Rôzne - 2017

25. 11. 2017 - 70-te výročie založenia MO SRZ Štúrovo

29. jún 2017 - Slnovrat na Dunaji

12.2. 2017 - FeHoVa Budapešť