Novinky

Aktuality, oznamy a udalosti roku 2022


XI. ročník "Vydra Cup" - 8. mája 2022

9. mája 2022

     V nedeľu 8. mája sa konali rybárske preteky - XI. ročník "Vydra Cup" na revíre OR Berek IV - Kamenín.

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galériiPreteky o pohár MO SRZ Štúrovo - 1. máj 2022

3. mája 2022

     V nedeľu 1. mája sa na revíre OR Berek IV - Kamenín konali tradičné prvomájové preteky o pohár MO SRZ Štúrovo. Za veľmi pekného počasia po dvojročnej pandemickej absencii si športovci užívali tieto prvé tohtoročné preteky.

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov" a foto v "galérii".
Členská schôdza

26.4.2022

     V sobotu 23. apríla 2022 sa konala výročná členská schôdza členov našej organizácie.

Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p. Eugen Farský. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol tajomník Ing. Ján Bobuľa

S plnením rozpočtu za rok 2021 a návrhom rozpočtu na rok 2022 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

Ďalším bodom programu členskej schôdze boli voľby členov výboru. V členstve výboru prišlo len k jednej zmene, nakoľko sa p. Peter Kristofóri vzdal členstva. MO SRZ mu ďakuje za doterajšiu činnosť a želá mu veľa úspechov v osobnom živote.

Po krátkej prestávke pokračovala členská schôdza diskusiou.

Po ukončení diskusie p. Zoltán Nemes odovzdal čestné uznania členom MO SRZ Štúrovo:

Výbor MO SRZ Štúrovo udeľuje čestné uznanie III. stupňa za obetavú prácu v rybárstve nasledujúcim členom:

Mechura Alexander

Kerék Miroslav

Sztrapek Alexander

Máčai Pavol

Nágel Rafael

MUDr. Renner Viktor

Výbor MO SRZ Štúrovo udeľuje čestné uznanie II. stupňa za dlhoročnú obetavú prácu v rybárstve nasledujúcim členom:

Tóbi Tibor

Ing. Bobuľa Ján

Janík Marián

Sárai Tomáš

Gyetven Tomáš

Gáspár József

Rada slovenského rybárskeho zväzu Žilina udeľuje čestné uznanie

I. stupňa za prínos v oblasti rybárstva:

Simonka Norbert

Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie hospodár p. Zoltán Nemes.

Záverom členskej schôdze boli vyžrebovaný traja zúčastnení členovia, ktorí získali bezplatne miestnu povolenku.

Magát Robert

Torňoši Štefan

Szelecký Ľudovít

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                                                                  Petrov zdar.

Uznesenie si môžete pozrieť v sekcii "Archív"

Foto si môžete pozrieť v sekcii "Rôzne"Biologické odbahnenie.

21. apríl 2022

    Dnes prebiehala prvá časť biologického odbahnenia revírov Berek 2 a 3  spoločnosťou "San Aqua".

Foto si môžete pozrieť v  galérii "Brigády"Jarné brigády

26. marec 2022

   Za slnečného počasia sa v sobotu 26. marca konali na revíroch OR Berek 1 až 4 jarné brigády. Pracovalo sa na odstraňovaní dolámaných konárov, stromov a starých porastov, úprave okolia revírov a lovných miest. Okrem toho sa brigádnici venovali aj výsadbe nových drevín. Bolo vysadených 30 ks mladých stromčekov vŕb, a s výsadbou sa ešte bude pokračovať.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".