Novinky
Aktuality, oznamy a udalosti roku 2019

VIII. ročník "Vydra cup" - 12.mája 2019

     V nedeľu 12.mája 2019 sa uskutočnili na revíre Berek IV rybárske preteky VIII. ročníka "Vydra cup".

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "vyhodnotenie pretekov" a foto v galérii.Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo

     V nedeľu 5. mája  sa za nepriaznivého počasia konali preteky o Pohár MO SRZ. Pretekov sa zúčastnilo osemdesiat pretekárov. Najmladším pretekárom bol 11 ročný Anguš Martin.

Výsledky si môžete pozrieť vo "Vyhodnotení pretekov" a foto v "galérii".Jarné zarybnenie

     12. apríla prebehlo jarné zarybnenie našich revírov násadou Kapor K3 v celkovom množstve 80 metrických centov.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Zarybnenie násadou Kapor K1

     7. apríla prebehlo zarybnenie revíru Berek 2 násadou Kapor K1 v množstve 50 kg.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Úrava cesty

     5. apríla prebiehali práce na úprave prístupovej cesty k revíru Berek 1.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Zarybnenie šťukou - plôdikom

     Dňa 30. marca prebehlo zarybnenie našich revírov násadou šťuky - plôdika v celkovom množstve 460 tisíc kusov.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Jarné brigády

    Za slnečného počasia sa v sobotu 23.marca konali na našich revíroch plánované jarné brigády. Pracovalo sa na úprave prístupových ciest, odstraňovaní popadaných stromov a konárov, prebiehali aj ostatné drobné práce ako kosenie porastov, čistenie brehov, aby sa pripravili revíre na tohtoročnú sezónu.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Vysvetlivky k privlastňovaniu si ulovených rýb a možnej kombinácii privlastňovaných úlovkov.

Tieto dokumenty sú k stiahnutiu v sekcii legislatíva.


Členská schôdza

       Dňa 9. marca sa konala výročná členská schôdza MO SRZ Štúrovo.

    Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p.Eugen Farský. Ako delegát SRZ sa zúčastnil členskej schôdze p. Attila Hamran z MsO Levice. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

     Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol podpredseda Mgr. Tomáš Benefi.

     S plnením minuloročného rozpočtu a návrhom rozpočtu na rok 2019 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

     So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

          Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo členská schôdza pokračovala diskusiou. Úvodom diskusie predseda p. Eugen Farský podal vysvetlenie k novému zákonu a možnej kombinácii úlovkov. Ďalej predniesol návrh na ustanovenie hornej miery kapra na našich revíroch na 70cm, ktoré členská schôdza odsúhlasila. Ďalej bol prerokovaný návrh o zavážaní loďkou, ktorý nebol odsúhlasený. Návrh o posunutí otvorenia lovnej sezóny na ramenách sústavy Berek z 00:00 hodiny na 4:00 hodinu ráno bol odsúhlasený, ako aj návrh, o zákaze vykonávania rybárského práva v čase priebehu členskej schôdze MO SRZ Štúrovo.

Odsúhlasené návrhy hornej miery kapra a zákaz vykonávania rybárskeho práva počas členskej schôdze nadobúdajú účinnosť od roku 2020.

Posunutie doby otvorenia sezóny nadobúda platnosť od 10.3.2019

      Do diskusie sa prihlásil aj p. Horváth 

     Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie p. Zoltán Nemes.

      Záverom členskej schôdze  delegát rady SRZ p. Attila Hamran vyžreboval troch zúčastnených členov, ktorí získali miestnu povolenku.

 Výhercami sa stali:

Ján Čikel     

Marcela Miťková

Róbert Magát

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                       Petrov zdar.                         


FeHoVa  Budapest 2019

     V sobotu 9. februára sa uskutočnil už tradičný zájazd našich členov na výstavu FeHoVa 2019 v Budapešti. Návštevníci výstavy si mohli prezrieť okrem iného aj novinky vo svete rybárskych a poľovníckych potrieb, vypočuť si poľovnícke signály, poprezerať pekné preparované trofeje.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Výstava FeHoVa 2019

          Dňa 9. februára 2019 organizuje MO SRZ Štúrovo tradičný zájazd na výstavu FEHOVA 2019 v Budapešti. Prihlásiť sa dá v kancelárii MO.

Cestovné je zdarma, vstupné je hromadná vstupenka, cena za osobu 2100 HUF, ktoré budú vyberané pri nástupe do autobusu.

Odchod autobusu z parkoviska na nábreží (pri kompe) o 8:00 hod.

Predpokladaný návrat cca 15:00hod.