Novinky

Aktuality, oznamy a udalosti roku 2023


Jarné brigády na Dunaji - Mužla a Obidskom kanále.

25.3.2024

       Počas jarných brigád sa pracovalo aj na revíroch Dunaj č.1 - Mužla a Obidský kanál. Prebiehali práce na odstraňovaní padnutých porastov a hlavne čistiace práce po nespratných vyhadzovačov odpadu do prírody.  

Foto si môžete pozrieť v "galérii"
Jarné brigády

25.3.2024

     V sobotu 23. mája sa na našich revíroch konali jarné brigády. Pracovalo sa na opravách prístupových ciest, kosení porastov, no najväčšmi sa zaoberalo odstránením popadaných drevín po zimnom období. No nezabudlo sa ani na obnovenie porastov, bolo vysadených viac ako 50 ks mladých stromčekov, z toho 6 ks javor, ostatné boli mladé duby.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".

  


Členská schôdza

24.3.2024

     V sobotu 16. mája 2024 sa konala členská schôdza. 

Po úvodnom privítaní boli prednesené správy o hospodárení organizácie a o zarybnení za rok 2023, a správa o činnosti kontrolnej komisie. 

Ďalej bol prednesený plán hospodárenia na rok 2024. 

V diskusii okrem iného bol prednesený návrh na zvýšenie lovnej miery kapra na našich revíroch na 45 cm. Tento návrh prešiel jednomyseľne hlasovaním, a bude platný od roku 2025.

Na záver členskej schôdze bol prijatý návrh uznesenia.

 Pred ukončením členskej schôdze boli vylosovaný traja výhercovia povolenia na rok 2025, ktorým srdečne blahoželáme. 


Zimná brigáda

4.12.2023

     V sobotu 2.12.2023 sa konala na revíre OR Berek 2 individuálna brigáda. Pracovalo sa na odvážaní popílených a popadaných drevín, no hlavnou pracovnou náplňou bola úprava ciest a to vyrovnávanie výmoľov rozvážaním štrku.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jesenné brigády

25.10.2023

     V sobotu 21. októbra sa konali na našich revíroch jesenné brigády. Pokračovalo sa na oplotení stromov proti bobrom, prebiehali práce na čistení odtoku na revíre OR Berek 4, ďalej prebiehali práce na odstraňovaní porastov zasahujúcich do cesty, popadaných drevín do vôd revírov, úprave ciest, kosení porastov a čistenie revírov od zanechaných odpadkov a "zabudnutých vecí".

Foto si môžete pozrieť v "galérii"Zarybnenie

30.9.2023

     V nedeľu 24.9.2023 prebehlo zarybnenie revíru Hron č.1 násadou Jalec tmavý vo veľkosti 10 - 12 cm v množstve 15 tisíc kusov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".

 


Zarybnenie

12.9.2023

     V sobotu 9.9.2023 prebehlo zarybnenie revíru Hron č.1 násadou Boleň veľkosti 8 až 10 cm v množstve 20 tisíc kusov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Biologické odbahnenie

12.9.2023

     V sobotu 2.9.2023 prebehla aplikácia baktérie na biologické odbahnenie revírov OR Berek 2 a OR Berek 3.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Preteky dvojíc v love sumca

23 - 24. 6. 2023 - OR Berek 4 - Kamenín

24.6.2023

     Z piatka na sobotu sa konali na revíre OR Berek 4 - Kamenín preteky dvojíc v love sumca.

Vyhodnotenie pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov",

a foto v "galérii".


Preteky mládeže o pohár MO SRZ Štúrovo

13.6.2023

     V sobotu 10. júna sa konali tradičné rybárske preteky mládeže na jazere Vadaš v areáli TK Vadaš.

Vyhodnotenie pretekov si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov",

a foto v "galérii".


