Hrúz kesslerov

Romanogobio kessleri

Hrúz Kesslerov

latinsky: Romanogobio kessleri
maďarsky: Homoki küllő
anglicky: Kessler´s Gudgeon

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života: 5 rokov
pohlavná dospelosť: v 2. roku
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 8 - 10 cm

maximum: 12 cm

lovná miera: -

doba hájenia: 1.1. - 31.12. - celoročne
Hrúz Kesslerov je kriticky ohrozený druh. Výrazný pokles jeho výskytu a dokonca vymiznutie z niektorých tokov je prejavom vysokého stupňa ohrozenia tohto druhu v našich vodách. Hrúz Kesslerov žije v podhorských úsekoch tokov, vyskytuje sa v prúdoch, ale na menej exponovaných miestach ako hrúz fúzatý. Má pomerne dlhé fúzy ktoré dorastajú k zadnému okraju oka. Oproti hrúzovi fúzatému nemá hrdlo pokryté šupinami. Telo sa líši od
ostatných druhov svetlejšou farbou až striebristo lesklou na bokoch s radom asi 10 tmavých škvŕn. Na párnych plutvách je nejasný, tmavý pruh. Na chrbtovej a chvostovej plutve má jeden až tri rady tmavých pásikov.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka
priemerná: 8 až 10 cm
obvyklé maximum: do 12 cm

Hmotnosť
priemerná: 5 až 12 g

Typické znaky

hrdlo je bez šupín
štíhlejšie a menšie telo ako hrúz obyčajný
fúziky až po zadný okraj oka
jeden až tri rady škvŕn na chrbtovej a chvostovej plutve

Výskyt

Povodie Dunaja, Váhu, Hrone, Ipli a v povodí Rimavy, Tisy, Bodrogu a ešte v niektorých oblastiach na východe Slovenska.

Biológia druhu

Rovnako ako hrúz obyčajný je typickou rybou dna. Vyskytuje sa len v čistých tečúcich vodách a na rozdiel od vyššie uvedeného príbuzného druhu nepreferuje piesčité, ale kamenité dno. Tvorí malé húfy a živí sa predovšetkým drobnými organizmami, ktoré vyhľadáva medzi kameňmi. O rozmnožovaní sa vie málo, trie sa v máji a júni. V súčasnosti tento druh mizne v celom areáli svojho rozšírenia a aktuálna situácia sa mení v závislosti na vodohospodárskych úpravách a momentálnom znečistení jednotlivých tokov. Na našom území je tento druh chránený zákonom ako kriticky ohrozený. Pre jeho ďalšie prežitie na našom území je treba najmä zaistiť ochranu vôd, v nich bol doložený. Ochrana jednotlivých exemplárov je problematická, pretože väčšina rybárov tento druh nerozlišuje od hrúza obecného.

Rozmery a rast

Dorastá do 10-12 cm.