Sumec veľký

Silurus glanis

Sumec veľký

latinsky: Silurus glanis
maďarsky: Európai harcsa
anglicky: Wels, European Catfish

rad: sumcotvaré
čeľaď: sumcovité
potrava: dravec

dĺžka života: cez 30 rokov
pohlavná dospelosť: 3-5. rok
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 80 až 160 cm
maximum: 300 cm

lovná miera: 70 cm

doba hájenia: 15.3. - 15.6.

Sumec veľký predstavuje v našich vodách vrcholového predátora dorastajúceho rozmerov, vďaka ktorým nemá v dospelosti okrem človeka žiadneho prirodzeného nepriateľa. Je to ryba nížinných vôd, najmä mu vyhovujú hlboké rieky s mäkkým dnom a početnými úkrytmi. Svedčia mu i rozľahlé stojaté vody.
Zameniť si sumca s inými druhmi našich rýb je prakticky nemožné. Len v menších veľkostiach hrozí zámena so sumčekom americkým, ktorý ale má na chrbte okrem chrbtovej plutvy ešte tukovú plutvičku a má 4 páry fúzikov, čo je o jeden viac, než sa dá narátať u sumca veľkého.
Sumec veľký je jednou z mála našich rýb, ktorá nemá šupiny. Telo je dlhé s mohutnou prednou časťou a zo strán sploštenou zadnou polovinou tela, ktorej plocha je smerom dole nastavená análnou plutvou, ktorá sa tiahne v celej jej dĺžke. Naproti tomu chrbtová plutva je nepatrná plutvička bez veľkého významu pre pohyb alebo stabilitu sumcovho tela.
Imponujúca je sumcova tlama. Mohutné čeľustné oblúky pokryté jemným ozubením niekedy označovaným ako "kartáče" uzatvárajú priestrannú ústnu dutinu. Prudkým pohybom spodnej čeľuste dokáže sumec potravu do svojej priestrannej tlamy doslova nasať.
V našich vodách je sumec pôvodným druhom významným pre komerčný aj pre športový rybolov. Vyskytuje sa vo všetkých veľkých nížinných revíroch a je i pravidelne vysádzaný. Pri svojom postavení nášho najväčšieho dravca ale nikdy nebude v takom počte, aby sa stal bežným úlovkom všetkých športových rybárov.
Atraktivita tohto veľkého dravca bola zrejme dôvodom pre jeho vysadenie v niektorých krajinách západnej Európy. Populácie na území Francúzska, Talianska a Španielska sú nepôvodné, ale výborne prospievajú a už dávno sa stali objektom záujmu sumčiarov z celého kontinentu.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 80 až 160 cm
obvyklé maximum: do 200 cm
rekordné hodnoty: okolo 300 cm, v minulosti možno i viac (4 - 5 m)

Hmotnosť

priemerná: 8 až 30 kg
obvyklé maximum: do 60 kg
rekordné hodnoty: cez 100 kg , v minulosti mimo naše územie cez 300 kg

Typické znaky

koža bez šupín
3 páry fúzov
dlhé telo s plochou chvostovou časťou
škvrnité sfarbenie bokov
jedna drobná malá chrbtová plutva
dlhá análna plutva

Výskyt

Vyskytuje sa v nížinných riekach, veľkých údolných nádržiach a rozľahlých štrkopieskovňach, najmä v teplejších oblastiach územia.

