Slíž severný

Noemacheilus barbatulus

Slíž severný

latinsky: Noemacheilus barbatulus
maďarsky: Kövi csík
anglicky: Stoneloach

rad: kaprotvaré
čeľaď: slížovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: 2. rok
doba rozmnožovania: máj - júl
bežná veľkosť: 8 až 12 cm
maximum: 16 - 18 cm

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nestanovená

Slíž severný je naša pôvodná ryba, ktorá bola v minulosti veľmi rozšírená a dokonca bola chovaná v rybníčkoch a jamách pre kuchynské využitie. Slávne "grundle" údajne pripravované zo slížov, sa ale robili i z rady ďalších drobných druhov rýb, napríklad z hrúzikov (nem. Gründling).
Pokiaľ sa s ním dnes stretneme, nie je ťažké ho poznať. 3 páry fúzikov a malé rozmery svedčia o tom, že máme pred sebou rybu blízko príbuznú sekavcom. Pôvodne bol slíž zaradený spolu s nimi do jednej čeľade, ale v nedávnej dobe bola vyčlenená samostatná čeľaď slížovité.
Telo slíža pokrýva hladká koža, drobné hlboko vrastené šupinky sa nachádzajú iba na bokoch, kde je pokrytý mramorovaným maskovacím vzorom - jeho základný odtieň sa mení podľa lokality od pieskovo hnedastej farby až po sivastú. Tento decentný jemný vzor nemá žiadne výrazné rady škvŕn alebo pruhy, ktoré sú typické pre pĺžovité ryby žijúce na našom území.
Pri pozorovaní v rieke je vidieť, ako sa slíž pohybuje u dna a v prípade vyrušenia prevádza len krátke úniky a poskoky, počas ktorých sa snaží ukryť medzi kameňmi. Súvisí to s redukciou plynového mechúra a do istej miery to pripomína hlaváča.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 8 až 12 cm
obvyklé maximum: 15 cm
rekordné hodnoty: 16 - 18 cm

Hmotnosť

priemerná: 3 až 8 g
obvyklé maximum: kolem 20 g
rekordné hodnoty: cez 40 g

Typické znaky

šupiny zarastené v koži a len na bokoch (vzniká dojem holej kože bez šupín)
3 páry fúzikov
mramorované sfarbenie bokov (pĺže majú radu škvŕn, čík pruhy)

Výskyt

Vyskytuje sa na väčšine nášho územia v tokoch pstruhového, lipeňového a niekedy i mrenového pásma, môže žiť i v čistých prietočných rybníkoch a ich kanáloch. Mnoho lokalít jeho výskytu zaniklo vďaka zabahneniu, organickému znečisteniu apod. Vo vodách, ktoré si dokázali svoju nenarušenosť udržať, by nemal chýbať. Jedná sa ale o nenápadný druh, ktorý ľahko uniká pozornosti a tak nie ľahké sa so slížom stretnúť.

Biológia druhu

Slíž je rybou dna. Vďaka značnej redukcii plynového mechúra si ani inú formu existencie nemôže dovoliť. Aktívne plávanie vodným stĺpcom nie je pre tento druh typické, ale podľa niektorých autorov niekedy vyplávajú slíže za podmračených dní alebo v noci až k hladine. Vyhovuje im tvrdšie kamenité alebo piesčité dno, aké môže nájsť len v tečúcich čistých vodách, ktoré sú tiež jeho hlavným domovom. Často preniká i do čistých prietočných rybníkov vysočinského typu a vzhľadom k svojim rozmerom sa mu dobre darí i v ich kanáloch. Bolo zistené, že je citlivý voči prehriatiu vody. Uprednostňuje teplotu pod 20 °C a ďalšie zvýšenie znáša pomerne zle.
Potravou slíža sú drobné živočíchy, ktoré nájde na dne - napríklad larvy pakomárov apod. Planktónom sa živí len zriedkavo. Môže sa rozmnožovať už v druhej sezóne svojho života. V praxi to znamená, že sa neresu môžu zúčastniť jedinci, ktorým ešte nie je ani 1 rok a platí to pre obe pohlavia. Ikry sú kladené v 2 - 3 dávkach v priebehu mája až júla. Neres prebieha v pároch u hladiny, ikry padajú ku dnu a lepia sa na riasové nárasty na kameňoch. Celkové množstvo ikier závisí na veľkosti samice a pohybuje sa v rozmedzí 2 - 25 tisíc kusov.
Slíž je významným členom spoločenstiev plytkejších prúdových tokov a predstavuje častú potravu veľkých pstruhov i dravých rýb dna - mieňa a úhora.

Rozmery a rast

Slíž je ako väčšina drobných rýb výrazne krátkoveký druh. Maximálna dĺžka života je 4 - 5 rokov. Rýchlosť rastu je veľmi závislá na podmienkach a bolo zistené, že samce rastú o niečo rýchlejšie. Pozoruhodný je pomerne rýchly rast v prvom roku života, ktorý je dokonca rýchlejší než rast mnoho ďaleko väčších druhov rýb. Zrejme je tu snaha uniknúť aspoň časti predátorov a taktiež možnosť dosiahnúť už v nasledujúcej sezóne pohlavnú dospelosť. Ďalší rast je už omnoho pomalší a slíže zrejme investujú značnú časť získanej energie do tvorby pohlavných produktov.

Športový rybolov

Slíža je možné uloviť na drobné živočíšne nástrahy (patentka, biely červ, larvy vodného hmyzu). Nástrahy by mali byť ponúkané u dna alebo priamo na dne. Ako techniky pripadajú v úvahu najjemnejšia plávaná a položená. Pravdepodobnejšia je možnosť ulovenia slíža do čereňa pri love nástražných rybiek.