Výlovy a zarybnenia
2019

12. apríl 2019 - jarné zarybnenie Kaprom - K3

7. apríl 2019 - zarybnenie Kaprom K1 - Berek 2

30. marca 2019 - zarybnenie šťukou - plôdikom