Novinky
Aktuality, oznamy a udalosti roku 2019

Vysvetlivky k privlastňovaniu si ulovených rýb a možnej kombinácii privlastňovaných úlovkov.

Tieto dokumenty sú k stiahnutiu v sekcii legislatíva.


Členská schôdza

       Dňa 9. marca sa konala výročná členská schôdza MO SRZ Štúrovo.

    Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ p.Eugen Farský. Ako delegát SRZ sa zúčastnil členskej schôdze p. Attila Hamran z MsO Levice. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

     Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol podpredseda Mgr. Tomáš Benefi.

     S plnením minuloročného rozpočtu a návrhom rozpočtu na rok 2019 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

     So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

          Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo členská schôdza pokračovala diskusiou. Úvodom diskusie predseda p. Eugen Farský podal vysvetlenie k novému zákonu a možnej kombinácii úlovkov. Ďalej predniesol návrh na ustanovenie hornej miery kapra na našich revíroch na 70cm, ktoré členská schôdza odsúhlasila. Ďalej bol prerokovaný návrh o zavážaní loďkou, ktorý nebol odsúhlasený. Návrh o posunutí otvorenia lovnej sezóny na ramenách sústavy Berek z 00:00 hodiny na 4:00 hodinu ráno bol odsúhlasený, ako aj návrh, o zákaze vykonávania rybárského práva v čase priebehu členskej schôdze MO SRZ Štúrovo.

Odsúhlasené návrhy hornej miery kapra a zákaz vykonávania rybárskeho práva počas členskej schôdze nadobúdajú účinnosť od roku 2020.

Posunutie doby otvorenia sezóny nadobúda platnosť od 10.3.2019

      Do diskusie sa prihlásil aj p. Horváth 

     Návrh uznesenia členskej schôdze predložil na odsúhlasenie p. Zoltán Nemes.

      Záverom členskej schôdze  delegát rady SRZ p. Attila Hamran vyžreboval troch zúčastnených členov, ktorí získali miestnu povolenku.

 Výhercami sa stali:

Ján Čikel     

Marcela Miťková

Róbert Magát

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                       Petrov zdar.                         


FeHoVa  Budapest 2019

     V sobotu 9. februára sa uskutočnil už tradičný zájazd našich členov na výstavu FeHoVa 2019 v Budapešti. Návštevníci výstavy si mohli prezrieť okrem iného aj novinky vo svete rybárskych a poľovníckych potrieb, vypočuť si poľovnícke signály, poprezerať pekné preparované trofeje.

Foto si môžete pozrieť v galérii.Výstava FeHoVa 2019

          Dňa 9. februára 2019 organizuje MO SRZ Štúrovo tradičný zájazd na výstavu FEHOVA 2019 v Budapešti. Prihlásiť sa dá v kancelárii MO.

Cestovné je zdarma, vstupné je hromadná vstupenka, cena za osobu 2100 HUF, ktoré budú vyberané pri nástupe do autobusu.

Odchod autobusu z parkoviska na nábreží (pri kompe) o 8:00 hod.

Predpokladaný návrat cca 15:00hod.