Sivoň americký

Salvelinus fontinalis

Sivoň americký

latinsky: Salvelinus fontinalis
maďarsky: Pataki pisztráng
anglicky: Brook charr, Brook trout, Speckled trout

rad: lososotvaré
čeľaď: lososovité
potrava: všežravec, dravec

dĺžka života: 15 rokov

pohlavná dospelosť: 2-3. rok
doba rozmnožovania: október- november
bežná veľkosť: 20 až 35 cm
maximum: okolo 55 cm

lovná miera: 23 cm

doba hájenia: 1.1. - 15.4.

Sivoň americký je nie veľká lososovitá ryba, ktorá sa pôvodne vyskytovala vo východnej časti Severní Ameriky. Žije tu v riekach, potokoch a horských jazerách a migruje i do mora. Neskôr bol nasadený na veľa miestach sveta a to nielen v Európe, ale i v niekoľkých štátoch Južnej Ameriky, miestami v Afrike a aj na Novom Zélande. Vo svojej pôvodnej domovine je to druh prispôsobený extrémne tvrdým podmienkam. Znáša veľmi nízke teploty, dlhodobé zamŕzanie hladiny jazier, značnú kyslosť vody (bežne prežíva i pri pH 5,3 a z Ameriky je uvádzaný extrém až pH 4,1) a veľmi obmedzené zdroje potravy. Náročný je len na množstvo kyslíku vo vode. Vyskytuje sa i vo veľkých nadmorských výškach a môže prenikať až do pramenných oblastí. Často je v takých lokalitách jedinou prežívajúcou rybou. Práve táto odolnosť sivoňa bola jedným z dôvodov jeho vysádzania.
Poznať sivoňa od ostatných druhov našich lososovitých rýb by nemalo pôsobiť ťažkosti - ako jediný má svetlé škvrny na tmavšom podklade, čo je úplne dostačujúce aby bola vylúčená akákoľvek zámena. Inak tvarom tela i usporiadaním plutiev sa sivoň do značnej miery podobá pstruhom.
Základné sfarbenie tela je zelenkavé, žltavé škvrny sú na bokoch guľaté a smerom k chrbtu prechádzajú do mramorovania. U živšie vyfarbených jedincov upúta i oranžové sfarbenie brucha a oranžové plutvy na spodku tela, ktorých predný okraj je zvýraznený čiernobielym pruhom.
Po zvládnutí umelého výteru a metodiky odchovu dospelých sivoňov v umelom prostredí je dnes tento druh bežne vysádzaný do veľa pstruhových revírov a to i vo veľkostiach, ktorých naše prirodzené populácie dosahujú len výnimočne.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: do 45 cm
rekordné hodnoty: okolo 55 cm

Hmotnosť:

priemerná: 0,2 až 0,4 kg
obvyklé maximum: do 1,2 kg
rekordné hodnoty: okolo 2,5 kg

Typické znaky

valcovité telo pripomínajúce pstruha
tuková plutvička
svetlé (žlté) škvrny na bokoch
oranžové brušné plutvy s čiernobielym lemom (nie vždy )

