Organizačná štruktúra

Výbor MO SRZ Štúrovo

Eugen Farský

Predseda

905 985 779

 Mgr. Tomáš Benefi

Podpredeseda

Ing. Ján Bobula

Tajomník

905 639 821

Tibor Kuklis

Pokladník

907 503 649

Zoltán Nemes

Hlavný hospodár

905 517 803

Peter Szántó

Pomocný hospodár Berek I.

917 551 742

Zoltán Kelecsényi

Pomocný hospodár Berek II.

907 419 706

 Csaba Magát

Pomocný hospodár Berek III.

907 569 395

 Gáspár Balázs

Pomocný hospodár Berek IV.

915 112 373

 Tibor Tóbi

Vedúci rybárskej stráže 

905 456 792

 Norbert Simonka

Športový referent

904 399 993

Kontrolná komisia 

MUDr. Viktor Renner

Predseda 

Štefan Bólya

Člen

Tibor Michalec

Člen

Disciplinárna komisia 

Alexander Laki

Predseda 

905 161 631

 Alexander Mikus

Člen

 Vladimír Kartík

Člen

 Peter Meidlík

Člen 


Člen

Vedúci krúžku mladých rybárov "Chytráci"

Štefan Perutek

905 217 030

Administrátor web stránky

Marián Janík

905 722 841