Býčko nahotemenný

Neogobius gymnotrachelus

Býčko nahotemenný

latinsky: Neogobius gymnotrachelus
maďarsky: Csupasztorkú géb
anglicky: Racer goby

rad: ostriežotvaré
čeľaď: býčkovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: 2. rok
doba rozmnožovania: apríl - jún
bežná veľkosť: 12 až 15 cm
maximum: do 16 cm

lovná miera: nestanovená

doba hájenia: nestanovená

Býčko nahotemenný sa vyskytuje v pobrežných vodách a piesčinách Čierneho, Azovského a Kaspického mora, odkiaľ tiahne hore prúdmi riek. Na rieke Dunaj je jeho výskyt ivazívny, v roku 2010 ho evidovali na rieke Rýn. Dorastá do dĺžky tela 12-15 cm .
Stretneme sa s ním v miernom pásme v sladkej ale i brakickej vode. Obľubuje úseky s piesočnatým a bahnitým dnom s bohatou rastlinnou vegetáciou. Najviac mu vyhovuje teplota 4-20°. Živý sa bentickou potravou všetkého druhu, kôrovcov, morských červov, mäkkýšov rovnako poterom rýb.
Dožíva sa až do 5 rokov. Pohlavne dospieva vo veku dvoch rokov . Neres prebieha v apríli až júni, niekedy až v polovici augusta. Samica kladie ikry v dávkach, Samec ako u ostatných býčkov ochraňuje hniezdo s ikrami a ešte aj vyliahnutý poter.