Biológia druhu

Sivoň je rybou obývajúcou čisté, chladné a na kyslík bohaté vody stojaté aj tečúce. Je extrémne odolný voči tvrdým prírodným podmienkam, vystupuje i do vysoko položených tokov (vyššie než pstruh ) a znáša i značne okyslenú vodu.
V zbere potravy je sivoň pomerne aktívny. Jazerná populácia sa obvykle zdržuje v hĺbke a za potravou vypláva večer k brehom a k hladine. V tečúcich vodách sivoň chovaním pripomína pstruha obyčajného, je teritoriálny a loví potravu žijúcu na dne alebo unášanú prúdom vo všetkých vrstvách vodného stĺpca.
Ako druh z vôd chudých na potravu je sivoň veľmi nevyberavý a živí sa akoukoľvek živočíšnou potravou, v ktorej dominujú vodný bezobratlovci od planktónu cez kôrovce až po larvy vodného hmyzu. Zbiera i náletový hmyz a loví menšie rybky, ale na rozdiel od pstruha menej často prepadá kanibalizmu. Potravu prijíma po celý rok.
Sivoň pohlavne dospieva v 2. - 3. roku života. K výteru dochádza na jeseň podobne ako u nášho pstruha obyčajného. Ojedinelo pritom dochádza ku kríženiu oboch druhov a vznikajú pozoruhodne sfarbený kríženci označovaný ako "tigrie" alebo "tigrovité" ryby. Sú neplodné a občas sa s nimi na našich vodách môžme stretnúť.
Ako väčšina lososovitých rýb sa i sivoni vytierajú v plytkých prúdoch, kde samica hĺbi akési hniezdo v štrkovitom dne a následne doň oplodnené ikry zahrabáva. Inkubácia ikier závisí na teplote vody, ale obyčajne sa dá povedať, že je dlhá, v extrémnom prípade (územie Kanady) i cez pol roka. U nás sa plôdik liahne niekedy koncom zimy.
Počet ikier nie je veľký a závisí na veľkosti ikernačky. Kolíše od stovky ikier u zakrpatených populácií až po asi 5 000 ikier u samíc vážiacich okolo 2 kg.
Vysádzanie sivoňa do bežných pstruhových revírov je ovplyvňované skôr situáciou na trhu rybích násad a za prínos pre zachovanie pôvodných spoločenstiev týchto vôd sa pokladať nedá.

Rozmery a rast

Sivoň rastie o niečo pomalšie než pstruh, dožíva sa nižšieho veku a dorastá i menších rozmerov. U nás len vzácne prekračuje dĺžku 50 cm a hmotnosť 2 kg, vo svojej domovine môže dosiahnuť hmotnosti až 6,5 kg.
Väčšina rýb sa u nás dožíva len 4 - 5 rokov, vzácne i viac. I preto je na väčšine revírov veľkých sivoňov veľmi málo. Maximálny vek z vôd USA je udávaný okolo 15 rokov.
Rast samcov a samíc je podobný, v dostupných literárnych údajoch bolo pohlavie oddelené, samce boli do tabuliek vybraný, pretože medzi nimi boli ryby vyššieho veku. Obe uvedené lokality sa nachádzajú vo veľkej nadmorskej výške a sú chudé na potravu. Sivoň sa na nich rozmnožuje alebo rozmnožoval prirodzeným spôsobom a preto tu malo zmysel jeho rast skúmať. Na revíroch s intenzívnym vysádzaním je to celkom zbytočné.
Rast sivoňa na výživnejších vodách alebo dokonca v podmienkach umelého chovu by bol podstatne rýchlejší.

Športový rybolov

Sivoň americký sa chovaním ani veľkosťou príliš nelíši od bežných jedincov potočnej formy pstruha a obvykle je lovený pri love pstruhov či už prívlačou nebo muškárením. Len málo revírov hostí početné populácie tohto druhu, ale i tam, kde sivoň prevláda, nepoužívajú rybári žiadne špecifické náradie alebo lovné techniky. S ohľadom na spôsob výživy tejto ryby by vôbec najúspešnejší mal byť lov na mokré mušky a nymfy.

Možný výber náradia pre lov sivoňa amerického

Prívlač: Prút dĺžky 180 až 270 cm, dĺžka závisí hlavne na rozlohe a prístupnosti revíru, odhodová hmotnosť prúta môže kolísať od 2 - 10 g do 5 - 20g.
Vlasec 0,12 - 0,20 mm splývajúci s farbou vody, pletená šnúra sa obvykle neodporúča.
Nástrahy: Rotačky, drobné voblery, gumové nástrahy a rôzne typy nástrah vyrábaných z peria.

Muškárenie: Prút 240 až 305 cm - AFTMA 4 až 5, podľa typu vody, rada rybárov poslednú dobu inklinuje k ešte jemnejším prútom.
Nadväzce 0,10 - 0,18 mm.
Nástrahy: Všetky typy mušiek, nýmf a strimrov.