Výlovy a zarybnenia 2021

Sem vložte podnadpis

3.10.2021 - Zarybnenie násadou Boleň - Hron č.1, OR Berek 1,2 a 4.


5.9.2021 - Zarybnenie násadou Jalec tmavý - Hron č.1, OR Berek IV

2.6.2021 - Jarné zarybnenie Kapor K3 - B3, B4

29.4.2021 - Jarné zarybnenie násadou Kapor K3 - B1, B2

19.4.2021 - Zarybnenie Kaprom K1

7.4.2021 - Zarybnenie plôdikom šťuky