Plotica červenooká

Rutilus rutilus

Plotica červenooká

latinsky: Rutilus rutilus
maďarsky: Bodorka
anglicky: Roach

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 18 rokov
pohlavná dospelosť: 2-3. rok
doba rozmnožovania: máj
bežná veľkosť: 15-30 cm
maximum: 50 cm

lovná miera: neustanovená

doba hájenia: nestanovená

Plotica červenooká je naša najbežnejšia ryba vôbec a pravdepodobne sa nenájde rybár, ktorý by sa s ňou počas svojej praxe nestretol.
Jedná sa o stredne veľkú rybu schopnú úspešne prežívať v stojatých i tečúcich vodách s výnimkou horských bystrín. Vyskytuje sa bežne na celom našom území a na mnohých revíroch tvorí značnú časť ich sádky.
Dá sa považovať za najbežnejšieho a najtypickejšieho zástupcu skupiny tzv. "bielych rýb", čomu zodpovedá i jej klasické strieborné sfarbenie s tmavým chrbtom a plutvami. Iba brušné plutvy a análna plutva majú červenkastú farbu. Telo je zo strán sploštené, ale zďaleka nie tak vysoké ako u červenice alebo u pleskáčov.
Ústa sú stredné a u väčšiny jedincov je možné pozorovať typické červenavé zafarbenie očnej dúhovky.
Vzhľadom k bohatému výskytu, životu v početných húfoch, aktívnemu zberu potravy každého druhu i celoročnej aktivite sa stala plotica obľúbenou rybou všetkých rybárov majúcich v obľube jemné chytanie s veľkým počtom záberov. Uloviť veľkých jedincov pritom zďaleka nie je ľahké.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 15 až 30 cm
obvyklé maximum: do 40 cm
rekordné hodnoty: okolo 50 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,1 až 0,4 kg
obvyklé maximum: do 1 kg
rekordné hodnoty: cez 1,5 kg

Typické znaky

mierne sploštené telo
stredné ústa
červená dúhovka oka
základňa brušných plutiev je pod 1. lúčom chrbtovej plutvy

Výskyt

Vyskytuje sa v tečúcich i stojatých vodách na celom našom území, vrátane revírov s určitým stupňom devastácie. Veľké plotice nájdeme vo väčších riekach mrenového a pleskáčového pásma, údolných nádržiach a rozľahlých pieskovňach.
Kto si chce dobre zachytať veľké exempláre, môže navštíviť v jarnom období prítok niektorej veľkej údolnej nádrže alebo loviť v letnom období pod haťou niektorej z riek bohatších na potravu.

Biológia druhu

Plotica je spoločenská ryba tvoriaca húfy jedincov približne rovnakej veľkosti. Podľa miesta výskytu môžu mať od niekoľko až do niekoľko sto jedincov a niekedy i viac. Pohybujú sa v stĺpci a živia sa všetkou dostupnou potravou, prednosť dávajú spodnej časti stĺpca a dnu. Okrem drobných živočíchov sú dospelé plotice schopné vo veľkom konzumovať rastlinnú hmotu - pripomeňme napríklad známy lov plotíc na riasy a živia sa i rastlinnými zostatkami zo dna. V potrave mladších jedincov prevažuje planktón.
Na hlbokých vodách sa húfy veľkých plotíc držia cez deň na hlbšej vode a v noci priplávajú k brehom.
Pohlavná dospelosť závisí veľmi na dosiahnutej veľkosti - v priaznivých podmienkach sa môžu neresiť už dvojročné ryby, väčšinou nastupuje pohlavná zrelosť o niečo neskôr. Trenie prebieha v jednej dávke obvykle v máji a ryby kvôli nemu podnikajú kratšie či dlhšie migrácie spravidla proti prúdu. Plotice sa vytierajú na vodné rastlinstvo, potopené konáre alebo korene stromov a v prípade núdze sa môžu vytrieť i na kamenitý nebo piesčitý substrát. Samica kladie obvykle 20 000 až 100 000 ikier, pričom u jedincov nad 1 kg môže množstvo ikier prekročiť i 200 000.
Neres prebieha často spoločne s ďalšími druhmi kaprovitých rýb a často pri ňom dochádza k medzidruhovému kríženiu najčastejšie s červenicou alebo pleskáčom vysokým. Kríženci sú miestami celkom bežný.
Plotica sa dá loviť na najrôznejších typoch stanovíšť - zatiaľ čo v rieke v lete vyťahuje i do plytkých prúdov a perejí, v zime má rada hlbšie a pokojnejšie miesta. Celkovo je asi najlepším miestom pre lov na rieke mierne ťažná voda a na priehradách plytkejšie partie nasledované prudším zlomom do hĺbky.

