Preteky 

2023

XII. ročník "Vydra cup" - 14.5.2023 - Kamenín


Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo - Kamenín - 7.5.2023


Ipolykupa - Berek 4 - Kamenín - 6.5.2023