Novinky

Aktuality, oznamy a udalosti roku 2022


Individuálna brigáda - Berek 2

15. decembra 2022

     V sobotu 3.decembra sa konala na revíre Berek 2 individuálna brigáda. Pracovalo sa na odstránení popadaných drevín a čistení brehov revíru, kosilo sa prerastajúce rákosie, no prebiehala aj výsadba stromov.

 Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jesenné zarybnenie

12. decembra 2022

    V mesiacoch október a november prebiehalo jesenné zarybnenie našich revírov. Množstvá a druh násady sú uvedené v priloženej tabuľke.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Rekonštrukcia pivnice pri "vagóne" Berek 2 - jar až jeseň 2022

23. októbra 2022

  Počas roka 2022 bola prevedená rekonštrukcia pivnice pri chate "vagón" na revíre Berek 2. Taktiež bola navŕtaná studňa, boli prevedené stavebné práce a dokončenie studne je naplánované na rok 2023. Väčšinu prípravných a stavebných prác previedol za pomoci svojich priateľov pán Kónya János, za čo mu patrí veľká vďaka.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jesenné brigády

23. októbra 2022

     V sobotu 22. októbra sa konali na našich revíroch jesenné brigády. Okrem zvyčajných jesenných prác sa na revíre OR Berek 4 pristúpilo k ochrane stromov pred rozšíreným Bobrom, ktorý systematicky začal poškodzovať stromový porast na tomto revíre. Odstraňovali sa popadané stromové porasty za pomoci mechanizmov, ale aj fyzicky.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Brigáda

18. októbra 2022

      V nedeľu 9. októbra sa konala na revíre Ipeľ č. 1 v chotári obce Malé Kosihy individuálna brigáda.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Zarybnenie

4. október 2022

     4. októbra prebehlo zarybnenie revíru Hron č.1 násadou Jalec tmavý v množstve 7 tisíc kusov z prostriedkov Rady Žilina.

Foto si môžete pozrieť v galérii.3. dvojkolo LRU Method Feeder

1-2. október 2022

   Počas víkendu prebiehali preteky 3. dvojkola 1. ligy LRU Method Feeder na revíre Berek 4.

Konečné výsledky sú v tabuľke nižšie, všetky výsledky si môžete pozrieť na stránkach SRZ Rada - https://www.szsr.sk/lru-method-feeder/domace-preteky/

Foto si môžete pozrieť tu.


Brigáda

9.júl 2022

     V piatok 8. júla sa konala individuálna brigáda na revíre Dunaj č.1. Kosil sa porast v mieste kotviska člnov.

foto si môžete pozrieť v "galérii".

 


Biologické odbahnenie.

7. júl 2022

       Dnes prebiehala druhá časť biologického odbahnenia revírov Berek 2 a 3 spoločnosťou "San Aqua".

Foto si môžete pozrieť v galérii "Brigády"


Preteky dvojíc v love sumca - 24 - 25 jún 2022

25. jún 2022

    Z piatka na sobotu sa konali  na revíre Berek 4 - Kamenín rybárske preteky dvojíc v love sumca.

Vyhodnotenie pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

Foto si môžete pozrieť v "galérii"


Preteky mládeže MO SRZ Štúrovo - Jazero Vadas 11.6.2022

13. jún 2022

     V sobotu 11. júna sa konali na jazere Vadas v areáli kúpaliska Vadaš Thermal Resort Štúrovo preteky mládeže do 15 rokov. Za pekného počasia si mládež užila rybačku a radosti zo svojich úlovkov.   

Veľká vďaka patrí sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na usporiadaní tohto podujatia.

Sponzori:

Kúpalisko Vadas Thermal Resort, Jazero Vadas - Chyť a Pusť, Vaňo Denis, Nagy Adrián, Czakó Norbert, Czakó Viktor - Žirany, HR-Transport s.r.o., Milan Lőrinc - Branč, Pedro - rybárske potreby, Bali Csali - rybárske potreby Gbelce, Héger Peter - Štúrovo, Rafael Nágel - Gbelce, Združenie "Vydra", Reštaurácia Dali, Gubis Pavol, Unifer - Križan František, LP Safety Group s.r.o.

