Síh maréna

Coregonus maraena

Sih maréna

latinsky: Coregonus maraena
maďarsky: Nagy maréna
anglicky: Whitefish, Freshwater Houting

rad: lososotvaré
čeľaď: lososovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 10 let
pohlavná dospelosť: 2-3. rok
doba rozmnožovania: november - december
bežná veľkosť: 30 až 50 cm
maximum: cez 1 m

lovná dĺžka: 25 cm

doba hájenia: 1.9. - 31.12

Typické znaky

pretiahnuté ploché telo
strieborné šupiny
šedé plutvy bez žltastých či oranžových tónov
tuková plutvička

Sih maréna je veľká ryba - medzi síhmi jeden z najväčších druhov, dosahujúci vo svojej domovine dĺžky až okolo 1 m. Donedávna bola táto ryba uvádzaná ako jeden z poddruhov síha severného (Coregonus lavaretus maraena), v poslednej dobe zrejme tieto poddruhy získali status samostatných druhov.
Vzhľadovo maréna pripomína veľké jedince bielej ryby, ale dobre rozoznateľná tuková plutvička jasne dokladá príslušnosť k lososovitým rybám. Aj viditeľné riadkovanie šupín na bokoch a tvar úst pripomínajú skôr lipňa než kaprovité ryby. Základné sfarbenie je striebristé s tmavším chrbtom a šedými plutvami. Pri porovnaní s príbuzným síhom peleď sa javí štíhlejší. Pre športových rybárov je ďalším rozdielom schopnosť marény prijímať hrubšiu potravu a z toho plynúcu ľahšiu uloviteľnosť na udici. Aj tak sa nejedná o často lovený druh a navzdory tomu, že je v niektorých priehradách pomerne hojná, úlovky udicou tomu neodpovedajú. Na Lipeňa sa táto situácia riešila odlovmi do sietí.
Maréna je veľmi citlivá na stres, poranenie a zákal vody.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 30 až 50 cm
obvyklé maximum: do 60 cm
rekordné hodnoty: okolo 75 cm, v Poľsku cez 1 m

Hmotnosť

priemerná: 0,5 až 1,5 kg
obvyklé maximum: do 2,5 kg
rekordní hodnoty: u nás kolem 5 kg, v Poľsku cez 10 kg

Výskyt

Vody Štrbského plesa sú pravdepodobne jediným miestom, kde žije v súčasnosti vzácna ryba sih maréna. Aby jazero zostalo naďalej jeho domovom, konal sa jesenný odlov plotíc, jalca a šťuky, ktoré by mohli siha ohroziť.

Biológia druhu

Síhovia sú ryby žijúce vo vodnom stĺpci veľkých jazier alebo i morí. Maréna je pôvodne rybou obývajúcou hlboké vody v Poľsku a východnom Nemecku, ktorým dominuje už zmienené jazero Miedwie. K životu potrebuje pomerne čistú vodu s dostatkom kyslíka a teplota nad 25°C je už pre ňu smrteľná.
Behom roku tvoria marény húfy, ktoré sa pohybujú vo veľkých hĺbkach na voľnej vode. Potravu marény tvorí po väčšinu roku planktón doplňovaný červmi, mäkkýšmi, larvami a poterom rýb. Planktón síhovia zachycujú na žiabrových tyčinkách, pričom populácie odkázané výhradne na tento druh potravy majú tyčinky omnoho hustejšie ako ryby z iných lokalít.
Neresenie marén prebieha v novembri a decembri a húfy rýb k nemu naplávajú do pobrežnej zóny.
Maréna dospieva v 2. - 3. roku života. Ryby vo veku 3 - 4 roky sú vyberané ako ideálne pre umelý výter.
Počet ikier sa bežne pohybuje od 20 000 do 60 000, výnimočne by mohol byť i vyšší.

Rozměry a růst

Rast síha je pomerne rýchly a závislí od množstva potravy. V prvom roku života dorastá priemere 23,3 cm a 113 g hmotnosti. V druhom roku 29 cm a 600 g a v treťom roku 36,9 cm a 1,15 Kg. Môže však dosiahnuť i hmotnosť 5-7 kg. Pohlavné dospievanie u samca je v 2 roku života a u samice až v 3 roku života.

Športový rybolov

Športový lov marény je pomerne ťažký. Tato ryba je väčšinu roku vo vodnom stĺpci ďaleko od brehu Väčšina úlovkov pochádza z jarného alebo jesenného obdobia, kedy sa húfy marén objavujú u brehov a vzhľadom k obmedzenej potravnej ponuke sú pomerne aktívne.
Marény je možno loviť i muškárením a výnimočne zaberú i na menšie vláčiace nástrahy.

Možný výber náradia pre lov marény

Plávaná: Čokoľvek z ponuky plaváčikových prútov umožňujúcich odhod - matchový prút, bolonézka alebo i ľahší dlhší teleskopický prút.
Koncový nadväzec v rozmedzí 0,10 - 0,16 mm.
Nástraha - drobná rybka, dážďovky, červy, larvy vodného hmyzu.
Položená: Prút s ohľadom na podmienky lovu čo najľahší - bez veľkých nárokov, vyhovuje i feeder kategória "light".
Monofilné vlasce v rozmedzí 0,12 - 0,18 mm.
Vhodné nástrahy sú ako pri love na plávanú.
Muškárenie: Bežné náradie pre lov na stojatej vode, pri love z lode možno použiť i kratší prút než je bežné.
Skúseností s lovom marény muškárením je málo, i keď v zahraničí sa síhovia na umelé mušky lovia. Ponúka sa tu možnosť priekopníckych činov pre kreatívnych a trpezlivých muškárov.