Pĺž vrchovský

Sabanejewia balcanica

Pĺž vrchovský

latinsky: Sabanejewia balcanica
maďarsky: Balkáni csík
anglicky: Balcan spiny loach

rad: kaprotvaré
čeľaď: sekavcovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 4 roky
pohlavná dospelosť:
doba rozmnožovania: apríl - jún
bežná veľkosť: 8 až 11 cm
maximum: 12 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. celoročne

Tento málo známy druh ryby z čeľade sekavcovitých sa vyskytuje len v niektorých tokoch na nášho územia a jeho výskyt leží ďalej na východ. Areál jeho rozšírenia siaha až na Kaukaz a k Aralskému jazeru a zahrnuje i Balkán.
Jedná sa o druh veľmi podobný pĺžovi obyčajnému. Je to rovnako drobná rybka s telom akoby stlačeným zo strán a taktiež sfarbenie oboch druhov je do značnej miery podobné. Obidva majú okolo úst šesť fúzikov, pričom fúziky pĺža vrchovského o sú o poznanie dlhšie. Plutvy vrchovského sú v porovnaní s obyčajným menej zaoblené, ich zakončenie je prakticky rovné. Základná farba tela je viac sivastá so zlatistým nádychom v zadnej tretine tela, ktorý je viac znateľný u väčších jedincov. Hnedasté škvrny na boku sú väčšie než u obyčajného a je ich menej. A nakoniec rovnako ako jeho príbuzný má i tento druh u báze chvostovej plutvy tmavú škvrnu, ktorá sa ale tiahne v dvoch polmesiacovitých oblúkoch v celej výške chvostového násadca.
Pre športových rybárov je prakticky neznámou rybou, vedený na zozname ohrozených druhov a chránený zákonom.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 8 až 11 cm
obvyklé maximum: okolo 12 cm,

Hmotnosť

priemerná: 3 až 10 g
obvyklé maximum: do 15 g

Typické znaky

Pretiahnuté zo strán sploštené telo
malé ústa so 6 fúzikmi
žlto šedé sfarbenie s radou väčších hnedých škvŕn
tmavá škvrnka v celej výške základne análnej plutvy

Výskyt

Vyskytuje sa v čistých tečúcich vodách s tvrdším dnom od nížin do stredných polôh, u nás asi do výšky 600 m nad morom. Preferuje plytkejšie úseky, často len 50 cm hlboké. Dokáže ale žiť i v stojatých vodách - napríklad v záplavových jazierkach okolo Dunaja.

Biológia druhu

Pĺž vrchovský je rybou žijúcou u dna. Zatiaľ čo mladšie exempláre sa zdržujú v blízkosti brehu, kde ryjú v nánosoch detritu, staršie kusy stoja v prúdiacej vode na štrkovitom dne pokrytom jemnými nánosmi. Na rozdiel od pĺža severného sa toľko nezahrabáva, skôr sa len ukrýva medzi kameňmi.
Len na zimu sa zavŕta do usadenín dna a necháva vyčnievať len hlavu. Potravou sú drobné vodné organizmy.
O rozmnožovaní sa vie veľmi málo. Neres by mal prebiehať od apríla v 2 až 3 dávkach až do leta, samica bežnej veľkosti kladie 200 - 1800 ikier. Väčšina autorov uvádza, že trecím substrátom je piesčité alebo štrkovité dno, ojedinelé názory hovoria i o vodnom rastlinstve.
Na našom území prechádza západná hranice rozšírenia tohoto druhu a napriek svojmu pôvodnému a dlhodobému výskytu zrejme nikdy nepredstavoval významnú zložku vodných spoločenstiev. I tak by však bola škoda, keby z našich vôd vymizol.

Rozmery a rast

Pĺž vrchovský je krátkoveký pomaly rastúci druh, ktorý sa obvykle dožíva 2 - 4 roky a len výnimočne prekročí dĺžku 11 - 15 cm.

Športový rybolov

Tento druh je udicou prakticky neuloviteľný, existuje iba teoretická možnosť ulovenia do čereňa. Ako zákonom chránená ryba by mal byť v takom prípade okamžite vrátený do revíru.