Preteky 

2023


Preteky dvojíc v love sumca

23 - 24. 6. 2023 - OR Berek 4 - Kamenín


Preteky mládeže - 10.6.2023 - Jazero Vadaš


XII. ročník "Vydra cup" - 14.5.2023 - Kamenín


Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo - Kamenín - 7.5.2023


Ipolykupa - Berek 4 - Kamenín - 6.5.2023