Belička európska

Alburnus alburnus

Belička európska

latinsky: Alburnus alburnus
maďarsky: Szélhajtó küsz
anglicky: Bleak

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 8 rokov
pohlavná dospelosť: 3. rok
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 10-20 cm
maximum: 25 cm

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nestanovená

Belička je jednou z najtypickejších rýb našich riek. Človeka, ktorý ju doposiaľ nevidel, stačí zaviesť na najbližší most a nechať ho pozrieť dole. S najväčšou pravdepodobnosťou nebude problém ukázať mu niekoľko čulých štíhlych rybiek so sivastým chrbtom plávajúcich pod hladinou a zvedavo skúmajúcich každý zaujímavý objekt plávajúci nad nimi. Tak pozná asi beličky väčšina rybárov.
Pri bližšom pohľade je už na prvý pohľad vidieť, že život v najvrchnejších vrstvách vodného stĺpca sa prejavil na celkovej stavbe tela tohto druhu. Belička má veľké povrchné ústa, chrbát je omnoho rovnejší než u ostatných kaprovitých rýb, sfarbenie je jednoduché a účelná kombinácia strieborných bokov s tmavošedým chrbtom. Svetlé plutvy sú bez akéhokoľvek príznaku červenej alebo oranžovej farby, sú dlhé a ostro zakončené. Análna plutva je relatívne dlhá - podstatne dlhšia ako u jalcov, plotice alebo červenice. Drobné šupinky sa ľahko uvoľňujú z kože.
Ako hojný druh tvoriaci početné húfy je belička dôležitou potravou dravcov, z rybárov si ju pre množstvo záberov cenia hlavne plavačkári a muškárski začiatočníci.
Guaninové kryštáliky izolované zo šupín beličiek slúžili v minulosti k výrobe umelých perál. K izolovaniu 1 kg substancie použiteľnej pre výrobu tejto bižutérie boli potrebné šupiny z niekoľko desiatok tisíc beličiek.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 10 až 20 cm
obvyklé maximum: okolo 23 cm
rekordné hodnoty: cez 25 cm

Hmotnosť

priemerná: 10 až 60 g
obvyklé maximum: okolo 100 g
rekordní hodnoty: cez 130 g

Typické znaky

pretiahnuté mierne ploché telo
dlhé svetlé ostro zašpicatené plutvy
análna plutva je dlhá a mierne vykrojená
horné postavenie úst
strieborné sfarbenie bokov, šedý chrbát, absencia červenej, žltej a hnedej farby

Výskyt

Vyskytuje sa v tečúcich vodách od dolnej hranice lipeňového pásma, v údolných nádržiach a väčších stojatých vodách. Väčšinou je hojná a miestami tvorí početné húfy.

Biológia druhu

Belička je druhom špecializovaným na zber potravy z hladiny a v horných vrstvách vody. Húf týchto rýb zbierajúci potravu sa prezradí početnými krúžkami na hladine. Okrem suchozemského hmyzu lovia beličky planktón, časné štádia poteru a v dobe neresu rýb zbierajú ich ikry. V chladnejšej časti roku sa sťahujú do hĺbok, ale nie je výnimkou vidieť krúžkujúce beličky i počas oteplenia v januári.
Pohlavnú dospelosť dosahujú v treťom roku života. Neres obvykle prebieha v máji, niekedy sa pretiahne až do júna. Ikry sú ukladané na vodné rastlinstvo alebo na kamenité dno - obvykle v nie veľkej hĺbke. Samcom sa v období neresu vytvára jemná trecia vyrážka. Ryby sa zhlukujú do početných húfov, vyťahujú do prúdov a do značnej miery strácajú plachosť. Do neresiacich húfov často vplávajú loviaci dravci od boleňov až po mladšie ročníky sumca. Výter prebieha v 2 - 3 dávkach a preto že sa vytierajú najskôr najstaršie ryby a potom stále mladšie ročníky, zaberie jeden výter trecieho húfu spravidla 3 - 4 dni.
Význam beličky dnes spočíva najmä v tom, že tvorí spolu s ďalšími druhmi potravinovú základňu potrebnú pre výživu dravých rýb.

Rozmery a rast

Belička je krátkoveká ryba s pomalým rastom. Po šiestom roku života počet prežívajúcich jedincov dramaticky klesá, ale sú známe i prípady výskytu osemročných rýb. Najrýchlejší rast beličiek bol zaznamenaný na údolných nádržiach, kde sú exempláre nad 20 cm bežné. Ako najväčší exemplár literatúra udáva z nášho územia beličku dlhú 27 cm o váhe 196 g.

Športový rybolov

Belička sa spravidla loví na plávanú alebo muškárením, môže však byť i pôvodcom rýchlych a zle zaseknuteľných záberov pri love na feeder a na položenú vôbec. Je obľúbenou rybou pretekárov a najmä plavačkárov, sú schopný počas jediného preteku uloviť stovky exemplárov.
Pretože je belička pomerne zraniteľná ryba s ľahko opadávajúcimi šupinami, je na mieste opatrná manipulácia s úlovkom.

Možný výber náradia pre lov beličky

Plávaná: Ľubovoľný prút pre lov na plávanú, pretekári často používajú krátke biče.
Koncový nadväzec v rozmedzí 0,06 - 0,10 mm.
Nástraha - biele červy, pečivo, ...

Muškárenie: Čo najslabší prút v dĺžke závislej na podmienkach v mieste lovu.
Nadväzce 0,08 - 0,12 mm. Občas je treba zohľadniť možnosť záberu väčších druhov rýb.
Obvykle drobné suché mušky, ale možno loviť i na mokrú.

Prívlač: Pri použití miniatúrnych nástrah - najmä umelých mušiek s nastraženým bielym červom - možno beličku úspešne loviť. Je otázkou, či sa ešte dá hovoriť o prívlači.