Novinky

Aktuality, oznamy a udalosti roku 2021

Jarné brigády

27. marca 2021

      V sobotu 27. marca sa konali na našich revíroch jarné brigády. Pracovalo sa ako zvyčajne na odstraňovaní dolámaných a naplavených drevín počas zimných mesiacov, čistili sa porasty okolo revírov, zbierali sa zabudnuté odpadky. Okrem toho sa pracovalo na úprave ciest, na prístupovej ceste k revíru Obidský kanál prebiehali opravné práce - opravovali sa výtlky. Aj rekreačná chata na revíre Berek 2 sa obliekla do nového kabátu.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jarné práce

3. marca 2020 

   Počas mesiaca február prebiehali práce na úprave pozemku úschovne člnov. Bola zavedená aj elektrina.  Ďalej prebiehajú práce na úprave ciest na revíroch Berek 1, 2 a 3.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".