Rozmery a rast

Plotica je stredne dlhoveká ryba s vekovým maximom okolo 17 - 18 rokov. Také kusy žily v minulosti nie len na rozľahlých vodách, ale i v mnohých malých čistých riečkach. Dnes je lepšie hľadať väčšie exempláre na úživnejších vodách v oblastiach s nižšou nadmorskou výškou. Je známe, že plotice cez 1 kg sa bežne lovia na riekach Veľkej Británie, kde sa na ich lov špecializuje množstvo rybárov. Bolo by zaujímavé zistiť, či sú u nás veľké plotice vzácnejšie alebo či je malý počet trofejných úlovkov daný len nedostatočným záujmom o tento druh. Pravda bude možno v tom, že britské plotice majú v miestnych riekach vďaka podstatne menšiemu výskytu u nás preferovaného kapra predsa len iné podmienky. Veľmi rýchly rast možno pozorovať u plotíc z chovných rybníkov, kde sa bežne dajú na výlovoch pozorovať ryby celkom zaujímavých rozmerov.

Športový rybolov

Pretože stále pribúda rybárov túžiacich si u vody jednoducho zachytať bez zvláštnych nárokov na veľkosť úlovku, stáva sa všadeprítomná a aktívna plotica veľmi obľúbenou rybou. Milujú ju plavačkári od pretekárov až po rekreačných rybárov, ktorí v lete pod haťou nie raz chytajú jednu rybu za druhou, stáva sa obľúbenkyňou majstrov chvejivej špice a mnohý feederár na ňu nedá dopustiť, bežne sa dá loviť na umelú mušku a môže sa stať zaujímavým objektom i pre milovníka ultraľahkej prívlače, pretože sa nechá presvedčiť k záberu napríklad na miniatúrne marmišky.

Možný výber náradia pre lov plotice

Plávaná: Matchový prút alebo bolonézka - skôr jemnejší, možno použiť i bežný dlhší teleskopický prút, pokiaľ je dostatočne jemný. Plavákoví špecialisti použijú dlhé biče alebo odkladacie prúty (deličky).
Koncový nadväzec v rozmedzí 0,06 - 0,12 mm.
Nástraha - biele červy, pečivo, hnojáky, riasy, larvy vodného hmyzu,...

Položená: Prút s ohľadom na podmienky lovu čo najľahší - bez veľkých nárokov, feeder kategórie "light" alebo v silnejšom prúde i "medium", pickerový prút.
Monofilné vlasce v rozmedzí 0,08 - 0,16 mm. Silnejšie priemery hlavne kvôli možnosti záberu väčších rýb alebo pri love v zarastených partiách, silnom prúde apod.
Vhodné nástrahy - rovnako ako pri love na plávanú, konzervovaná kukurica, ...

Muškárenie: Jemný prút - AFTMA v rozmedzí 3 - 5, dĺžka podľa miestnych podmienok.
Nadväzce 0,08 - 0,14 mm.
Menšie mokré mušky a nymfy, občas i suchá muška.

Prívlač: Ploticu možno loviť na marmyšky najmenších veľkostí a občas zaberie i na drobučké cikády a rotačky.