Lieň sliznatý

Tinca tinca

Lieň sliznatý

latinsky: Tinca tinca
maďarsky: Compó
anglicky: Tench

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 10 rokov
pohlavná dospelosť: 3-4. rok
doba rozmnožovania: máj - júl
bežná veľkosť: 20-35 cm
maximum: 60 cm

lovná miera: 25 cm

doba hájenia: 15.3. - 31.5.

Rybia násada zarastených stojatých vôd nebýva veľmi pestrá. Z niekoľko málo našich pôvodných rýb, ktoré toto prostredie vyhľadávajú, by sme nenašli typickejší druh než je lieň obecný. Jeho existencia je s bohatými priestormi vodného rastlinstva nerozlučne spätá a i keď ho vďaka vysádzaniu nájdeme v rôznych typoch vôd, dá sa povedať, že mimo plytké prehriate a zarastené vody len prežíva. Ako všetky kaprovité ryby má lieň sedem v jeho prípade zaoblených plutiev, pažerákové zuby a čo sa potravy týka, dal by sa označiť za všežravca so sklonom uprednostňovať drobnú živočíšnu potravu. Okolo úst by sme našli jeden pár fúzikov. S poznaním lieňa väčšinou nemá problém ani nerybár, pretože kombinácia zeleného sfarbenia bokov, jemných hlboko vrastených šupín a smutných červenavých očí prakticky neumožňuje zámenu s iným druhom. U Športových rybárov je lieň obľúbený pre svoju krásu, osobité kúzlo a tiež pre jeho mäso, ktoré je považované za veľmi chutné. Iba fakt, že nedorastá výraznejších rozmerov, znižuje hodnotu lieňa v očiach tých rybárov, ktorí sa za každú cenu musia chváliť veľkými úlovkami.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: do 50 cm
rekordné hodnoty: cez 60 cm (v cudzine až 80 cm)

Hmotnosť

priemerná: 0,2 až 0,8 kg
obvyklé maximum: do 3 kg
rekordné hodnoty: okolo 4 kg (v cudzine až 8 kg)

Typické znaky

zelené sfarbenie bokov
veľmi drobné šupiny
červenavá dúhovka oka
guľaté plutvy

Výskyt

Vyskytuje sa v stojatých a mierne tečúcich vodách na celom našom území, najmä v nížinách. Uprednostňuje zarastené plytké vody a je nenáročný na množstvo kyslíka. Je chovaný v rybníkoch, obýva plytké údolní nádrže a v hlbokých sa sťahuje aspoň do prehriatych zátok s výskytom vodných porastov.

