Stránky miestnej organizácie Slovenského rybárského zväzu v Štúrove

Kalendár udalostí:Aktivity Štátnej ochrany prírody SR v našom regióne

"Prepojenie reliktu ramena na ostrove Mužlianska sihoť na jeho vtokovej a výtokovej časti s vodným tokom Dunaj"

Podrobne o uvedenom projekte si môžete pozrieť na stránke Štátnej ochrany prírody SR


Vítame Vás na našich stránkach, ktorými by sme chceli informovať o dianí v našom rybárskom regióne nielen našich členov. Na našich stránkach nájdete aktuálne novinky a aktivity nášho združenia, informácie o športovom rybárstve a o výkone rybárskeho práva, ako aj o krásach nášho okolia, starostlivosti o ekológiu a ochranu vôd a okolitej prírody.Prispejte aj vy k rozvoju týchto stránok, napíšte nám Vaše postrehy, čo sa Vám páči - nepáči, a čo by ste privítali.

Naši partneri

Výbor MO SRZ Štúrovo ďakuje všetkým sponzorom, rybárom aj nerybárom, ktorí svojou pomocou, či už finančnou, alebo inou prispeli ku zveľadeniu našej organizácie.

Počasie