Amur biely

Ctenopharyngodon idella - Valenciennes

Amur biely

latinsky: Ctenopharyngodon idella - Valenciennes
maďarsky: Amur
anglicky: Grass carp

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 15 rokov
pohlavná dospelosť: 3-11 rokov
doba rozmnožovania: umelý výter
bežná veľkosť: 50-80 cm, 2-7 kg
maximum: 150 cm, 50 kg

lovná miera: 60 cm

doba hájenia: nehájená


Veľká kaprovitá ryba s dlhým telom, známa svojim výrazne bylinožravým spôsobom obživy. U nás nie je pôvodná - bola dovezená za účelom doplnenia osádok kaprových rybníkov o druh živiaci sa hrubšou vegetáciou.

Amur biely je rybou, ktorá si na našom území len teraz nachádza svoje miesto. Ďaleko rýchlejšie si ho našiel v srdciach športových rybárov, ktorí ho uznávajú ako atraktívneho a bojovného súpera. Jedná sa o nepôvodný druh dovezený z bývalého ZSSR za účelom zvýšenia produkcie kaprových rybníkov. Úvaha, že doplnenie ich osádky o druh živiaci sa hrubšou vegetáciou a druhý využívajúci bohaté zásoby planktónových rias (tolstolobik biely) umožní lepšie využiť potravnú ponuku našich rybníkov, sa ukázala správna a oba druhy sa nie len natrvalo zabývali v produkčných vodách, ale našli si cestu i do športových revírov.
Pôvodným domovom amura je povodie rieky Amur vo východnej Ázii na území Číny a Ruska. K nám bol dovezený v roku 1973. Do voľných vôd začal byť vysádzaný v 70. rokoch 20. storočia. Pomerne dobre sa aklimatizoval najmä v teplejších oblastiach nášho štátu, ale doposiaľ nebol pozorovaný prirodzený výter a preto je jeho prežívanie na našom území celkom závislé na vypúšťanie násad z umelého výteru.
Je pozoruhodné, že z našich druhov je amurovi najpríbuznejšia červenica, ktorá sa živí podobnou potravou, ale svojmu bratrancovi z Diaľného východu sa veľmi nepodobá.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 50 až 80 cm
obvyklé maximum: okolo 100 - 110 cm
rekordné hodnoty: okolo 120 cm, v Číne až 150 cm

Hmotnosť

priemerná: 2 až 6 kg
obvyklé maximum: do 15 kg
rekordné hodnoty: cez 20 kg , v Číne do 50 kg

Typické znaky

valcovité telo
krátka chrbtová plutva
malá široká hlava
nízko posadené oči
šupiny veľkosťou i farbou pripomínajúce kaprie
tmavé čiernosivé plutvy

Výskyt

Zarastené stojaté vody - tône, pieskovne, rybníky i údolné nádrže v teplejších oblastiach nášho štátu. Miestami je vysádzaný i do tečúcich vôd. Vyhovujú mu rozsiahle porasty vodného rastlinstva, plytké prehriate zátoky a na jar tiahne i do prítokov priehrad.

Biológia druhu

Výskyt amura závisí výhradne na jeho vysádzaní. To sa prevádza nielen za účelom rybolovu, ale i kvôli amurovým bio melioračným schopnostiam - teda kvôli schopnosti likvidovať prebytočné rastlinstvo.
Jedná sa o húfovú rybu tráviacu väčšinu času vo vodnom stĺpci a v teplej časti roku veľmi často priamo pod hladinou. Teplota vody má pro život amura zásadní význam, optimálne mu vyhovuje rozmedzie 20 - 28°C. V takých podmienkach spotrebuje ohromné množstvo potravy a prirastá i 2 - 3 kg ročne V prípade rýchleho ochladenia vody naopak príjem potravy prerušuje. Vzhľadom k jeho špecializácii na plytké prehriate vody nie je prekvapením, že znesie i veľmi nízky obsah kyslíka a rovnako tak dobre znáša i silný zákal vody.
Amur neprijíma iba rastlinnú potravu. Ako poter sa živí planktónom a dokonca i v dospelosti si doplňuje svoju vegetariánsku diétu mäsitými sústami . Dobre prijíma i potravu, ktorá je na rybníkoch predkladaná kaprom a práve tak napláva i do miest zakŕmených športovými rybármi. Veľmi zaujímavý je údaj o využití skonzumovanej vegetácie amurovým nie veľmi efektívnym tráviacim systémom. Podľa publikovaných údajov skonzumuje amur na 1 kg prírastku 12 - 57 kg rastlinstva v závislosti na druhu aktuálne konzumovanej rastliny.
Amur dospieva vo veku 3 až 11 rokov, spravidla po prekročení dĺžky 60 - 70 cm. V prírode sa vytiera vo vodnom stĺpci a ikry voľne unáša prúd na vzdialenosť mnoho km. Preto je amur veľmi plodná ryba a veľká ikernačka môže mať i cez 1 500 000 ikier (obvykle niekoľko sto tisíc). V našich podmienkach sa výter prevádza umelo s využitím hypofyzárnej stimulácie, kedy je generačným rybám injekčne podaný výťažok z podvesku mozgového (hypofýzy) predtým usmrtených pohlavne zrelých rýb.

