Stránky miestnej organizácie Slovenského rybárského zväzu v Štúrove

Kalendár udalostí:Aktivity Štátnej ochrany prírody SR v našom regióne

"Prepojenie reliktu ramena na ostrove Mužlianska sihoť na jeho vtokovej a výtokovej časti s vodným tokom Dunaj"

Podrobne o uvedenom projekte si môžete pozrieť na stránke Štátnej ochrany prírody SR


Výdaj povolení počas roka 2019

Každú stredu od 12:00 - 15:00 hod v kancelárii MO SRZ.

Hosťovacie povolenia:

Rybárske potreby  ,,PEDRO"         0905 584 373

Rybárske potreby  ,,TWISTER"      0904 877 676

Farský Eugen                                 0905 985 779Vítame Vás na našich stránkach, ktorými by sme chceli informovať o dianí v našom rybárskom regióne nielen našich členov. Na našich stránkach nájdete aktuálne novinky a aktivity nášho združenia, informácie o športovom rybárstve a o výkone rybárskeho práva, ako aj o krásach nášho okolia, starostlivosti o ekológiu a ochranu vôd a okolitej prírody.Prispejte aj vy k rozvoju týchto stránok, napíšte nám Vaše postrehy, čo sa Vám páči - nepáči, a čo by ste privítali.

Naši partneri

Výbor MO SRZ Štúrovo ďakuje všetkým sponzorom, rybárom aj nerybárom, ktorí svojou pomocou, či už finančnou, alebo inou prispeli ku zveľadeniu našej organizácie.

Počasie