Kolok vretenovitý

Zingel streber

Kolok vretenovitý

latinsky: Zingel streber
maďarsky: Német bucó
anglicky: Streber

rad: ostriežotvaré
čeľaď: ostriežovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: 2. rok
doba rozmnožovanie: marec - máj
bežná veľkosť: 14 až 16 cm
maximum: do 18 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. 31.12. celoročne

Tato drobná nenápadná rybka sa v Európe vyskytuje v povodí Dunaja a Vardaru. Obýva väčšie prúdne rieky, kde žije u dna medzi kameňmi.
Pri pohľade na túto rybku môžeme získať dojem, že ide o malého zubáča, ktorého niekto vytiahol do dvojnásobnej dĺžky. Celé telo je veľmi štíhle s malou hlavou a extrémne dlhým a tenkým, na priereze guľatým, chvostovým násadcom, ktorý tvorí až tretinu dĺžky tela. Tak ako u všetkých ostriežovitých rýb nájdeme na chrbte kolka dve plutvy, pričom prvá má silnejšie nerozvetvené lúče. Šupiny u kolka zasahujú až na hlavu kde pokrývajú celé temeno a zasahujú až medzi nozdry. Naproti tomu spodok hlavy a brucho sú holé skoro až k análnemu otvoru.
Sfarbenie je hnedavé s niekoľkými výraznými zvislými pruhmi, ktoré pomáhajú maskovať rybu ležiacu na kamenitom dne. Mladšie jedince sú čo do sfarbenia kontrastnejšie.
Príbuzný kolok veľký dosahuje väčších rozmerov, má podstatne kratší chvostový násadec, nemá výrazné pruhy - je skôr škvrnitý a holá šupinami nepokrytá časť brucha končí u brušných plutiev.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 14 až 16 cm
obvyklé maximum: do 18 cm

Hmotnosť

priemerná: 15 až 30 g
obvyklé maximum: do 40 g

Typické znaky

nízke pretiahnuté telo
dve chrbtové plutvy
dlhý veľmi tenký chvostový násadec
šupiny na čele
brucho bez šupín až k análnemu otvoru
výrazné tmavé pruhy (väčšinou 4 - 5)

Výskyt

Vyskytuje sa v povodí Dunaja.

Biológia druhu

Jedná sa o druh obývajúci prúdne rieky stredných a nižších polôh. Žije u dna a podobne ako iné druhy rýb s touto životnou stratégiou nemá plynový mechúr. Pohybuje sa na dne akýmisi poskokmi a ukrýva sa medzi kameňmi, kde vďaka svojmu kryciemu sfarbeniu prakticky splýva s podkladom. Bolo pozorované, že si medzi kameňmi a nerovnosťami dna vyhrabáva i jamky.
Živí sa drobnými bentickými organizmami - larvy hmyzu, kôrovce, mäkkýše a občas uloví menšie rybky. Pri zbere potravy často ryje dno. Počas zimy potravu neprijíma.
Dospieva v druhom roku života. Neresí sa od marca do mája v prúdnici na kamene. Samica kladie zhruba 600 - 4200 ikier o priemere zhruba 2 mm.
V posledných rokoch je tento druh stále vzácnejší i keď býval v niektorých riekach veľmi početný. Jeho význam pre fungovanie riečnych ekosystémov nie je veľký, ale i tak by bolo škoda, keby táto zaujímavá a rybka z našich vôd úplne vymizla.

Rozmery a rast

Kolok vretenovitý je ako väčšina malých rýb nielen pomaly rastúcim, ale predovšetkým krátkovekým druhom. Maximálna doložená dĺžka veku zo slovenského úseku Dunaja je 5 rokov. Tak ako u väčšiny rýb sú najväčšie a najstaršie exempláre samice.

Športový rybolov

Športový lov tejto vzácnej a chránenej ryby je vyslovene nežiaduci, zabrániť ale jej náhodnému uloveniu pri love s jemným náradím sa samozrejme nedá. Ulovenie do čereňa nie je pravdepodobné vzhľadom k tomu, že kolok vyhľadáva hlbšie a prúdnejšie partie rieky.