Rozmery a rast

V dobrých podmienkach zahrňujúcich vysokú teplotu vody a dostatok potravy je amur jednou z najrýchlejšie rastúcich sladkovodných rýb. V subtropických a tropických oblastiach je jeho rast priamo závratný - napríklad jedinci vysadení v Karakumskom kanále dosahovali vo veku 5 - 6 rokov hmotnosti 18 - 20 kg. Údaje z Malajzie tvrdia, že v tamojších vodách môže amur prekročiť dĺžku 60 cm už vo veku 9 mesiacov a rovnako úžasné sú i správy o maximálne veľkosti tohoto druhu. Vo svojej domovine vraj môže dorásť viac ako 150 cm a hmotnosti blížiacej sa 50 kg a to vo veku 10 - 15 rokov.
Na našom území je rast omnoho pomalší, už preto, že veľkú časť roka je amurov príjem potravy len minimálny a vyhovujúca teplota vody je dosiahnutá len v letnom období na dobu niekoľko týždňov.

Športový rybolov

Väčšina úlovkov amura je dosiahnutá náhodne pri love kapra, najmä pri vnadeniu kukuricou alebo boilami. Je ale možno sa na lov tejto ryby i špecializovať. Okrem uvedených návnad je možné zakrmovať i ovocím.
Podľa niektorých rybárov berie amur ľahšie nástrahy vznášajúce sa v stĺpci nad dnom nad zakŕmeným miestom a úspešný býva často i lov na listy rastlín alebo pečivo z hladiny. Pretože sa amure za horkých dní pohybujú v blízkosti hladiny, je možné ich zámerne vyhľadávať a po oboznámení húfu včetne jeho zvyklostí a presunov pristúpiť k lovu alebo zakrmovaniu.
Amur je veľmi zdatným bojovníkom, prevádza ďaleké výpady vedené enormnou silou a má pozoruhodnú výdrž. Na rozdiel od kapra má ale menšiu snahu vplávať do prekážok a tak je nádej na rybárovo víťazstvo i pri použití pomerne jemného náradia.
Na záver je potreba upozorniť na povestné chovanie väčších kusov po zaseknutí na udicu - i metrová ryba sa často nechá ľahko pritiahnuť do blízkosti brehu, kde náhle prudko vyrazí na voľnú vodu a prekvapený rybár má obvykle plné ruky práce, aby o ňu v tejto chvíli neprišiel. Toto chovanie nemusí byť pravidlom. Rada rýb bojuje naplno už od záseku - možno preto, že je nútená vliecť so sebou ťažkú záťaž únikovej udice.

Možný výber náradia pre lov amura:

Pre lov amura sú ideálne kaprové prúty, ktorých sila je daná očakávanou veľkosťou protivníka. Na chytanie metrových exemplárov plne vyhovujú dvojdielne kaprárske špeciály pre lov na boiles s testovacou krivkou 2 - 3 lbs. Menšie jedince možno zvládať i bežným náradím. Veľa sa hovorí o nutnosti používať veľmi kvalitné háčiky, pretože tuhá tlama amura sa horšie presekáva.
Navijak by mal disponovať dostatočnou kapacitou - s ohľadom na rozlohu revíru a naviac i kvalitnou brzdou, ktorá nenechá rybára na holičkách pri prekvapivom výpade ryby.
Menšie amure do 70 cm je možno loviť na plávanú alebo z hladiny silnejším matchovým prútom, na ktorom sa ryba priemerných rozmerov stáva viac než dôstojným súperom.