Novinky
Aktuality, oznamy a udalosti roku 2018

Jesenné brigády

   V sobotu 20. októbra sa konali na našich revíroch jesenné brigády. Popri ostatných prácach na revíre Berek 2 sa odstraňovali padnuté stromy, a za pomoci plošiny taktiež nebezpečne naklonené stromy. Vďaka "milovníkom prírody" sa na revíre Berek 1 okrem zvyčajného odpadu nazbieral celý prívesný vozík vyhodeného nábytku. Pracovalo sa aj na revíre Dunaj pri kotvisku člnov, kde sa okrem vykášaných porastov taktiež odstraňovali polámané a popadané konáre zo stromov.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Preteky dvojíc v love sumca

    Z 13 na 14 júla sa na revíre Berek IV pri obci kamenín konali rybárske preteky dvojčlenných družstiev v love sumca.

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov" a foto v "galérii".


Zarybnenie

     Dňa 6. júla bol zarybnený revír Dunaj násadou Sumec Su 1 v množstve 10 000.

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Dni Dunaja - Slnovrat na Dunaji

       Dňa 30.júna sa naša organizácia znovu pripojila k oslavám dní Dunaja. Okrem iného pripravila pre návštevníkov živé ryby v akváriách, premietanie filmov o činnosti našej organizácie, interaktívne hry pre deti, tradičnú pečenú rybu a novinkou tohto roku bolo Halászlé.

Foto si môžete pozrieť v sekcii rôzne.


Zarybnenie

     Dňa  11. júna bol zarybnený revír Dunaj ročnou násadou Jeseter malý v množstve 4 400 kusov

     Dňa 21 júna boli zarybnené revíre Obidský kanál a Parížsky potok násadou Kapor Kr v počte po 10 000 kusov.

 Foto si môžete pozrieť v galérii.


Z detských rybárskych pretekov

     Dňa 16.6.2018 sa konali detské rybárske preteky o putovný pohár "Jazero Vadas" v areáli termálneho kúpaliska. Výsledky pretekov si môžete pozrieť v sekcii vyhodnotenie pretekov a foto v galérii.

     MO SRZ Štúrovo týmto vyjadruje poďakovanie všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorý svojim pričinením prispeli k vytvoreniu podmienok a prefektnej atmosfére týchto pretekov.

Naši sponzori: Termálne kúpalisko Vadaš, Jazero Vadas- Švajda Alexander - Góra Gabriel, Zelenák Milan, Visus optika, Unifer železiarstvo - Krizsán František, Insport line - Borovič Jozef, Perutek Števo, Pedro - Rybárske potreby, Združenie Vydra, Šanko Marian, Jung Jaroslav, Héger Peter, Nagy Péter, Mobil shop - Nedešovský Karol, Csőri csali horgászbolt, Gábor - Gábor, Bolfa Stanislav, Rafael Nágel.


Zarybnenie

      Dňa 18 apríla prebehlo zarybnenie plôdikom šťuky rýchlenej na revíroch Obidský kanál v množstve 450 000 kusov, Parížsky potok v množstve 200 000 kusov.

      Dňa 17 mája prebehlo zarybnenie násadou Zubáč - ZUr na revíroch Dunaj - 60 000 kusov, Hron a Ipeľ po 12 000 kusov a Kamenický kanál - 3 000 kusov

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Detské rybárske preteky o putovný pohár "Jazero Vadas"

    MO SRZ Štúrovo usporiada 16. júna 2018 v areáli TK VADAS  IV. ročník detských pretekov o putovný pohár "Jazero Vadas" - revír "chyť a pusť". Prihlásiť sa môžu školou povinné deti u učiteľov na základných školách.  Stretnutie účastníkov 0 7:00 hod pri zadnom vchode do areálu TK VADAS.


VII. ročník "Vydra cup" - OR Berek IV - Kamenín

     15.mája 2018 sa konal na revíre OR Berek IV v poradí VII. ročník pretekov "Vydra cup". Účasť pretekárov prevyšovala počet stopäťdesiat osôb.

Výsledky pretekov si môžete pozrieť v sekcii "vyhodnotenia pretekov" a foto v galérii. 


Zarybnenie OR Berek I a II.

     10. mája 2018 prebehlo zarybnenie revírov OR Berek I a Berek II násadou K3 v množstve po 1500 kg.

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo

     1. mája 2018 sa konali tradičné preteky o Pohár MO SRZ Štúrovo na revíre OR Berek IV - Kamenín. Pretekov sa zúčastnilo vyše deväťdesiat pretekárov.

      Víťaz pretekov Milan Zelenák venoval časť zo svojej výhry - poukážku v hodnote 100,- € - ako sponzorský príspevok na detské preteky, za čo mu naša organizácia vyjadruje srdečné poďakovanie.

Výsledky pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov" a foto v "galérii".


Zarybnenie

      28. marca 2018 prebehlo jarné zarybnenie revírov násadou Kapor K3 v uvedenom množstve: Obidský kanál 800kg, Berek III 1600kg a Berek IV 1600kg. Ostatné revíry budú zarybnené v nasledujúcich dňoch.

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Jarné brigády

        Dňa 24. marca 2018 sa na našich revíroch konali plánované jarné brigády. Pracovalo sa na úprave ciest, odstraňovaní popadaných stromov, starých prehustených porastov a na čistení brehov. Na revíre Parížsky potok prebiehali práce na odstraňovaní prehusteného rákosového porastu.

Foto si môžete pozrieť v galérii


Výročná členská schôdza - voľby

     Dňa 24. februára sa konala výročná členská schôdza MO SRZ Štúrovo, na ktorej prebehli aj voľby členov výboru na ďalšie štvorročné obdobie 2018 - 2021. 

    Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ Eugen Farský.  Ako delegát SRZ a predseda MsO Nitra sa zúčastnil členskej schôdze p. Dušan Janovič. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

   Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov prečítal tajomník Ing. Martin Farský

S plnením minuloročného rozpočtu a návrhom rozpočtu na rok 2018 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

    Závery revízie spisovej agendy a hospodárenia  predniesol predseda kontrolnej komisie Ing. Ján Bobuľa.

   Predsedu volebnej komisie po odsúhlasení členskou schôdou zastával Mgr. Szabó Zsolt, ktorý prítomných oboznámil aj s výsledkom volieb.

 

    Voľby prebiehali v pokojnej atmosfére.

   V diskusii mal okrem iných príspevok aj pán Dušan Janovič, ktorý záverom členskej schôdze vyžreboval troch zúčastnených členov, ktorí získali povolenku na rok 2018.

Výhercami sa stali :

Ipolyi Tibor

Máčai Ján

Topán Peter

Výsledky volieb do výboru MO a kontrolnej komisie na rok 2018 až 2021


Výstava Fe Ho Va 2018

        Dňa 17.02.2018 organizuje MO SRZ Štúrovo zájazd na výstavu FEHOVA 2018 v Budapešti. Prihlásiť sa dá v kancelárii MO po zaplatení zálohy 10,- EUR, ktorá pri nástupe do autobusu bude vrátená. Cestovné je zdarma, platí sa iba vstupné.

Autobus odchádza o 8:00 hod z parkoviska pri kompe.