Mrena severná

Barbus barbus

Mrena severná

latinsky: Barbus barbus
maďarsky: Márna
anglicky: Barbel

rad: kaprotvaré
čeľaď: kaprovité
potrava: všežravec

dĺžka života:
pohlavná dospelosť:
doba rozmnožovania: máj - jún
bežná veľkosť: 40-60 cm
maximum: 80 cm

lovná miera: 40 cm

doba hájenia: 15.3. - 15.6.

Mrena severná je typickou rybou prúdových úsekov na strednom toku našich riek, ktoré boli vďaka nej označené ako mrenové pásmo. Jedná sa o štíhlu rybu väčších rozmerov prispôsobenou k životu v prúdiacej alebo ťažnej vode. Pohybuje sa u dna, kde vyhľadáva potravu. Ako väčšina kaprovitých rýb je všežravá, ale s ohľadom na miesta výskytu preferuje živočíšnu potravu, ktorú tvoria larvy vodného hmyzu, kôrovce a za vyššej vody i dážďovky, pĺže a ostatní bezobratlovci splavený do rieky. Veľké mreny sú schopné loviť i rybky alebo raky. Pri hľadaní potravy mrena často obracia kamene.
Celé telo mreny je prispôsobené k životu v prúdiacej vode. Trup je dlhý a nízky s veľkými plutvami, hlava je kónicky pretiahnutá, výrazne spodné ústa sú obklopené štyrmi silnými mäsitými fúzmi.
Z pohľadu športového rybolovu predstavuje mrena atraktívny druh, ktorý síce nie je preslávený chutným mäsom, ale pre svoju bojovnosť a osobitú krásu je obľúbeným úlovkom mnohých rybárov.

Základné údaje

Rozmery

Dĺžka

priemerná: 40 až 60 cm
obvyklé maximum: do 85 cm
rekordné hodnoty: cez 100 cm

Hmotnosť

priemerná: 0,75 až 2,5 kg
obvyklé maximum: do 6 kg
rekordné hodnoty: cez 10 kg

Typické znaky

štíhle telo
pretiahnutý rypec
mäsité spodné ústa
štyri fúziky
úzka dlhá análna plutva

Výskyt

Vyskytuje sa v prúdoch s tvrdým dnom v riekach alebo i potokoch na celom našom území.

Biológia druhu

Mrena je vzhľadovo nezameniteľnou rybou obývajúcou prúdové úseky podhorských i nížinných riek, kde dáva prednosť miestam s tvrdým najlepšie kamenitým dnom. Je rybou spoločenskou - tvorí početné húfy, ktoré spoločne tiahnu riekou alebo postávajú v ryhách a priehlbinách riečiska.
Potravu mreny tvoria najmä larvy vodného hmyzu, mäkkýše, kôrovce a u väčších jedincov i drobnejšie ryby. Na niektorých lokalitách bol preukázaný značný podiel rastlinnej potravy (najčastejšie riasy), objemovo prekračujúci i 40%. Pri zbere potravy mrena ryje dno a často obracia kamene. Kŕmiace sa mreny pritom často sprevádzajú iné druhy rýb (plotice, ostrieže, ...) parazitujúce na ich pracovnom úsilí. Napriek tomu že mreny často prijímajú potravu behom dňa, je najmä pre väčšie exempláre typická nočná aktivita. Potravná aktivita sa stupňuje pri stúpajúcej zakalenej vode, kedy sa tieto ryby venujú zberu živočíchov splavených zo zatopených miest, napríklad červov a pĺžov.
Mäsité pysky mreny sú dokonalo vytvarované k odieraniu drobných živočíchov z kameňov a dokonalú detekciu potenciálnej potravy zaisťujú mrenám štyri výrazné silné fúzy.
Pri rozmnožovaní sa zhlukujú do húfov a migrujú do plytkých kamenitých úsekov. Vlastný neres je pomerne búrlivý a s jednou ikernačkou sa obvykle vytiera niekoľko podstatne menších samcov. Relatívne veľké ikry (20 000 až 80 000 na 1 kg hmotnosti samice) nie sú nijak ukrývané. K neresu prichádza obvykle počas mája až júna, teda neskôr než u väčšiny kaprovitých rýb.
Rozdiely vo vzhľade oboch pohlaví sú minimálne, ale rast samcov je pomalší a naviac sa dožívajú nižšieho veku. Celkovo sú samce početnejšie, ale vo vyšších vekových kategóriách prevládajú samice. Veľké mreny cez 50 cm, ktoré sú zaujímavé pre športový rybolov, už sú výhradne ikernačky.
Mrena je najaktívnejšia v letnom období, na zimu sa ryby zhromažďujú v hlbokých mierne prúdiacich úsekoch a obmedzujú príjem potravy. V tomto období sú na niektorých revíroch decimované (jedinci do 40 cm) zimujúcimi kormoránmi.

