Chata Berek II

Zásady používania rekreačného zariadenia "Vagón" - Berek 2

  • poplatok za jeden deň nezávisle na počte osôb je 10,- €
  • žiadateľ najprv zaplatí za pobyt celú sumu, až potom je zapísaný do poradovníka
  • ak žiadateľ nenastúpi na pobyt, poplatok prepadá v prospech MO - SRZ
  • užívateľ rekreačného zariadenia preberá a odovzdáva zariadenie v čistom a nepoškodenom stave podľa inventárnej knihy, vždy v sobotu o 10:00 hod. v spolupráci so správcom alebo hospodárom Berek 2
  • počet lôžok je 10