 Vyhodnotenie pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

Foto si môžete pozrieť v "galérii"Jarné zarybnenie - prvá časť

23. mája 2022

     V sobotu 21. mája prebehla prvá časť jarného zarybnenia revírov OR Berek 1 až 4 násadou Kapra K3. v nasledovných množstvách : Berek 1 až 3 po 500 kg a Berek 4 - 600 kg.

Foto si môžete pozrieť v "galérii"XI. ročník "Vydra Cup" - 8. mája 2022

9. mája 2022

     V nedeľu 8. mája sa konali rybárske preteky - XI. ročník "Vydra Cup" na revíre OR Berek IV - Kamenín.

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galériiPreteky o pohár MO SRZ Štúrovo - 1. máj 2022

3. mája 2022

     V nedeľu 1. mája sa na revíre OR Berek IV - Kamenín konali tradičné prvomájové preteky o pohár MO SRZ Štúrovo. Za veľmi pekného počasia po dvojročnej pandemickej absencii si športovci užívali tieto prvé tohtoročné preteky.

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov" a foto v "galérii".
Členská schôdza

26.4.2022

     V sobotu 23. apríla 2022 sa konala výročná členská schôdza členov našej organizácie.

Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p. Eugen Farský. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol tajomník Ing. Ján Bobuľa

S plnením rozpočtu za rok 2021 a návrhom rozpočtu na rok 2022 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

Ďalším bodom programu členskej schôdze boli voľby členov výboru. V členstve výboru prišlo len k jednej zmene, nakoľko sa p. Peter Kristofóri vzdal členstva. MO SRZ mu ďakuje za doterajšiu činnosť a želá mu veľa úspechov v osobnom živote.

Po krátkej prestávke pokračovala členská schôdza diskusiou.

Po ukončení diskusie p. Zoltán Nemes odovzdal čestné uznania členom MO SRZ Štúrovo:

Výbor MO SRZ Štúrovo udeľuje čestné uznanie III. stupňa za obetavú prácu v rybárstve nasledujúcim členom:

Mechura Alexander

Kerék Miroslav

Sztrapek Alexander

Máčai Pavol

Nágel Rafael

MUDr. Renner Viktor

Výbor MO SRZ Štúrovo udeľuje čestné uznanie II. stupňa za dlhoročnú obetavú prácu v rybárstve nasledujúcim členom:

Tóbi Tibor

Ing. Bobuľa Ján

Janík Marián

Sárai Tomáš

Gyetven Tomáš

Gáspár József

Rada slovenského rybárskeho zväzu Žilina udeľuje čestné uznanie

I. stupňa za prínos v oblasti rybárstva:

Simonka Norbert

Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie hospodár p. Zoltán Nemes.

Záverom členskej schôdze boli vyžrebovaný traja zúčastnení členovia, ktorí získali bezplatne miestnu povolenku.

Magát Robert

Torňoši Štefan

Szelecký Ľudovít

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                                                                  Petrov zdar.

Uznesenie si môžete pozrieť v sekcii "Archív"

Foto si môžete pozrieť v sekcii "Rôzne"Biologické odbahnenie.

21. apríl 2022

    Dnes prebiehala prvá časť biologického odbahnenia revírov Berek 2 a 3  spoločnosťou "San Aqua".

Foto si môžete pozrieť v  galérii "Brigády"Jarné brigády

26. marec 2022

   Za slnečného počasia sa v sobotu 26. marca konali na revíroch OR Berek 1 až 4 jarné brigády. Pracovalo sa na odstraňovaní dolámaných konárov, stromov a starých porastov, úprave okolia revírov a lovných miest. Okrem toho sa brigádnici venovali aj výsadbe nových drevín. Bolo vysadených 30 ks mladých stromčekov vŕb, a s výsadbou sa ešte bude pokračovať.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".