Novinky

Aktuality, oznamy a udalosti roku 2023


Zarybnenie

12.9.2023

     V sobotu 9.9.2023 prebehlo zarybnenie revíru Hron č.1 násadou Boleň veľkosti 8 až 10 cm v množstve 20 tisíc kusov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Biologické odbahnenie

12.9.2023

     V sobotu 2.9.2023 prebehla aplikácia baktérie na biologické odbahnenie revírov OR Berek 2 a OR Berek 3.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Preteky dvojíc v love sumca

23 - 24. 6. 2023 - OR Berek 4 - Kamenín

24.6.2023

     Z piatka na sobotu sa konali na revíre OR Berek 4 - Kamenín preteky dvojíc v love sumca.

Vyhodnotenie pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov",

a foto v "galérii".


Preteky mládeže o pohár MO SRZ Štúrovo

13.6.2023

     V sobotu 10. júna sa konali tradičné rybárske preteky mládeže na jazere Vadaš v areáli TK Vadaš.

Vyhodnotenie pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov",

a foto v "galérii".


Brigáda na revíre Dunaj č.1 - Chľaba

28.5.2023

     V sobotu 6.mája sa konala jarná brigáda na revíre Dunaj č.1 v chotári obce Chľaba.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jarné zarybnenie II

     20.5.20203

        Vo štvrtok 18.5.2023 prebehlo zarybnenie revírov OR Berek 1 a 2 násadou Kapor K3 v množstve po 500 kg na revír.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".XII. ročník "Vydra cup" - 14.5.2023 - Kamenín

     V nedeľu sa na revíre Berek 4 konal XII. ročník rybárskych pretekov "Vydra cup".

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galérii".


Rybárske preteky o pohár MO SRZ Štúrovo 7. mája 2023

9.5.2023

     V nedeľu 7. mája 2023 sa konali na revíre Berek 4 - Kamenín rybárske preteky o pohár MO SRZ Štúrovo. Súťaže sa zúčastnilo 90 pretekárov, a za pekného počasia si užívali jarnú pohodu pretekov. 

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galérii"


Medzinárodné rybárske preteky- Ipolykupa 2023-6.mája

9.5.2023

     V sobotu sa konal na revíre Berek 4 jubilejný 40-ty ročník medzinárodných rybárskych pretekov - "Ipolykupa". Za pekného počasia pretekalo desať družstiev. 

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galérii"Individuálna brigáda na revíre Dunaj č.1 - Mužla

15.4.2023

     V sobotu  15. apríla sa konala na revíre Dunaj č.1 pri obci Mužla individuálna brigáda. Vyzbieralo sa množstvo odpadu po nespratníkoch, nevážiacich si prírodu, ktorí ju pokladajú za smetisko.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jarné zarybnenie

15.4.2023

   Počas prvého aprílového týždňa prebehlo zarybnenie revíru OR Berek 4 násadou Kapor K3 v množstve 1 500 kg.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Individuálna brigáda

2.4.2023

     V sobotu 1. apríla sa konala individuálna brigáda na revíre OR Berek 2, ktorej hlavnou náplňou bola "pomoc prírode" vo forme výsadby mladých stromčekov. Bolo vysadených celkom 125 kusov stromčekov, z toho bolo 12 kusov javor, 41 kusov vŕby a 72 kusov dubov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".


Jarné brigády

26.3.2023

      V sobotu 23. marca prebiehali na našich revíroch Berek 1 až Berek 4 jarné brigády.

     Prioritou tohtoročných jarných prác bolo odstraňovanie nahromadených popadaných a plávajúcich drevín z vôd revírov. Okrem toho sa vykonávali aj práce na opravách prístupových ciest, čistení a prerezávaní porastov, ako aj na rozrezaní vyzbieraných drevín a likvidácii iných odpadkov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".


Členská schôdza

7.3.2023

V sobotu 4. marca 2023 sa konala výročná členská schôdza členov našej organizácie.

Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ        p. Eugen Farský. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol tajomník Ing. Ján Bobuľa

S plnením rozpočtu za rok 2020 a návrhom rozpočtu na rok 2021 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo a krátkej prestávke s občerstvením členská schôdza pokračovala diskusiou.

Návrh uznesenia členskej schôdze na odsúhlasenie predložil hospodár MO SRZ Štúrovo p. Zoltán Nemes.

Záverom členskej schôdze boli vyžrebovaný traja zúčastnení členovia, ktorí získali bezplatne miestnu povolenku.

Silló Dániel, Bogdányi Juraj, Szántó Tibor

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                                                                     Petrov zdar.