Biológia druhu

Lieň je druhom, ktorý je extrémne prispôsobený k životu v plytkých zarastených vodách. S tým súvisí jeho odolnosť voči nedostatku kyslíka, schopnosť prežívať zimu pod tlstým ľadom zahrabaný v bahne najhlbšej časti tône a podobné chovanie za letných horúčav, kedy upadá do stavu akejsi ľahostajnosti, alebo sa rovnako zahrabe.
Jedná sa o stálu teritoriálnu rybu žijúcu v blízkosti dna a maskujúcou sa sfarbením a svojim pomalým plynulým pohybom. Jeho hlavným predátorom býva šťuka, ktorá na rozdiel od väčšiny ostatných dravcov v zarastených plytkých vodách výborne prosperuje. A práve v hustých porastoch dokáže byť lieň natoľko nenápadný, že pozornosti dravcov do značnej miery uniká.
Liene žijú väčšinou samotársky alebo v malých skupinkách. I keď vytvárajú stabilné populácie, len málokde sú skutočne početní a väčšinou veľmi pomaly rastú. Pohybujú sa nad dnom alebo medzi rastlinami a hľadajú larvy pakomárov, vodné pĺže a ďalších bezobratlovcov. Na miestach, kde je ho dostatok, je dôležitou zložkou potravy lieňov i hrubší planktón. Väčší jedinci si doplňujú jedálny lístok i rastlinnou potravou.
Na riekach sú za zvýšenej vody obľúbenou potravou lieňov dážďovky, ktoré sú i úspešnou nástrahou pri love tohto druhu na udicu.
Pohlavie lieň je ľahko rozoznateľné. Vo veku asi 15 mesiacov zosilnie a zároveň sa zakriví prvý lúč brušných plutiev u samcov. Ich dĺžka dosahuje až k análnemu otvoru alebo zaň. Brušné plutvy samíc sú subtílnejšie a kratšie.
Pohlavnú dospelosť dosahujú obe pohlavia už v tretom, ale častejšie v štvrtom roku života. Neres prebieha v závislosti na teplote vody, ktorá musí prekročiť 18°C. Výter je dávkový a prebieha v dvoch až troch vlnách. Môže k nemu prísť už v máji, ale často neskôr a v nepriaznivých rokoch sa môže pretiahnuť až do augusta.
Pred neresom tvoria liene húfy, z ktorých sa vyčleňujú menšie skupinky 2 - 3 rýb, ktoré sa spoločne vytierajú na vodné rastlinstvo. Počet ikier od jednej samice sa ako u väčšiny kaprovitých rýb pohybuje v rádoch desiatok až stoviek tisícov.
I keď je lieň veľmi odolnou rybou, nedá sa povedať, že by vytváral početné populácie a v našich vodách výborne prosperoval. Možno jeho stavy klesajú v dôsledku hromadného vysádzania kapra, možno sa pri stávajúcom rybárskom tlaku nestačí populácia lieňov obnovovať. Každopádne sa jedná o druh, ktorému by mala byť venovaná vyššia pozornosť než doposiaľ.

Rozmery a rast

Lieň by sa dal označiť za stredne dlhovekú rybu, ktorá málokedy dosahuje vek 10 rokov. Rýchlosť rastu veľmi závisí na podmienkach a je celkom jasné, že lieň najlepšie prospieva v miestach s dostatkom potravy ako sú chovné rybníky a niektoré údolné nádrže, zatiaľ čo v malých hladových tôňach alebo i v niektorých prúdnejšich riekach sú prírastky nepatrné. V zahraničí (najmä v západnej Európe) sú známe i väčšie úlovky lieňa než z nášho územia. Súvisí to zrejme s vyrovnanejšou oceánskou klímou, v ktorej môžu byť liene aktívne počas väčšej časti roka.

Športový rybolov

Lieň má medzi našimi rybami zvláštne postavenie. Mnohí rybári ho milujú, pre iných je veľmi malou a neatraktívnou rybou a naviac sa jedná o druh, ktorý má len okrajový význam pri súťažnom rybolove ľubovoľnou technikou. I tak je posedenie v zátoke obklopenej trstinou v očakávaní záberov lieňa neopakovateľným rybárskym zážitkom. Klasickým spôsobom lovu lieňa vždy bude plávaná, ale rovnako dobre ho možno loviť i na položenú. Ojedinelé zábery pri použití ďalších techník (vrátane prívlače) sú príliš vzácne na to, aby sme sa o úlovok lieňa týmito spôsobmi pokúšali.
Istým problémom pri výbere náradia pre lov lieňa je skutočnosť, že cez všetku snahu často zaberá viac kaprov než lieňov a je treba to zohľadniť. Sám o sebe lov lieňa žiadne špeciálne náradie nevyžaduje.

Možný výber náradia pre lov lieňa

Plávaná: Matchový prút alebo akýkoľvek dlhší ľahší prút, na veľmi zarastených miestach s nutnosťou silového zdolávania i ľahší kaprový prút.
Koncový nadväzec v rozmedzí 0,12 - 0,22 mm.
Nástraha - dážďovky, biele červy, pečivo, rôzne cestá.

Položená: Prút s ohľadom na podmienky lovu - veľmi na ňom nezáleží, feeder kategórie "light", v hustých porastoch a v miestach výskytu kaprov i silnejší.
Monofilné vlasce v rozmedzí 0,14 - 0,25 mm. Silnejšie priemery hlavne kvôli možnosti záberu kapra.
Nástraha - dážďovky, biele červy, pečivo, rôzne cestá, kukurica, cestoviny, mäkšie drobnejšie boiles.