Brigády 2020

Sem vložte podnadpis

16. 5.2020 - Práce na úprave terénu Berek I a II

21.3.2020 - Práce na cestách a odstraňovanie  vyvrátených

                     stromov - Berek II

20.3.2020 - Úprava prístupových ciest Berek I a II

18. január 2020 - Zimná brigáda B2