Rozmery a rast

Ako už bolo uvedené v kapitole o biológii mreny, vďaka tomu, že samce nedorastajú väčších rozmerov, sú všetky trofejné mreny bez výnimky samice. Naviac s ohľadom na pomalý rast rastie veľká mrena minimálne 15 rokov. Preto je dnes úlovok trofejnej mreny vzácnosťou. Za veľké je možné považovať kusy od 70 cm celkovej dĺžky. Rýb cez 80 cm sa chytí veľmi málo a je ťažké uveriť, že v minulosti sa lovili i metrové exempláre.
Krajinou, kde je lov mreny veľmi populárny, je Veľká Británia. Venujú sa mu tam desiatky špecialistov, vyvíja sa rybárske náradie určené výhradne na lovu tohto druhu a mnohé revíry v tejto krajine sú brané ako vyslovene "mrenové".

Športový rybolov

Doby, kedy bola mrena neoddeliteľnou súčasťou jedálnička rodín žijúcich v okolí rieky už patrí minulosti. V miestach jej hojného výskytu síce stále dochádza k jej vybíjaniu, ale celkovo sa vzťah rybárov k mrene posúva do roviny športového rybolovu v jeho modernom poňatí, kedy stále viac rýb vracajú ich premožitelia do revíru, aby sa nepripravili o úlovky v budúcnosti. Pri pomalom raste mreny je to viac než žiaduce.
Dôvodov, prečo obľuba mreny ako športovej ryby stúpa, je viac. Jednak žije v pôsobivých a lovecky atraktívnych úsekoch rieky, je dostatočne veľká a bojovná, aby mohla byť považovaná za uspokojivý úlovok, tvorí húfy a poskytuje tak možnosť uloviť niekoľko exemplárov z jedného miesta a predovšetkým - možno ju loviť mnoho spôsobmi od statických až po rýdzo športové a aktívne techniky ako je muškárenie. Práve pri love na moderné jemné náradie je mrena skvelým súperom, ktorý dovolí rybárovi vychutnať si zdolávanie peknej ryby. Ak chceme úlovky vrátiť vode, je lepšie jemnosť náradia nepreháňať a postarať sa nakoniec o unavenú rybu, ktorá sa pri boji vydá zo všetkých síl, pokiaľ sama neodpláva.
Najčastejším, najľahším a asi i najúspešnejším je lov mreny na položenú, dobré výsledky je možné dosiahnuť i pri plávanej, prekvapivo úspešné môže byť muškárenie, kedy je možné tuto rybu loviť na nymfy ponúkané v blízkosti dna a tu a tam je možné uspieť i pri vláčení umelými nástrahami.

Možný výber náradia pre lov mreny

Položená: Prút skôr dlhší kvôli udržaniu vlasca mimo prúd, odhodová hmotnosť do 60g, v silnom prúde i viac. Vhodné sú feederové prúty - kategórie podľa sily prúdu a veľkosti rýb. Pre lov na cit sú vhodné dlhšie prúty pre ľahkú prívlač.
Monofilné vlasce v rozmedzí 0,16 - 0,25 mm.
Vhodnými nástrahami sú biele červy, larvy vodného hmyzu, lanchmeat, syr alebo syrové cesto, mŕtva rybka.

Plávaná: Matchový prút alebo bolonézka - oboje skôr výkonnejšie, delička, možno použiť i bežný dlhší teleskopický prút. Koncový nadväzec v rozmedzí 0,14 - 0,20 mm, použitie slabších vlascov ryby príliš vysiľuje.
Nástraha - biele červy, larvy vodného hmyzu, riasy, možno naviazať i umelú mušku (nymfu).

Muškárenie: Dlhší prút, najlepšie deväťstopý (275 cm) - AFTMA v rozmedzí 5 - 7, veľa záleží na osobných zvyklostiach, podmienkach a očakávanej veľkosti úlovku.
Nadväzce 0,16 - 0,22 mm podľa podmienok.
Nymfové mušky prírodných, skôr tmavších odtieňov, zlatohlavé nymfy, drobné jigy.

Prívlač: Dlhší prút pre ľahkú prívlač najlepšie 275 cm s odhodovou hmotnosťou buď 5 - 20 g alebo 10 - 30 g.
Monofilný vlasec 0,16 - 0,22 mm podľa podmienok, prípadne slabá pletená šnúra.
Mrena berie vláčiace nástrahy nie veľmi ochotne, lepších výsledkov sa dosahuje u početných hladovejších populácií.
Možno použiť gumové nástrahy, voblery, rotačky i plandavky. Veľkosť nástrahy 3 - 8 cm. Nástrahu je treba viesť pomaly v blízkosti dna.