Pleskáč siný

Abramis ballerus

Pleskáč siný

latinsky: Abramis ballerus
maďarsky: Lapos keszeg
anglicky: Blue Bream, Zope

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 17 rokov
pohlavná dospelosť: 3-4. rok
doba rozmnožovania: apríl - máj
bežná veľkosť: 30 cm
maximum: 55 cm

lovná miera: 20 cm

doba hájenia: 15.3. - 31.5.

Pleskáč siný je rybou dunajského povodia. V porovnaní s ostatnými pleskáčmi má jemnejšie šupiny, vyššie postavené ústa a je zo všetkých pleskáčov najplochejší. V porovnaní s pleskáčom veľkým má dlhšiu análnu plutvu a nižšie telo.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: do 40 cm
rekordné hodnoty: 55 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,15 až 0,5 kg
obvyklé maximum: do 1 kg
rekordné hodnoty: do 1,5 kg

Typické znaky

ploché telo
čisté striebrité sfarbenie bokov
postavenie úst je koncové s miernym smerovaním hore
krátka tupá hlava
extrémne dlhá análna plutva

Výskyt

Na Slovensku je pomerne rozšírený v okolí Dunaja a jeho prítokov.

Biológia druhu

Medzi pleskáčmi je siný istou výnimkou. Už pohľad na postavenie jeho úst napovedá, že sa jeho potrava bude od ostatných odlišovať. A je tomu skutočne tak. Bentické organizmy tvoriace u príbuzných druhov základ ich potravy sú v potrave pleskáča siného iba doplnkom hlavnej zložky, ktorou je planktón. V prípade nutnosti je schopný živiť sa i rastlinnou potravou a celkové zloženie jeho jedálničku sa mení v závislosti na sezónnej ponuke. Planktón prevažuje v dobách, kedy sa ho vyvinie dostatočné množstvo. Podľa niektorých údajov prijíma pleskáč siný potravu iba za svetla obvykle s dvoma maximami v ranných a večerných hodinách.
Tak ako ostatné pleskáče žije i tento druh v húfoch, ktoré sa spoločne pohybujú za potravou i zimujú. Na riekach si vyberá pokojné hlboké úseky. Pohlavne dospieva v 3. - 4. roku života, samce obvykle skôr než samice. Výter prebieha v jednej dávke obvykle behom apríla až mája. Za výterom podnikajú pleskáče siné i kratšie migrácie. K výteru dochádza v pobrežnej zóne s malou hĺbkou vody a ikry sú kladené na zatopené kmene, konáre a prípadne i rastlinstvo. V niektorých riekach sa ale tieto ryby vytierajú i v riečisku na kamenité dno.
Počet ikier je najčastejšie 10 000 - 40 000 na jednu samicu, vzácne prekračuje i 100 000.
V okolí Dunaja je pomerne hojný a na niekoľkých lokalitách bol v minulosti vyhodnotený ako vôbec najhojnejšia ryba predstavujúca okolo 40% osádky. Na východe Európy je miestami i priemyselne lovený.

Rozmery a rast

Veľkosťou ďaleko zaostáva za pleskáčom veľkým a len vzácne dorastá viac než 40 cm.

Rýchlosť rastu sa v závislosti na prostredí môže veľmi líšiť a pleskáč siný je schopný tvoriť pomalý rastúce zakrpatené populácie rovnako dobre ako dosahovať vysokých prírastkov.

Športový rybolov

Pleskáč siný môže byť na lokalitách svojho výskytu ulovený pri love ďalších kaprovitých rýb na plávanú či položenú a vzhľadom k tomu, že bežne loví planktón, môže zrejme zabrať i na nástrahy pohybujúce sa vo vodnom stĺpci. Nie je vyhľadávanou športovou rybou.