Foto pretekov

2022

Preteky dvojíc v love sumca - 24 - 25 jún 2022

1. miesto Gáspár J. - Szűcs J. 590 bodov

2. miesto Szívós Z. - Tóth K. 560 bodov

3. miesto Bujdos G. - Nagy L. 0 bodov


Preteky mládeže - MO SRZ Štúrovo - Jazero Vadas

11. jún 2022

Kategória 1 - 4 ročník

1. miesto Gubík Kristián 7 960 bodov

2. miesto Kósa Mateo 6 970 bodov

3. miesto Zádoriová Viktória 3 830 bodov

4. miesto Jezsó Dominik 3 460 bodov

5. miesto Javorka Kevin 3 230 bodov

Kategória 5 - 7 ročník

1. miesto Juhás Noel 25 180 bodov

2. miesto Pintér Denis 19 480 bodov

3. miesto Szolgyén Daniel 11 780 bodov

4. miesto Nagy Dániel 10 640 bodov

5. miesto Pintérová Dorothy 9 880 bodov


Kategória 8 - 9 ročník

1. miesto Silló Dániel 10 660 bodov

2. miesto Szép Dániel 2 940 bodov


Cena za najmenšiu rybu

Hromádka Patrik 9 cm

Cena za najväčšiu rybu

Pintér Denis 9 940 bodov

Absolútny víťaz pretekov

Juhász Noel 25 180 bodov


XI. ročník "Vydra Cup" - 8. máj 2022

Sektor A

1. miesto Trendl Attila ml. 6 880 bodov

2. miesto Mikle Viktor 5 710 bodov

3. miesto Ecsek Miklós 4 500 bodov

4. miesto Horváth Zoltán 3 160 bodov

5. miesto Baranyai Tamás 3 100 bodov

6. miesto Kučera Kamil 2 820 bodov

7. miesto Szeder Béla 2 740 bodov

Sektor B

1. miesto Trendl Attila st. 8 780 bodov

2. miesto Csókás Tamás 6 270 bodov

3. miesto Karvanský Zoltán 5 980 bodov

4. miesto Jarábek Tamás 4 420 bodov

5. miesto Vyskok Marián 4 220 bodov

6. miesto Dudás Miro 3 620 bodov

7. miesto Letan Peter 2 640 bodov

Sektor C

1. miesto Dikácz Adam 11 180 bodov

2. miesto Lénnárd László 9 780 bodov

3. miesto Varga József 6 940 bodov

4. miesto Baka Krisztián 6 500 bodov

5. miesto Baka Zoltán 5 880 bodov

6. miesto Hegedűs Dezsi 4 900 bodov

7. miesto Súkeník Norbert 4 680 bodov

Sektor Profi

1. miesto Mechura Alexander 5 900 bodov

2. miesto Ruman Braňo 4 670 bodov

3. miesto Kiss Peter 3 600 bodov

Mládež do 15 rokov

1. miesto Pásztor Oliver 1 720 bodov

2. miesto Pupák Betina 0 bodov

3. miesto Baka Zoe Patrícia 0 bodov

4. miesto Szűcs Peter 0 bodov


Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo - 1. máj 2022

Sektor A

1. miesto Varga József 17 830 bodov

2. miesto Kiss Péter 5 240 bodov

3. miesto Tóth Tibor 4 020 bodov

4. miesto Tóth József 3 470 bodov

5. miesto Baka Zoltán 3 380 bodov

Sektor B

1. miesto Bednár Ján 12 380 bodov

2. miesto Súkeník Norbert 9 100 bodov

3. miesto Szalma Július 7 220 bodov

4. miesto Dolník Pál 6 340 bodov

5. miesto Keil Tibor 3 020 bodov

Celkový víťaz pretekov Varga József 17 830 bodov

Cena za najväčšiu rybu Varga József 4 030 bodov