Slnečnica pestrá

Lepomis gibbosus

Slnečnica pestrá

latinsky: Lepomis gibbosus
maďarsky: Naphal
anglicky: Pumpkinseed, Pumpkin-seed Sunfish

rad: ostriežotvaré
čeľaď: ostračkovité
potrava: všežravec, dravec

dĺžka života: 10 rokov
pohlavná dospelosť: 1-2. rok
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 10 až 15 cm
maximum: kolem 30 cm

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nestanovená

Tato drobná pekná rybka je ďalšia z mnohých druhov, ktoré boli do Európy dovezené z amerického kontinentu. Pôvodne obývala vody východnej časti Severnej Ameriky, ale postupom času bola vysadená nielen na mnoho miestach USA a Kanady, ale i v Európe a v niektorých juhoamerických štátoch. Do slovenského úseku Dunaja a hlavne súvisiacich ramien a kanálov prenikla z Maďarska, kde ju vysadili už v roku 1904. Existujú i správy o jej zavlečení do Čiech, kde prenikla v roku 1929 s plôdikom kapra dovezeným na třeboňsko z územia bývalej Juhoslávie.
Vzhľadovo sa slnečnica líši od ostriežovitých rýb. Má vysoké ploché telo pripomínajúce karasa a jedinú veľkú chrbtovú plutvu, ktorá je zložená z dvoch častí - lúče prednej polovice sú premenené v ostré tŕne, v zadnej časti sa vetvia a sú mäkké. Ďalšie tŕne nájdeme v brušných plutvách a v plutve análnej. Sfarbenie slnečnice je ako už jej meno napovedá skutočne pestré. Základom je lesklý namodravý niekedy až tyrkysovo žiarivý podklad pretkaný radami tmavých škvŕn miestami splývajúcich v nepravidelné pruhy. Brucho je žltkasté a na zadnom výbežku žiabrovej kosti je nápadná guľatá škvrna, Pokiaľ je dobre vyvinutá a vyfarbená, tvorí ju červený stred so silným čiernym okrajom. Intenzita sfarbenia sa mení behom roka, najkrajšie vyfarbenie majú tieto ryby v období neresu.
Význam slnečnice pre náš športový rybolov je prakticky nulový, skôr sa môžu jednotliví rybári potešiť náhodnými úlovkami tejto peknej rybky. Zdá sa, že výraznejšie šírenie tohoto druhu nás nečaká, snáď len s postupujúcim otepľovaním klímy by sa mohla slnečnica pravidelnejšie vyskytovať v niektorých teplejších oblastiach štátu.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 10 až 15 cm
obvyklé maximum: do 18 cm
rekordné hodnoty: okolo 30 cm (mimo naše územie)

Hmotnosť

priemerná: 30 až 100 g
obvyklé maximum: do 150 g
rekordné hodnoty: okolo 0,5 kg (mimo naše územie)

Typické znaky

vysoké ploché telo
jedna chrbtová plutva zrastená z tŕnitej a "mäkkej" časti
pestré sfarbenie (tmavé škvrny na modrastom podklade)
tmavá guľatá škvrna na hrote žiabrovej kosti (koniec hlavy)

Výskyt

Ojedinelo sa s ňou môžeme stretnúť prakticky kdekoľvek, častejšie v čistých vodách nižších polôh.. Pomerne bežne sa vyskytuje v tôňach, ramenách a kanáloch v zátopovej oblasti Dunaja.

Biológia druhu

Slnečnica je rybou uprednostňujúcou čisté, ale relatívne teplé stojaté vody s porastami vodnej vegetácie. Ideálne jej vyhovujú rôzne rybníky, tône, kanály, riečne ramená, plytké údolné nádrže apod. Dokonalým rajom pre túto rybku je preto zátopová oblasť Dunaja na južnom Slovensku, kde sa vyskytuje pravidelne a miestami i početne.
Pokiaľ je lokalita slnečnicou súvisle osídlená, majú najmä mladšie kusy tendenciu tvoriť húfy, staršie ryby sa zdržujú len v malých skupinkách. Aktívne sú cez deň.
Potravu slnečnice tvoria drobné vodné živočíchy - planktón, hmyz a jeho larvy, kôrovce a poter rýb. Požiera i vlastný plôdik.
Pohlavne dospieva vo veku 1 - 2 roky a neresí sa v máji a júni. Ikier je v priemere 500 až 5 000, ale niektoré pramene udávajú i vyššie hodnoty. Trenie je u slnečnice pomerne komplikovaný akt, ktorý tieto rybky dokonca do istej miery preslávil. Samec pred výterom buduje hniezdo, čo je plytká vyhĺbená jamka alebo v prípade tvrdého dna len očistené miesto. Do jeho stredu dopraví úlomky vodnej vegetácie. Hniezda sú na preslnených plytčinách a často ich samce budujú v početných skupinách - ale s diskrétnymi rozstupmi. Samica sa vytiera postupne v 2 - 5 dávkach s niekoľkými samcami a samec zase v svojom hniezde môže postupne nahromadiť ikry niekoľkých samíc. Plôdik sa liahne za niekoľko dní a určitú dobu ešte zotrváva v hniezde. Samec hniezdo celú dobu výteru a inkubácie ikier stráži a i vyliahnutý poter, údajne až 11 dní. Potomkov, ktorí majú snahu opustiť hniezdo, chytá do tlamy a odnáša späť. Počas ochrany hniezda je samec veľmi agresívny a napadá všetky okolo plávajúce ryby bez ohľadu na ich veľkosť.
Prítomnosť slnečnice v európskych vodách je len málokde vnímaná negatívne. U nás je to druh bez väčšieho vplyvu na fungovanie vodných ekosystémov, zapadla celkom dobre medzi ostatné druhy a stala sa zaujímavou zložkou už tak dosť špecifickej sádky miestnych ramien a kanálov.

Rozmery a rast

Slnečnica rastie pomerne pomaly a nedožíva sa vysokého veku. U populácií v strednej Európe to platí dvojnásobne, v priemere sú naše slnečnice omnoho menšie než vo svojej domovine. V prírode bol v Amerike doložený maximálny vek 10 rokov, ale obvyklým maximom dosahovaným i v našich vodách je 6 - 7 rokov.

Športový rybolov

Teoreticky je možné slnečnicu najľahšie uloviť na drobné živočíšne nástrahy na plávanú.