Sumček čierny

Ameiurus melas

Sumček čierny

latinsky: Ameiurus melas
maďarsky: Fekete törpeharcsa
anglicky: Black bullhead

rad: sumcotvaré
čeľaď: sumčekovité
potrava: všežravec, dravec

dĺžka života: 15 rokov
pohlavná dospelosť: 2-3. rok
doba rozmnožovania: máj - júl
bežná veľkosť: 15

maximum: 25 cm (vo svojej domovine i viac ako 50 cm)

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nestanovená

Ide o severoamerický druh, ktorý bol do Európy dovezený na prelome 19. a 20. storočia. Jeho prvý nález bol zaznamenaný v inundačných vodách povodia Latorice a Bodrogu v roku 1999, kam prenikol z Maďarska cez Tisu. V roku 2002 už bol zistený aj v Dunaji. V súčasnosti je na južnom Slovensku široko rozšírený. Výskyt jeho predchodcu sumčeka hnedého (Ameiurus nebulosus), ktorý bol v minulosti u nás taktiež invázny, je v súčasnosti obmedzený iba na niekoľko posledných lokalít.

Jedná sa o druh ryby veľmi podobnej vo všetkom ako sumček hnedý.