Jeseter malý

Acipenser ruthenus

Jeseter malý

latinsky: acipenser ruthenus
maďarsky: Kecsege
anglicky: Sterlet

rad: jeseterotvaré
čelaď: jeseterovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 15 rokov
pohlavná dospelosť: 3-7 rokov
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 40 až 60 cm
maximum: v cudzine až 125 cm

lovná miera: 45cm

doba ochrany: 15.3 - 31.5.

Zvláštna starobylá ryba s pretiahnutým telom špicatým rypcom, asymetrickou chvostovou plutvou a kostenými štítkami na povrchu tela. U nás je pôvodná v povodí Dunaja.

Rozpoznávacie znaky:

hlava vybieha do špicatého rypca
ústa sú umiestnené na spodku hlavy a majú trubicovitý tvar
pred ústami sú 4 fúzy visiace nadol
väčšina tela bez šupín
na chrbte, na bokoch a na rozhraní boku a brucha po rade kostených štítkov
štítky na boku sú zo všetkých jeseterov najmenšie
horný lalok chvostovej plutvy je oveľa dlhší než spodný

Jesetery sú jednou z najprimitívnejších skupín v súčasnosti žijúcich rýb. Ich telo nesie radu znakov, s ktorými sa už u pokročilejších rýb nestretneme. Predovšetkým je to chrupavkovitá kostra ktorej osou je nepriškrcovaná struna chrbtová bez vyvinutých chrbtových stavcov. Povrch tela je väčšinou holý s piatimi radmi kostených štítkov, korých tvar sa líši u jednotlivých druhov. Na násadci chvostovej plutvy a jej hornom laloku môžme nájsť kosoštvorcové šupiny veľmi primitívneho typu (tzv. ganoidné), ktoré sa vyskytujú napríklad ešte u kostlínov (Atractosteus spatula). Horný lalok chvostovej plutvy je výrazne dlhší než spodný a chvostová plutva svojim tvarom (nie však stavbou) pripomína chvostovú plutvu žraloka.

Plochá hlava vybieha do špicatého rypca a nesie výrazne spodné ústa, u väčšiny druhov vybiehajúce do trubice. Pred nimi visí štvorica tenkých fúzov.

Jeseterovité ryby sú v neveľkom počte druhov rozšírené vo vodách celej severnej pologule, žijú vo veľkých riekach alebo aspoň do nich tiahnu na neresoviská. V minulosti boli viac rozšírené, dnes je rada druhov ohrozená vyhubením alebo ich počet klesol na zlomok ich pôvodných stavov. U veľkých druhov sa dá ich ústup datovať už od stredoveku. Staré kusy všetkých druhov boli už začiatkom 20. storočia vzácnosťou a staršie údaje o veľkosti najmä vyzy a jesetera veľkého pôsobia až neuveriteľne. V literárnych prameňoch panuje v tomto ohľade zmätok a niektoré kombinácie dĺžok a hmotností pôsobia naproste nezmyselne.

Dnes sa u nás chová rada druhov jeseterovitých rýb v akvakultúre (umelý chov v bazénoch). Platí to aj pre jesetera malého. Pokusy chovať tento druh v bežných kaprových rybníkoch skončili v 50. rokoch 20. storočia neúspechom. O niečo lepšie výsledky boli dosiahnuté v prípade chovu kríženca vyzy a jesetera malého, ktorý ojedinele unikol aj do voľných vôd.

Jeseter malý je pomerne rozšíreným druhom obývajúcim rieky ústiace do Čierneho, Azovského a Kaspického mora. Dodnes sa vyskytuje v Dunaji a pravidelne v malom počte preniká i do dolnej Moravy až k Suchohradu. Od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia je údajne ojedinele ulovený aj na dolnom toku Dyje.

Občas sa stretávame aj s náhodnými úlovkami po celom území, kde bol jeseter nasadený alebo unikol z chovov. Väčšina takto ulovených jeseterov sú ale zástupci iných druhov, najčastejšie sa jedná o jesetera sibírskeho, ktorý je vďaka svojim rozmerom a relatívne ľahkému chovu najbežnejším jeseterom na našom území.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná : 40 až 60 cm
obvyklé maximum: do 80 cm
rekordné hodnoty: v cudzine viac ako 125 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,5 až 1,5 kg
obvyklé maximum: do 3 kg
rekordné hodnoty: v cudzine i cez 10 kg

Výskyt

Povodie Dunaja

Biológia druhu

Jeseter malý obýva spravidla väčšie výraznejšie prúdiace nížinné rieky - v tomto smere pre neho rieka Dunaj predstavuje ideálne prostredie. Väčšinou sa zdržuje v koryte, prípadne v blízkosti zráznejších brehov a ku brehu pláva le za potravou. I keď je rybou dna, počas súmraku sa môže vyskytovať i v stĺpci a občas dokonca vyskakuje nad hladinu.

Potravu jesetera malého tvoria vodný bezobratlovci, larvy, mäkkýše a občas aj drobné rybky. Pohlavnú dospelosť dosahujú samce medzi 3 a 5 rokom života a samice o niečo neskôr vo veku 4 až 7 rokov. Väčšinou je to prekročenie dĺžky 40 cm. Pred neresom sa jesetery zhlukujú do početných húfov až o stovkách kusov a tiahnu proti prúdu. Využívajú k tomu zvýšenie vody po jarnom topení snehu a v závislosti na veľkosti jarnej povodne prenikajú pomerne vysoko - možno i stovky kilometrov hore riekou. Neres prebieha v prúdnici na štrkovitom dne. Samce a mladšie samice sa zúčastňujú každoročne, staršie samice každé 2 až 3 roky. Zdá sa, že počet výterov behom života samice nie je príliš vysoký, podľa niektorých autorov len raz alebo dva razy za život, pravdepodobne ale o niečo viac.

Počet ikier sa pohybuje bežne medzi 15 000 - 45 000, výnimočne prekročí aj 100 000 ks. U starších samíc postupne klesá.

V Dunaji je jeseter malý významnou a nezastupiteľnou rybou prúdiacich úsekov.

Rozmery a rast

Jeseter malý rastie pomerne pomaly a jedincov cez 65 cm a 1,5 kg sa uloví veľmi málo. Slovenským rekordom je ryba o hmotnosti 4,2 kg. Maximálny vek zistený v Dunaji bolo 13 rokov, v Rusku je to až 27 rokov - tu je priestor aj pre prekročenie hranice 1m, čo v Dunaji jeseter malý nedosahuje. Prekvapivý je veľmi rýchly rast v prvom roku života, zvlášť keď ďalšie prírastky sú pravidelné ale podstatne menšie.

Športový rybolov

Športový lov je možný len na Dunaji, výnimočne na súkromných športových revíroch, kde sa častejšie vysádza jeseter sibírsky. V svojom pôvodnom prostredí obýva jeseter ťažné úseky so silným prúdením a jeho lov možno prirovnať k lovu mreny na položenú.

U tejto ryby by malo platiť zvlášť "chyť a pusť", nakoľko sa rozvojom civilizácie pripravujeme o mnohé druhy nielen rýb.

Možný výber náradia pre lov jesetera malého

Položená: Prút strednej sily a dlhší s ohľadom na prúd, ideálny by mohol byť feederový prút kategórie heavy v dĺžke 390 cm. Monofilné vlasce v rozmedzí 0,16-0,22 mm. Silnejšie priemery hlavne kvôli ťažkým záťažiam a možnosti záberu iných rýb.

Vhodné nástrahy sú dážďovky, červi a údajne naprosto jedinečné sú larvy podeniek.