Kolok veľký

Zingel zingel

Kolok veľký

latinsky: Zingel zingel, Linnaeus
maďarsky: magyar bucó
anglicky: Zingel

rad: ostriežotvaré
čeľaď: ostriežovité
dĺžka života: 10 rokov

pohlavná dospelosť: 3.- 4. rok
doba rozmnožovania: apríl - máj
bežná veľkosť: 20 až 30 cm
maximum: až 50 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. celoročne

Kolok veľký je stredne veľká ryba prispôsobená k životu v prúdnej vode väčších obvykle podhorských, ale i nížinných riek. Vyskytuje sa v povodí Dunaja a Dnestra. Vzhľadom kolok pripomína zubáča. Má ale menšiu tlamu bez zubov, hlava je pokrytá šupinami až po špičku rypca, ale jej spodok a brucho sú naopak bez šupín až po úroveň brušných plutiev. Sfarbenie je hnedavé s nádychom do žlta a na bokoch nie sú pruhy, ale nepravidelné hnedavé škvrny. Úlohou tohoto sfarbenia je maskovať rybu pohybujúcu sa u dna. Tam trávi kolok väčšinu času, pretože má zakrpatený plynový mechúr.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 20 až 30 cm
obvyklé maximum: do 40 cm
rekordné hodnoty: až 50 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,1 až 0,3 kg
obvyklé maximum: do 0,5 kg
rekordné hodnoty: okolo 1 kg

Typické znaky

nízke pretiahnuté telo
dve chrbtové plutvy
šupiny na čele
brucho bez šupín až k brušným plutvám
nepravidelné hnedé škvrny

Výskyt

Rieky povodia Dunaja.

Biológia druhu

Kolok veľký žije na piesčitom až kamenitom dne v prúdoch väčších riek. Vyhovujú mu čisté vody mrenového pásma. Počas dňa sa ukrýva v nerovnostiach dna a aktivuje prevažne v noci. Pohybuje sa krátkymi poskokmi, plynulejšie plávanie mu robí ťažkosti, pretože má zakrpatený plynový mechúr. Pomocou rypca a plutiev si občas vyhrabáva plytké jamky, v ktorých sa ukrýva.
Za potravou sa vydáva do pobrežnej zóny, kde hľadá larvy vodného hmyzu. Môže loviť i poter rýb, ale väčšinu jeho potravy tvoria vyššie uvedený bezobratlovci. Pohlavne dospieva v 3. roku života. Neresí sa od marca do mája na štrkovité či kamenité dno v prúdnici. Podľa niektorých autorov ikry zahrabáva. Vzhľadom k tomu, že i inak hrabe pomerne často, je to celkom pravdepodobné. Počet ikier sa podľa veľkosti samice pohybuje medzi 2 000 až 20 000 kusov.
Jedná sa o vzácny a miznúci druh, ktorý nemá a asi ani nikdy nemal veľký význam, i tak by jeho úplné vymiznutie predstavovalo ďalší pokles rozmanitosti našej rybej ríše.

Rozmery a rast

Kolok veľký nerastie rýchlo ako väčšina rýb obývajúcich riečne prúdy. Dožíva sa vaku okolo 10 rokov, ale ojedinelé úlovky veľkých kusov nasvedčujú, že občas to musí byť i viac.

Športový rybolov

Je ho možné náhodne chytiť pri love iných druhov rýb. S ohľadom na značnú vzácnosť tejto ryby je zámerný lov nezmyselný, a keď zoberieme do úvahy že je zákonom chránený, potom i neetický a nežiaduci.