Biológia druhu

Sumec veľký je teplomilnou rybou nížinných riek. Miluje miesta s dostatočnou hĺbkou a početnými úkrytmi - padnutými stromami, ryhami a výmoľmi v riečisku a podomletými brehmi. Je rybou, ktorá je aktívna skôr po zotmení, i keď v najteplejšej časti roka sú sumce nezriedka aktívne i cez deň, zvlášť za klesajúceho tlaku.
Sumec je navzdory všeobecnému mieneniu pomerne spoločenskou rybou a zvlášť menšie jedince sa ukrývajú a niekedy i lovia spoločne. Skupiny sumcov môžu zahrnovať jedincov rôznej veľkosti, ale bol zaznamenaný i kanibalizmus.
Pri love sumec prepláva rozsiahle oblasti svojho revíru a vie byť pomerne rýchly a pohyblivý. Korisť nasáva do tlamy pod tlakom, ktorý vzniká pri roztvorení čeľustí. Pri love u hladiny pri tom vznikajú typické zvuky označované ako "pukanie".
Potravou sumca sú ryby a ďalšie vodné obratlovce ako žaby, hlodavci a mláďatá vodných vtákov. Veľké sumce sú schopné uloviť i dospelé kačice, ondatry nebo ryby s hmotnosťou cez 2 kg. U mladých sumcov tvoria značnú časť potravy vodný bezobratlovci, červy apod.
Pohlavná dospelosť nastáva u sumca v 3. - 5. roku života, u samíc spravidla neskôr než u samcov. Neres vyžaduje pomerne značnú teplotu vody a dochádza k nemu koncom mája alebo častejšie až v júni. Ideálnym trecím substrátom sú potopené korene stromov, často však musia stačiť rôzne porasty vodného rastlinstva. Samica bežnej veľkosti kladie 100 000 až 300 000 ikier, u veľkých exemplárov by sa ich počet mohol priblížiť i miliónu.
Po výtere samec stráži ikry až do ich vyliahnutia, ovieva ich chvostovou plutvou a zúrivo útočí na všetko, čo sa pohybuje v priestore hniezda. V tejto dobe môže napadnúť i človeka, ale dochádza k tomu len ojedinele. Mnohí rybári naopak toto obdobie využívajú k nie veľmi etickému lovu starostlivých fúzačov brániacich svoje ikry.
Sumec je jednou z mála rýb, ktorá sa môže aktívne brániť človeku a zvlášť jedinci zo sádok a rybníkov podrobovaný častej manipulácii dokážu byť pomerne agresívny a cielene útočiť na narušiteľov svojho pokoja. Tieto útoky sú skôr prekvapivé než nebezpečné a pokiaľ si človek zachová chladnú hlavu, mal by ich prečkať bez problémov.
V našich vodách predstavuje sumec najvyšší článok potravinového reťazca v spoločenstve vodných organizmov. Reguluje stavy bielej ryby, najmä pleskáčov, plotice, beličky a zbavuje vodu uhynutých živočíchov. Veľkosť jeho koristi je väčšia než u väčšiny ostatných dravcov, takže im konkuruje len v miestach početnejšieho výskytu. Tam, kde sa vyskytuje vo väčšom počte, môže sumec spôsobiť i zreteľný pokles stavov bielej ryby. Vzhľadom k veľkému záujmu o lov sumca je ale takých miest na našom území málo.

Rozmery a rast

Rast sumca je pomerne rýchly, i keď v prvých rokoch života nerastie tak rýchlo ako šťuka. Ako dlhoveká ryba si však svoj rastový potenciál uchováva až do vysokého veku, ktorý bežne prekračuje 30 rokov. Existujú dokonca zmienky o priblížení sa k hranici 100 rokov. Najvyšších hmotnostných prírastkov dosahuje sumec až po prekročení dĺžky 1 m, kedy ročne naberie na váhe niečo medzi 1 - 4 kg.
V súčasnosti je sumec intenzívne lovenou rybou a väčšine rýb nie je umožnené dosiahnuť rozmerov obrovských jedincov ulovených vo veľkých riekach východnej Európy v 18. a 19. storočí. Ďalším dôvodom je možno i to, že sumec ako vrcholový predátor a posledný článok potravinového reťazca hromadí vo svojom tele pomerne veľké množstvo škodlivín. Väčšina súčasných úlovkov preto neprekračuje hmotnosť 100 kg.
S rastúcim záujmom o lov tohto druhu preto zrejme v blízkej budúcnosti nastane otázka, ako udržať populácie sumca a najmä podiel väčších jedincov na dostatočnej úrovni.

