Boleň dravý

Aspius aspius

Boleň dravý

latinsky: Aspius aspius
maďarsky: Balin
anglicky: Asp

rad: kaprotvaré
čelaď: kaprovité
potrava: všežravec, dravec

dĺžka života: 16 rokov
pohlavná dospelosť: 3 - 5 rokov
doba rozmnožovania: apríl - máj
bežná veľkosť: 40 až 70 cm
maximum: 100 cm

lovná miera: 40 cm

doba ochrany: 15.3 - 31.5.

Jediná skutočne dravá kaprovitá ryba žijúca na našom území. Dorastá pomerne veľkých rozmerov a je známa svojim aktívnym spôsobom lovu v hornej časti vodného stĺpca. Napriek svojmu razantnému spôsobu lovu je boleň veľmi opatrný a opakované úlovky tejto ryby sú výsadou skúsenejších rybárov.

Rozpoznávacie znaky:

Pretiahnuté, mierne ploché telo
tmavé ostro zašpicatené plutvy
chrbtová a análna plutva sú mierne vykrojené
veľké ústa - horné postavenie, dolná čeľusť končí hrboľom zapadajúcim do hornej čeľuste
strieborné sfarbenie bokov.

Boleň dravý obýva stredné a dolné úseky riek, ich inundačné vody, údolné nádrže, kde sa zdržiava vo voľnej vode. V tokoch vyhľadáva hlbšie miesta, prúdové tiene. Mladšie jedince radi tvoria húfy a ešte jedinci okolo 60 cm sa dajú na údolných nádržiach zastihnúť v skupinách. Veľké kusy žijú samotársky.

Boleň dáva o sebe vedieť v letnom období, kedy menšie húfy alebo osamotené jedince plávajú tesne pod hladinou a podnikajú hlučné nájazdy na malé rybky. Prudké údery, striekanie vody, rozletujúce sa malé rybky - to je typický bolení útok.

Pri love sa boleň aktívne pohybuje, urazí často aj pomerne veľkú vzdialenosť a na riekach je možné pozorovať, že loviaca ryba prechádza určitú trasu. Vo vodných nádržiach pri love často kopírujú breh.

V chladnejšej časti roku sa bolene zdržujú v blízkosti dna a sú omnoho menej nápadní a ťažšie uloviteľní.

Zo športového hľadiska je boleň atraktívnou rybou, ktorú si obľúbili najmä milovníci prívlače a muškárenia. Opatrný boleň nie je slepo útočiacim dravcom a jeho ulovenie vyžaduje nenápadnosť, jemné náradie a dokonalú prezentáciu nástrah. To platí najmä pre lov na stojatých vodách.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 40 až 70 cm
obvyklé maximum: 80-85 cm
rekordné hodnoty: okolo 100 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,75 až 3 kg
obvyklé maximum: 6 kg
rekordné hodnoty: cez 10 kg

Výskyt

Vyskytuje sa vo väčších riekach, priehradách a vodných nádržiach.

Biológia druhu

Priestranná tlama boleňa je bez zubov ako všetky kaprovité ryby, má ale pažerákové zuby za posledným žiabrovým oblúkom. Sú tenké, štíhle a celkovo jemnejšie než pažerákové zuby kapra alebo jalca.

Boleň je druh ryby preferujúci pohyb vo vodnom stĺpci. Korisť loví aktívne - vyhľadáva ju a prenasleduje. Pohybuje sa rýchlo a urazí veľkú vzdialenosť. Vďaka tomu spotrebuje na kilogram prírastku ďaleko viac potravy než zo zálohy loviaca šťuka a pri hygienických testoch často vykazuje jeho mäso najvyšší obsah škodlivín zo všetkých našich rýb. Nejedná sa o žiadne alarmujúce hodnoty, ale je to logický dôsledok veľkej spotreby energie a následne i potravy spôsobený aktívnym štýlom života. Boleň vďaka svojej pohyblivosti a schopnosti efektívne loviť dokáže na lokalitách kde sa premnoží čiastočne potlačiť stavy ostatných dravých rýb. Do istej miery mu v tom väčšinou napomáhajú športoví rybári, pre ktorých je tento druh menej atraktívny než ostatní dravci.

Potrava boleňa sa mení behom života od planktónu cez bezobratlovcov až nakoniec prevládnu drobné rybky doplňované suchozemským hmyzom, prípadne ďalšími vodnými organizmami. Aj tak si boleň ako kaprovitá ryba uchováva určitú mieru všežravosti, čo dokladujú časté úlovky boleňa na kusy pečiva z hladiny.

Boleň pohlavne dospieva vo veku 3 až 5 rokov a neresí sa v apríli až máji. V chladnom roku sa toto obdobie môže posunúť až na jún. Vyberá si plytké prúdy s kamenitým dnom a ryby z priehrad často migrujú kvôli nereseniu do prítokov. Na stojatej vode sa boleň bez veľkých problémov vytrie na piesočnaté dno alebo na potopené konáre. Ako všetky kaprovité ryby je pomerne plodný a ikernačka má v závislosti na svojich rozmeroch 50 000 až 400 000 ikier.

Rozmery a rast

Rast boleňa je veľmi premenlivý - v optimálnych podmienkach rastie prekvapivo rýchlo a v 3 roku života môže prekročiť hranicu 40 cm, na menších riečkach s nedostatkom potravy rastie len o málo rýchlejšie ako jalec.

Športový rybolov

Boleňa je možné loviť na živú i mŕtvu rybku, prívlač a muškárenie. Obyčajne sa hovorí o bolenej opatrnosti, ale málokto vie, že úspešne loviť boleňa je možné aj vnoci.

Výber náradia

Plavaná: Matchový prút alebo bolonézka - pokiaľ je možné tak výkonejšie. Nadväzec 0,12 - 0,20 mm. Nástraha: rybka, hmyz, kostné červy, pečivo

Položená: Prút feeder s akciou "medium" nástraha rybka, vlasec 0,16 - 0,20 mm

Muškárenie: Prút 270 - 305 cm v rozmedzí 4-7, nadväzec 0,12- 0,25 mm

Prívlač: dlhší ľahší prút, dĺžka 270 cm aj viac, odhodová hmotnosť 10g, vlasec od 0,12 do 0,25 mm. Nástrahy: menšie rotačky, voblery do 13cm, plandavky a gumové nástrahy.