Výlovy a zarybnenia

12. októbra 2017 - Jesenné zarybnenie

21. júna 2017 - Zarybnenie kaprom rýchleným (2-3cm)

2. júna 2017 - Dunaj - Zaybnenie jeseterom malým.

25. mája 2017 - Zarybnenie Zubáčom rýchleným 3 - 5 cm

23. mája 2017 - Zarybnenie Karasom strieborným

3. - 4. apríla 2017 - Zarybnenie plôdikom šťuky

30. marca 2017 - Jarné zarybnenie