Ploska pásavá

Alburnoides bipunctatus

Ploska pásavá

latinsky: Alburnoides bipunctatus
maďarsky: Sujtásos küsz
anglicky: Schneider, Riffle minnow

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 7 rokov
pohlavná dospelosť: 2-3. rok
doba rozmnožovania: apríl - jún
bežná veľkosť: 8-13 cm
maximum: 15 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. celoročne

Ploska pásavá pruhovaná je drobná rybka uprednostňujúca menšie čisté toky lipeňového až mrenového pásma, v ktorých si vyberá plytké prúdiace úseky s tvrdým dnom. Občas sa vyskytuje i v stojatých vodách. Má vysoké nároky na obsah kyslíka vo vode a na čistotu prostredia. Preto na mnohých miestach pôvodného výskytu vymizla a dnes sa vyskytuje len miestami.
Jedná sa o malý druh ryby s dĺžkou do 15 cm, ktorý sa do istej miery podobá príbuznej beličke. Na rozdiel od nej má menej pretiahnuté telo a je farebnejšia obvykle s výskytom žltkastých, hnedastých a zelenkastých tónov. Plutvy na spodnej strane tela majú oranžový nádych. Rovnako ako belička má horné postavenie úst a relatívne dlhú análnu plutvu. Najtypickejším znakom tohto druhu sú pigmentové škvrny po oboch stranách kanálikov postrannej čiary budiaci optický dojem, že je postranná čiara dvojitá.
Táto nenápadná rybka nemá hospodársky ani športový význam a pre svoju zraniteľnosť a nesúvislé rozšírenie je chránená zákonom.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 8 až 13 cm
obvyklé maximum: okolo 15 cm

Hmotnosť

priemerná: 6 až 20 g
obvyklé maximum: do 40 g

Typické znaky

dlhá análna plutva
dvojito lemovaná postranná čiara
oproti beličke farebnejšia a s menej pretiahnutým telom

Výskyt

Miestami sa vyskytuje na veľkej časti nášho územia dunajskom povodí. Najväčší výskyt je v riekach lipeňového a mrenového pásma, ktoré si dokázali udržať vysokú kvalitu vody.

Biológia druhu

Najtypickejším miestom výskytu sú lipňové úseky riek, kde sa vyskytuje spolu so pstruhmi, lipňom, ploticou, jalcom, prípadne mrenou. Už z toho je jasné, že tvrdenie o náročnosti plosky na kvalitu vody nie sú výmysly. Vyberá si plytšie úseky a v nich sa pohybuje u hladiny alebo v hornej polovici stĺpca. Obvykle vytvára menšie húfy. Na rozdiel od beličky je podiel suchozemského hmyzu v potrave tohto druhu menší. Vďaka nízkemu stĺpcu vody, v ktorom sa pohybuje, sa môže bez problémov živiť i organizmami dna a detritom. Potrava sa mení behom roka, na jar obsahuje nezanedbateľný podiel rias, vo vrcholnej sezóne prevláda hmyz a jeho larvy.
Pohlavnú dospelosť môže ploska dosiahnuť už v druhom, častejšie však v treťom roku života, k neresu dochádza podľa podmienok od konca apríla až do júna v plytkých prudkých prúdoch s tvrdým štrkovitým dnom. Samica obvykle kladie 3 000 - 8 000 ikier.
Tam, kde je ploska hojná, je významnou zložkou rybej osádky a potravou mnoho druhov dravých rýb, pre človeka má dnes najmä bioindikačný význam.

Rozmery a rast

Dĺžka plosky len vzácne prekračuje 15 cm a rast je veľmi pomalý. V prostredí, kde žije, je to výborná adaptácia umožňujúca prežiť i v hladových úsekoch s minimom potravy.
Jedná sa o krátkoveký druh, ktorý v sa niektorých miestach dožíva len päť rokov, inde možno vzácne pozorovať i sedemročné exempláre.

Športový rybolov

Plosku je možno uloviť pri použití jemného náradia na plávanú alebo muškárením. Zámerný lov druhu vzhľadom k štatútu chráneného živočícha nemožno odporučiť. Vnímavejší rybári by sa pri májovom love lososovitých rýb mali pokúsiť vyhýbať miestam, kde prebieha neres.