Sumček hnedý

Ameiurus nebulosus

Sumček hnedý (americký)

latinsky: Ameiurus nebulosus
maďarsky: Törpeharcsa
anglicky: Brown bullhead

rad: sumcotvaré
čeľaď: sumčekovité
potrava: všežravec, dravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: 2-3. rok
doba rozmnožovania: máj - júl
bežná veľkosť: 15 až 30 cm
maximum: 50 cm

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nestanovená

Tento druh pochádza zo Severnej Ameriky, kde sa vyskytuje od južnej Kanady (oblasť Veľkých jazier) až po Texas a Floridu. V minulosti bol dovezený do mnoho štátov Európy. K nám bol dovezený pravdepodobne v roku 1890. Pokus zaviesť tento druh ako bežnú konzumnú rybu však stroskotal na tom, že sumčeky v našich podmienkach nedorastali takých rozmerov, aby našli uplatnenie na trhu.
Vzhľadovo sa sumček podobá sumcovi veľkému, ale má naviac jeden pár fúzikov nad čuchovými jamkami (celkom 4 páry), tukovú plutvičku a jeho análna plutva je podstatne kratšia. Pri manipulácii s touto rybou je potreba dávať pozor na ostré lúče prsných plutiev.
Význam sumčeka je u nás len okrajový, rybári ho nemajú radi kvôli častým záberom na nástrahy určené "hodnotnejším" rybám.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 15 až 30 cm
obvyklé maximum: kolem 35 cm
rekordné hodnoty: u nás do 50 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,1 až 0,3 kg
obvyklé maximum: kolem 0,5 kg
rekordné hodnoty: u nás do 1 kg

Typické znaky

koža bez šupín
4 páry fúzikov
tuková plutvička
oproti sumcovi omnoho kratšia análna plutva
prvý lúč prsných plutiev je premenený do tŕňa

Výskyt

Dnes sa hojne sa vyskytuje predovšetkým v mŕtvych ramenách, jazerách a kanáloch na južnom a východnom Slovensku.

Biológia druhu

Sumček je teplomilná ryba. Preto sa na našom území udržal hlavne v najteplejších oblastiach, kde dáva prednosť prehriatym stojatým vodám ako sú tône a odstavené riečne ramena. V zime neprijíma potravu. Jeho výskyt však nie je viazaný len na stojaté vody.

Aktívnejší je za šera alebo si vyberá zatienené miesta. Jeho potravou sú bentické organizmy, ikry, plôdik rýb a ďalšie vodné živočíchy, prijíma však bežne i rastlinnú potravu ako sú zostatky rastlinstva, semená a riasy.
Pohlavná dospelosť nastáva u tohto druhu v 2. - 3. roku života. Neresí sa v pároch, pričom samica vyberá miesto pre hniezdo, ktoré očistí a samec nakladené ikry ovieva plutvami a chráni až do vyliahnutia. Dokonca i vyliahnutý plôdik je až do rozplávania vo veku asi 12 dní strážený samcom a niekedy i oboma rodičmi. Hniezdo býva ukryté pod vodným rastlinstvom, v priehlbinách dna a podobne. K neresu dochádza až pri pomerne vysokej teplote vody, takže obvykle prebehne koncom mája, v júni alebo niekedy i v júli. Počet ikier je relatívne malý a len občas presahuje 2000 kusov. Tento nedostatok sa ryby snažia vynahradiť dôkladnou starostlivosťou o svoje potomstvo a ako sa zdá, je táto stratégia celkom účinná.
Sumček dnes u nás predstavuje nie veľmi významný druh s čiastočným rozšírením a keby nebolo jeho miestami až veľmi početného výskytu, predstavoval by skôr zaujímavú raritu a akýsi živý doklad snahy našich rybnikárov o vybudovanie efektívnych sádok chovných rybníkov.

Rozmery a rast

Sumček rastie pomerne pomaly a hlavne je na našom území výrazne krátkovekou rybou. Exempláre staršie ako 5 rokov sú podľa údajov z literatúry veľmi vzácne, i keď pravdepodobne existujú i podstatne staršie ryby. Rastové maximum sa na našom území pohybuje ďaleko za hranicou 40 cm, ale v reále sa už ryby s dĺžkou okolo 35 cm (obvykle vo veku 5+) dajú považovať za veľké až trofejné a dajú sa uloviť len na niektorých lokalitách.

Športový rybolov

Pre zámerný lov možno odporučiť červy nastražené na položenú alebo na plávanú v blízkosti dna. V miestach, kde sú premnožení, berú sumčeky k nespokojnosti rybárov na väčšinu nástrah vrátane mnoho rastlinných. Tam, kde dorastá väčších veľkostí, si niektorí rybári cenia sumčeka i ako konzumnej ryby.

Možný výber náradia pre lov sumčeka

Prút: Ľubovoľný, len s ohľadom na charakter revíru. Pre lov na položenú môže byť výhodou použitie feederového prútu.
Vlasec 0,14 - 0,18 mm.
Nástrahy - rôzne mäsité nástrahy od červov až po kúsky mŕtvych rybiek.