Hrúz bieloplutvý

Romanogobio albipinnatus

Hrúz bieloplutvý

latinsky: Romanogobio albipinnatus
maďarsky: Halványfoltú küllő
anglicky: Whitefinned Gudgeon

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: v 2. roku
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 7-11 cm
maximum: 12 cm

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nehájená
Drobná rybka s valcovitým telom a hranatou hlavou s párom fúzikov žijúci v tokoch východnej Európy.
Hrúz bieloplutvý je štíhlejší než hrúz obyčajný, ale o niečo silnejší než hrúz Kesslerov. Tenké fúziky dosahujú na úroveň zadného okraja oka a ako napovedá meno, má zo všetkých hrúzov najsvetlejšie plutvy. Iba na chrbtovej sa nachádza niekoľko škvrniek a na chvostovej jediný tmavý pruh kopírujúci jej zadný okraj. Hrdlo je holé bez šupín.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka
priemerná: 7 až 11 cm
obvyklé maximum: do 12 cm

Hmotnosť
priemerná: 4 až 12 g

Typické znaky

podobný hrúzovi obyčajnému, ale menší a štíhlejší
v porovnaní s príbuznými druhmi svetlejšie plutvy
fúziky dosahujú na úroveň zadného okraja oka
škvrny na chvostovej plutve vytvárajú jednu slabšie viditeľnú čiaru

Výskyt

Vyskytuje sa vo všetkých biotopoch a to v ako v pásmach potokov a riek, tak aj v rybníkoch, kanáloch a ďalších typoch vodných nádrží.

Biológia druhu

Ako ostatný hrúzi žije vo všetkých čistejších vodách, bohatších na kyslík s výnimkou
horských potokov a bahnitých stojatých vôd. Znášajú aj mierne znečistenie, avšak musí byť
dodržaný minimálny limit obsahu kyslíka vo vode. Dáva prednosť hlbším úsekom s miernejším prúdom najmä v riekach nižších polôh, zdržuje sa v húfoch pri dne. Pokiaľ žije na jednej lokalite s príbuznými druhmi, vyberá si každý z druhov iné stanovisko podľa sily prúdu a charakteru dna. Sú všežravé, ale preferujú rôzne druhy vodného hmyzu a iné drobné vodné živočíchy ( larvy potočníkov, pakomárov, muchničiek...), konzumujú obmedzene aj rastlinnú potravu. Plôdik sa živí planktónom a detritom.
Rozmnožuje sa v mesiaci máj - jún a to na štrkovitý, alebo pieskový podklad Samice sa vytierajú v 3-4 dávkach, s odstupom 7 - 10 dní, pri teplote vody 12 - 18°C. Vývoj ikier trvá cca 90-100 denných stupňov. Samce majú v čase trenia jemnú vyrážku.

Rozmery a rast

Jedná sa o ryby, ktoré sa dožívajú do 8 rokov, dospievajú väčšinou v druhom roku života. Dorastá obvykle do 12 - 15 cm.