Býčko piesočný

Neogobius fluviatilis

Býčko piesočný

latinsky: Neogobius fluviatilis
maďarsky: Folyami géb
anglicky: Monkey goby

rad: ostriežotvaré
čeľaď: býčkovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: 2. rok
doba rozmnožovania: apríl - júl
bežná veľkosť: 15 až 18 cm
maximum: do 25 cm

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nestanovená

Býčko piesočný je známy z vôd Slovenska od roku 2001 z ústia Hrona do Dunaja. Expanzia týchto býčkov nie je taká výrazná. Býčko piesočný preferuje piesčitý sediment dna, do ktorého sa zvykne zahrabávať. Ryba má dĺžku tela 15 až 18 cm, až do 25 centimetrov. 58-65 šupín v pozdĺžnej rade. Ošupenie hlavy; 26 šupín umiestnených medzi hlavou a začiatkom chrbta. Prvý lúč chrbtovej plutvy je tvrdý.

Jeho výskyt je v Čiernom, Azovskom a Marmarskom mori, kde obýva pobrežné plytčiny a vo všetkých sladkých vodách a ich povodiach, v pobrežných jazerách a lagúnach. . Dokáže prežiť aj v slanej vode a preto sa nachádza aj v sladkovodných a aj v morských ekosystémoch.

Odtiaľ sa invazívne rozšíril do povodia Dunaja. Od roko 1970 je masívne rozšírený na Balatone, postupne sa rozšíril aj v riečkach a rybníkoch. Od roku 1997 je evidovaný v centrálnej časti rieky Visla v Poľsku, a v súčasnosti sa rozširuje na hornom toku Dunaja.

Obľubuje miesta s piesočnatým a bahnitým dnom s bohatou rastlinnou vegetáciou. Najlepšie sa mu darí pri teplote 4-20°. Živí sa mäkkýšmi, kôrovcami, červami, rybími ikrami, malými rybami a larvami hmyzu.. Pohlavne dospieva vo veku 2 rokov. Neresí sa od apríla do júla, ak teplota je nižšia oako 13°, môže to trvať až do polovice septembra. Výter prebieha v dávkach. Samce strážia hniezda s vajíčkami a taktiež strážia aj novo vyliahnuté mláďatá. Pri neresení sa samce sfarbia s čiernymi tónmi a okraje plutiev sú sfarbené do žlta.