Plotica lesklá

Rutilus pigus

Plotica lesklá

latinsky: Rutilus pigus
maďarsky: Leánykoncér
anglicky: Danube roach

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 12 rokov
pohlavná dospelosť: 2-4. rok
doba rozmnožovania: apríl - máj
bežná veľkosť: 20 až 35 cm
maximum: okolo 50 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. celoročne

Plotica lesklá je druhom obývajúcim predovšetkým vody južnej Európy. Obýva rieky a jazerá severného Talianska a vyskytuje sa i na strednom toku Dunaja a v niektorých jeho prítokoch.
Vzhľadovo je veľmi podobná plotici červenookej, ale pri pozornejšej prehliadke je vidieť, že hlava je v pomere k telu relatívne menšia, ústa sú smerované viac dolu a rypec je výraznejšie ukončený. Sfarbenie je najmä počas neresu živšie a pestrejšie, dúhovka oka je žltá (u plotice červenookej je červená).
Celkovo dorastá plotica lesklá o niečo väčšej veľkosti než jej početnejšia príbuzná.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: 40 cm
rekordní hodnoty: okolo 50 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,1 až 0,5 kg
obvyklé maximum: do 1,5 kg
rekordné hodnoty: cez 2 kg

Typické znaky

veľmi podobná plotici červenookej až na tieto rozdiely:
menšia hlava
skôr spodné ústa
výraznejší rypec
žltá dúhovka oka
živšie sfarbenie
v priemere dorastá väčšej veľkosti

Výskyt

Je typický druh dunajského povodia.

Biológia druhu

Plotica lesklá obvykle žije u dna väčších riek alebo i jazier. Spravidla sa zdržuje v hĺbke a do plytších miest vypláva len kvôli neresu alebo za potravou. Živí sa hlavne bentickými organizmami - larvami vodného hmizu, príležitostne zbiera i ikry alebo náletový hmyz.
Pohlavne dospieva tento druh v 2. - 3. roku života (samce) alebo o rok neskôr (samice). Neresí sa na jar v plytkej prúdiacej vode so štrkovitým dnom. Obvykle sa vytierajú 1 - 2 samice so skupinou samcov. Ikry sú prilepované na kamienky alebo i na vodné rastlinstvo. Samica bežnej veľkosti ich kladie 20 až 30 tisíc, veľké exempláre i podstatne viac.
U nás je plotica lesklá jedným z typických druhov hlbokých prúdiacich úsekov.

Rozmery a rast

Plotica lesklá sa môže dožiť minimálne 12 rokov, ale najväčšie kusy, ktorých dĺžka sa blíži 50 cm a hmotnosť môže prekročiť 2 kg, budú zrejme ešte staršie. Rast je o niečo rýchlejší než u plotice červenookej a kusy okolo 40 cm sú bežnejšie.

Športový rybolov

Špecializovať sa na lov tohto druhu sa neodporúča nakoľko je celoročne hájená. K náhodnému uloveniu môže prísť pri love bežných bielych rýb.