Kedy sme Vám k dispozícii

Otváracie hodiny kancelárie MO SRZ Štúrovo pre styk s verejnosťou

Pondelok 

9:00 - 15:00

Utorok

9:00 - 12:00 

Streda

12:00 - 16:00

Štvrtok

9:00 - 15:00

Piatok

9:00 - 15:00

Sobota*

9:00 - 12:00

*V sobotu je výdaj povolení len počas mesiacov január a február.

Počas mesiacov máj až október sú ročné rybárske povolenia vydávané len v stredu.

Hosťovacie povolenia:

Rybárske potreby ,,PEDRO"                    0905 584 373

Rybárske potreby ,,TWISTER"                 0904 877 676

Farský Eugen                                          0905 985 779