Športový rybolov

Sumec je jednou z najatraktívnejších rýb, je lovený mnohými spôsobmi a pre jeho chytanie sa vyrába i špeciálne náradie. Je ale značný rozdiel medzi lovom trofejných jedincov cez 2 m a lovom priemerných sumcov s dĺžkou okolo 1 m, ktorí sa chytajú oveľa častejšie. Pri popisu náradia bude najlepšie tieto kategórie oddeliť, i keď je jasné , že sumec rastie plynule a lovia sa exempláre všetkých veľkostí.
Sumce menších veľkostí sa lovia bežne prívlačou, na plávanú i položenú za použitia pomerne bežného náradia. Je dokonca možné pokúsiť sa i o úlovok na umelú mušku.
Trofejný jedinci sa dnes najčastejšie lovia z loďky za použitia vábničky a na bójku s nastraženou živou rybou. Isté percento trofejných rýb sa uloví i na umelé nástrahy.

Možný výber náradia pre lov sumca bežnej veľkosti

Plávaná: Prút o dĺžke 3,5 - 4 m. Môže sa jednať o delený špeciál pre lov kapra alebo šťuky, či výkonnejší teleskop.
Vlasec v rozmedzí 0,30 - 0,40 mm.
Nástraha - živá rybka, pijavice.

Položená: Prút od 3 do 4 m, delený alebo teleskopický, hlavne dostatočne výkonný.
Monofilné vlasce v rozmedzí 0,30 - 0,50 mm. Silnejšie priemery hlavne v blízkosti prekážok .
Vhodnými nástrahami sú živá či mŕtva rybka.

Prívlač: Prút dĺžky 270 až 300 cm, podľa očakávanej ryby a charakteru miesta buď s odhodovou hmotnosťou 20 - 60g nebo 40 - 80 g, výnimočne i viac.
Vlasec 0,28 - 0, 35 cm pokiaľ možno čo najkvalitnejší alebo pletená šnúra s nosnosťou 15 - 20 kg.
Nástrahy: Voblery s výrazne kývavou akciu (môžu byť i zvukové), plandavky, gumové nástrahy väčších rozmerov. Veľmi dôležitá je kvalita háčikov - mnohé štandardne dodávané trojháčiky je možné narovnať už s vlascami o nosnosti okolo 5 kg!

Muškárenie: Dlhší prút 270 až 305 cm - AFTMA 8 alebo viac, miesto k lovu vyberať tak, aby bol priestor k zdolaniu ryby.
Nadväzce 0,25 - 0,35 mm. Zohľadniť možnosť predranie vlasca o sumčie zuby.
Väčšie strímre a trubičkové mušky.

Možný výber náradia pre lov sumca trofejnej veľkosti

Na trhu sa ponúkajú špeciálne prúty pre lov na bójku, lov z lode i výkonné prúty pre ťažkú prívlač. Jedná sa výhradne o delené modely v dĺžke spravidla do 3 m. Iba prút pre lov na bójku alebo na položenú by mohol byť i dlhší.
Najlepším typom navijaka pre lov veľkých sumcov je multiplikátor, medzi zošmykávacimi navijakmi je len málo modelov, ktoré sa pre tento účel hodia.
Ideálne pre lov trofejných sumcov sú dnes pletené šnúry s nosnosťou 40 - 80 kg, len výnimočne možno použiť i vlasce o sile 0, 60 mm alebo i viac.
Nástrahami sú obvykle živé ryby väčších rozmerov (0,5 - 2 kg) alebo chumáč pijavíc.
V prípade vláčenia je bežnou zostavou prút s gramážou 50 - 100 g alebo i viac, pletená šnúra s nosnosťou okolo 30 kg a ako nástrahy sa používajú veľké voblery, masívne plandavky okolo 10 cm a veľké gumové nástrahy. Štandardne dodávané háčiky a krúžky u týchto nástrah je vo väčšine prípadov nutné rovno vymeniť za silnejšie.