Šabľa krivočiara

Pelecus cultratus

Šabľa krivočiara

latinsky: Pelecus cultratus
maďarsky: Garda
anglicky: Chekhon, Ziege

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 16 rokov
pohlavná dospelosť: 3-6. rok
doba rozmnožovania:
bežná veľkosť: 20-40 cm
maximum: 60 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. celoročne


Šabľa krivočiara je zvláštna ryba s telom prispôsobeným k životu u hladiny. Svedčí o tom celý jej vzhľad pripomínajúci sčasti belicu a sčasti morské "lietajúce ryby". Chrbát je prakticky rovný s jednou drobnou plutvou posunutou na začiatok poslednej tretiny tela, brucho je naopak vyklenuté. Hlava nesie veľké oči a vysoko postavená ústa. Prsné plutvy sú prekvapivo dlhé a pripomínajú s trochou fantázie malé krídla, dlhá análna plutva je svojou dĺžkou podobná plutve pleskáčov. Boky sú striebristé podobne ako u belice. Asi najtypickejším znakom, ktorý dal tejto rybe druhové meno, je veľmi krivolako poprehýbaná postranná čiara, úplne odlišná od postrannej čiary ostatných našich rýb.
Na našom území sa jedná o vzácny a chránený druh, na východe sa vyskytuje častejšie, bežná je miestami v Maďarsku a v bývalom ZSSR bola dokonca priemyslovo lovenou rybou.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 20 až 40 cm
obvyklé maximum: kolem 45cm
rekordné hodnoty: až 60 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,2 až 0,5 kg
obvyklé maximum: kolem 0,75 kg
rekordné hodnoty: cez 2 kg (Rusko)

Typické znaky

kľukatá postranná čiara
dlhé ostro zašpicatené prsné plutvy
dlhá análna plutva
horné postavenie úst
strieborné sfarbenie bokov

Výskyt

Vyskytuje sa vo veľkých riekach alebo stojatých vodách, hlavne v povodí Dunaja.

Biológia druhu

Šabľa obýva hlavne rozľahlé vody od dolných tokov riek cez veľké jazerá až po vodu brakickú. Populácie z jazier a ústí riek môžu pred neresom tvoriť obrovské húfy a tiahnuť proti prúdu. Potravu zbiera vo vodnom stĺpci a tvorí ju planktón a s rastúcou veľkosťou rýb hlavne rybí plôdik. Môže konzumovať i mäkkýše, samozrejme i náletový hmyz.
Pohlavne dospieva vo veku 3 - 6 rokov. Neresí sa na rôznych miestach v stojatých vodách (kde vyžaduje aspoň mierne prúdenie vody) i v prúde riek, ikry sú unášané vodou a v stojatej vode nakoniec končia na dne. Samica bežne kladie 10 000 až 50 000 ikier, vzácne až okolo 100 000.
V slovenských riekach je skôr okrajovo prítomným druhom bez väčšieho významu.

Rozmery a rast

Rast podustvy nie je veľmi rýchly a zvlášť u riečnych populácií. Maximálny vek sa udáva až 16 rokov, väčšina jedincov sa dožíva menej ako 10 rokov. Samice rastú rýchlejšie než samci.

Športový rybolov

Zámerný lov tohoto vzácneho a naviac chráneného druhu nemožno odporučiť. Pretože chovanie podustvy v mnohom pripomína mladšie ročníky boleňa, je pravdepodobné, že náhodné úlovky môžu byť ulovené na plávanú, ale i muškárením alebo ľahkou prívlačou.