Novinky
Aktuality, oznamy a udalosti roku 2019

Jesenné zarybnenie

19.12.2019

   Počas mesiacov október a november prebiehalo na našich revíroch postupne jesenné zarybňovanie. Prehľad zarybnenej násady je uvedený v tabuľke a foto si môžete pozrieť v galérii.


Feeder Team Kupa - Tímármix Maver Štúrovo

2.12.2019

     V nedeľu 1.decembra sa konali na revíre Berek IV feederové preteky, ktoré usporiadal náš feederový tím pôsobiaci v 1.lige LRU Feeder  - "Tímármix - Maver Štúrovo".

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii  "Vyhodnotenie pretekov" a foto v "galérii pretekov".Jesenné brigády

26.10.2019

     V sobotu za hmlistého dopoludnia sa konali na našich revíroch jesenné brigády.  Ako vžy hlavnou činnosťou bolo zbieranie "zabudnutých smetí" po letnej sezóne, odstraňovanie popadaných drevín, kosenie porastov. Na revíre Berek IV sa prevádzalo čistenie odtokového kanála. Na revíre Berek II sa pristúpilo k plánovanej rekonštrukcii rybárskej chaty "Vagón", ktorej prvou časťou bola oprava strechy. Následné práce budú prevádzané počas budúceho roku.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Výlov revíru štrkovisko Chľaba

5.10.2019

      Po nepriaznivých podmienkach v posledných rokoch mohla naša organizácia vykonať výlov revíru štrkovisko Chľaba. Bolo vylovené množstvo rýb, najväčšie zastúpenie mala šťuka, no medzi vylovenými rybami boli aj ďalšie druhy rýb a to Kapor, Karas, Pleskáč, Jalec a Ostriež. Tieto ryby boli nasadené do revírov Berek II a Berek III.

Vylovené množstvo rýb:

  • 200 kg - šťuka ročná
  • 100 kg  - kapor
  • 200 kg - karas
  • 100 kg - ostatné - Pleskáč, Jalec, Ostriež.

Foto si môžete pozrieť v galérii.


Preteky v love sumca

7.7.2019

       Z piatka 5.7. na sobotu 6.7. sa na revíre Berek IV konali preteky dvojíc v love sumca.

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "vyhodnotenie pretekov" a foto v "galérii".Z aktivít MO SRZ Štúrovo počas Slnovratu na Dunaji.

29.6.2019

    V spolupráci s TJ Dunaj Štúrovo aj naša organizácia prispela k programu "Slnovrat na Dunaji 2019".

Foto si môžete pozrieť v galérii "rôzne".


Preteky dvojíc v love sumca

        Združenie "Vydra" pozýva priateľov športového rybolovu na preteky v love sumca, ktoré sa budú konať 5 až 6 júla na revíre Berek IV pri obci Kamenín. Začiatok pretekov - piatok 18:00 hod. koniec pretekov - sobota 06:00 hod. Propozície pretekov budú upresnené na mieste.

Štartovné za osobu: 15,-€

Kontakt: +421 905 160 214Detské rybárske preteky


     V sobotu 15. júna prebehol V. ročník detských rybárskych pretekov o putovný pohár "Jazero Vadas". Za slnečného počasia sa za podpory rodinných príslušníkov aj tí najmenší pretekári tešili z bohatých úlovkov. Pretekov sa zúčastnilo 36 detí.

Vyhodnotenie nájdete v sekcii "vyhodnotenie pretekov" a foto si môžete pozrieť v "galérii"

MO SRZ Štúrovo ďakuje všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorí svojou pomocou prispeli k úspešnému priebehu týchto pretekov.

Sponzori detských pretekov:

Termálne kúpalisko VADAŠ, Jazero VADAS - Svajda Alexander, SHERWOOD "PUB" - Fábri Pavel, UNIFER Železiarstvo - Krizsán František, Rybárske potreby "PEDRO", Rafael Nágel - Gbelce, Združenie "VYDRA" - Kamenín, Šanko Marian - Štúrovo, Héger Peter - Štúrovo, "FAREL" Elektro - Štúrovo, LP Safety group s.r.o. - Štúrovo, ALLIANZ - SP - Silvia Žáčik - Štúrovo, Kilmajer Csaba - Nána, Nemes Zoltán - Štúrovo, Feeder Team TÍMÁRMIX - MAVER Štúrovo, Petrík Csaba - Nána, Bilic Tomás - Šarkan, Nagy Péter - Štúrovo, DALI restaurant - Štúrovo.
Detské rybárske preteky o putovný pohár "Jazero Vadas"

        MO SRZ Štúrovo usporiada 15. júna 2019 v areáli TK VADAS V. ročník detských rybárskych pretekov o putovný pohár "Jazero Vadas" - revír "chyť a pusť". Prihlásiť sa môžu školou povinné deti u učiteľov na základných školách. Stretnutie účastníkov o 7:00 hod pri zadnom vchode do areálu TK VADAS.