Brigáda na revíre Dunaj č.1 - Chľaba

28.5.2023

     V sobotu 6.mája sa konala jarná brigáda na revíre Dunaj č.1 v chotári obce Chľaba.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jarné zarybnenie II

     20.5.20203

        Vo štvrtok 18.5.2023 prebehlo zarybnenie revírov OR Berek 1 a 2 násadou Kapor K3 v množstve po 500 kg na revír.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".XII. ročník "Vydra cup" - 14.5.2023 - Kamenín

     V nedeľu sa na revíre Berek 4 konal XII. ročník rybárskych pretekov "Vydra cup".

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galérii".


Rybárske preteky o pohár MO SRZ Štúrovo 7. mája 2023

9.5.2023

     V nedeľu 7. mája 2023 sa konali na revíre Berek 4 - Kamenín rybárske preteky o pohár MO SRZ Štúrovo. Súťaže sa zúčastnilo 90 pretekárov, a za pekného počasia si užívali jarnú pohodu pretekov. 

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galérii"


Medzinárodné rybárske preteky- Ipolykupa 2023-6.mája

9.5.2023

     V sobotu sa konal na revíre Berek 4 jubilejný 40-ty ročník medzinárodných rybárskych pretekov - "Ipolykupa". Za pekného počasia pretekalo desať družstiev. 

Výsledky si môžete pozrieť v sekcii "Vyhodnotenie pretekov"

a foto v "galérii"Individuálna brigáda na revíre Dunaj č.1 - Mužla

15.4.2023

     V sobotu  15. apríla sa konala na revíre Dunaj č.1 pri obci Mužla individuálna brigáda. Vyzbieralo sa množstvo odpadu po nespratníkoch, nevážiacich si prírodu, ktorí ju pokladajú za smetisko.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Jarné zarybnenie

15.4.2023

   Počas prvého aprílového týždňa prebehlo zarybnenie revíru OR Berek 4 násadou Kapor K3 v množstve 1 500 kg.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".Individuálna brigáda

2.4.2023

     V sobotu 1. apríla sa konala individuálna brigáda na revíre OR Berek 2, ktorej hlavnou náplňou bola "pomoc prírode" vo forme výsadby mladých stromčekov. Bolo vysadených celkom 125 kusov stromčekov, z toho bolo 12 kusov javor, 41 kusov vŕby a 72 kusov dubov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".


Jarné brigády

26.3.2023

      V sobotu 23. marca prebiehali na našich revíroch Berek 1 až Berek 4 jarné brigády.

     Prioritou tohtoročných jarných prác bolo odstraňovanie nahromadených popadaných a plávajúcich drevín z vôd revírov. Okrem toho sa vykonávali aj práce na opravách prístupových ciest, čistení a prerezávaní porastov, ako aj na rozrezaní vyzbieraných drevín a likvidácii iných odpadkov.

Foto si môžete pozrieť v "galérii".


Členská schôdza

7.3.2023

V sobotu 4. marca 2023 sa konala výročná členská schôdza členov našej organizácie.

Členskú schôdzu zahájil predseda MO SRZ        p. Eugen Farský. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo pracovne.

Správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku, podrobnú správu o úlovkoch a zarybňovaní lovných revírov predniesol tajomník Ing. Ján Bobuľa

S plnením rozpočtu za rok 2020 a návrhom rozpočtu na rok 2021 oboznámil prítomných pokladník p. Tibor Kuklis.

So závermi revízie spisovej agendy a hospodárenia vystúpil predseda kontrolnej komisie MUDr. Viktor Renner.

Po prednesení správ o činnosti MO SRZ Štúrovo a krátkej prestávke s občerstvením členská schôdza pokračovala diskusiou.

Návrh uznesenia členskej schôdze na odsúhlasenie predložil hospodár MO SRZ Štúrovo p. Zoltán Nemes.

Záverom členskej schôdze boli vyžrebovaný traja zúčastnení členovia, ktorí získali bezplatne miestnu povolenku.

Silló Dániel, Bogdányi Juraj, Szántó Tibor

Výbor MO SRZ blahoželá výhercom, a členom želá veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.

                                                                                                                                     Petrov zdar.