Zarybnenia 

2022

Jesenné zarybnenie - 10 až 11 mesiac 2022


Zarybnenie - Jalec tmavý - Hron č.1 - 4.10.2022


Jarné zarybnenie B1 až B4 - 21. mája 2022