VIII. ročník "Vydra cup" - 12.mája 2019

     V nedeľu 12.mája 2019 sa uskutočnili na revíre Berek IV rybárske preteky VIII. ročníka "Vydra cup".

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "vyhodnotenie pretekov" a foto v galérii.Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo

     V nedeľu 5. mája  sa za nepriaznivého počasia konali preteky o Pohár MO SRZ. Pretekov sa zúčastnilo osemdesiat pretekárov. Najmladším pretekárom bol 11 ročný Anguš Martin.

Výsledky si môžete pozrieť vo "Vyhodnotení pretekov" a foto v "galérii".Jarné zarybnenie

     12. apríla prebehlo jarné zarybnenie našich revírov násadou Kapor K3 v celkovom množstve 80 metrických centov.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Zarybnenie násadou Kapor K1

     7. apríla prebehlo zarybnenie revíru Berek 2 násadou Kapor K1 v množstve 50 kg.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Úrava cesty

     5. apríla prebiehali práce na úprave prístupovej cesty k revíru Berek 1.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Zarybnenie šťukou - plôdikom

     Dňa 30. marca prebehlo zarybnenie našich revírov násadou šťuky - plôdika v celkovom množstve 460 tisíc kusov.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Jarné brigády

    Za slnečného počasia sa v sobotu 23.marca konali na našich revíroch plánované jarné brigády. Pracovalo sa na úprave prístupových ciest, odstraňovaní popadaných stromov a konárov, prebiehali aj ostatné drobné práce ako kosenie porastov, čistenie brehov, aby sa pripravili revíre na tohtoročnú sezónu.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Vysvetlivky k privlastňovaniu si ulovených rýb a možnej kombinácii privlastňovaných úlovkov.

Tieto dokumenty sú k stiahnutiu v sekcii legislatíva.


Členská schôdza

       Dňa 9. marca sa konala výročná členská schôdza MO SRZ Štúrovo.

    Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p.Eugen Farský. Ako delegát SRZ sa zúčastnil členskej schôdze p. Attila Hamran z MsO Levice. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

     Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol podpredseda Mgr. Tomáš Benefi.

     S plnením minuloročného rozpočtu a návrhom rozpočtu na rok 2019 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

     So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

          Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo členská schôdza pokračovala diskusiou. Úvodom diskusie predseda p. Eugen Farský podal vysvetlenie k novému zákonu a možnej kombinácii úlovkov. Ďalej predniesol návrh na ustanovenie hornej miery kapra na našich revíroch na 70cm, ktoré členská schôdza odsúhlasila. Ďalej bol prerokovaný návrh o zavážaní loďkou, ktorý nebol odsúhlasený. Návrh o posunutí otvorenia lovnej sezóny na ramenách sústavy Berek z 00:00 hodiny na 4:00 hodinu ráno bol odsúhlasený, ako aj návrh, o zákaze vykonávania rybárského práva v čase priebehu členskej schôdze MO SRZ Štúrovo.

Odsúhlasené návrhy hornej miery kapra a zákaz vykonávania rybárskeho práva počas členskej schôdze nadobúdajú účinnosť od roku 2020.

Posunutie doby otvorenia sezóny nadobúda platnosť od 10.3.2019

      Do diskusie sa prihlásil aj p. Horváth 

     Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie p. Zoltán Nemes.

      Záverom členskej schôdze  delegát rady SRZ p. Attila Hamran vyžreboval troch zúčastnených členov, ktorí získali miestnu povolenku.

 Výhercami sa stali:

Ján Čikel     

Marcela Miťková

Róbert Magát

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                       Petrov zdar.                         


FeHoVa  Budapest 2019

     V sobotu 9. februára sa uskutočnil už tradičný zájazd našich členov na výstavu FeHoVa 2019 v Budapešti. Návštevníci výstavy si mohli prezrieť okrem iného aj novinky vo svete rybárskych a poľovníckych potrieb, vypočuť si poľovnícke signály, poprezerať pekné preparované trofeje.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Výstava FeHoVa 2019

          Dňa 9. februára 2019 organizuje MO SRZ Štúrovo tradičný zájazd na výstavu FEHOVA 2019 v Budapešti. Prihlásiť sa dá v kancelárii MO.

Cestovné je zdarma, vstupné je hromadná vstupenka, cena za osobu 2100 HUF, ktoré budú vyberané pri nástupe do autobusu.

Odchod autobusu z parkoviska na nábreží (pri kompe) o 8:00 hod.

Predpokladaný návrat cca 15:00hod.