nánosov.
Potravou číka sú bentické organizmy a pravdepodobne i detrit. Inak i v tejto oblasti je poznatkov o tomto druhu veľmi málo.
Neres číkov prebieha v apríli až júni, pričom v chladnejších oblastiach je to skôr v druhej polovici tohoto obdobia. Ikry sú nalepované na vodné rastlinstvo a ich počet sa priemerne pohybuje od 5 000 do 35 000. Literatúra však uvádza i hodnoty cez 100 000 kusov. Posledné výskumy naznačujú, že podobne ako u sekavca sa i u číka vyskytujú polyploidný jedinci (tj. so zväčšeným počtom chromozómov) a rozmnožovanie je možno komplikovanejšie, než sa pôvodne zdalo.
Čík je v našich vodách druhom obývajúcim svojim spôsobom extrémne stanovištia. Na niektorých miestach je jednou z mála rýb, ktoré tu vôbec dokážu prežiť. Je aj potravou dravých rýb, hlavne šťúk a sumcov, čo má veľký význam na lokalitách, kde je vďaka nedostatku kyslíka málo bežných kaprovitých rýb. Na otvorených vodách je ale len okrajovým druhom bez väčšieho významu. Je skôr potreba vidieť v tejto rybe pôvodný nesmierne zaujímavý druh, ktorého postupné miznutie nás upozorňuje na zhoršovanie kvality životného prostredia a miznutie niektorých biotopov.

Rozmery a rast

Rast číka nebol na našom území vo väčšom rozsahu skúmaný. Okrem problémov s obstaraním početnejších vzorkov tomu bráni i malá veľkosť šupín (= nutnosť používať komplikovanejšej metódy zisťovania veku) a malý záujem o tento druh zo strany športových i komerčných rybárov.
Obecne je čík braný ako stredne dlhoveká ryba (v praxi to znamená max. vek okolo 10 rokov) a literatúra pripúšťa maximálnu dĺžku do 35 cm.

Športový rybolov

Čík je dnes natoľko vzácny, že pravdepodobnosť ulovenia je len malá. Na prút by mohol zabrať na drobnú živočíšnu nástrahu, pravdepodobnejší je úlovok do čereňa. Ako chránený druh by rozhodne nemal byť lovený zámerne.