Vyhodnotenie pretekov 

2022

XI. ročník "Vydra Cup" - 8. mája 2022

Sektor A                                    

1. miesto   Trendl Attila ml.        6 880 bodov

2. miesto  Mikle Viktor              5 710 bodov

3. miesto  Ecsek Miklós            4 500 bodov

4. miesto  Horváth Zoltán          3 160 bodov

5. miesto  Baranyai Tamás        3 100 bodov

6. miesto  Kučera Kamil            2 820 bodov

7. miesto  Szeder Béla              2 740 bodov

Sektor B

1. miesto   Trendl Attila st.         8 780 bodov

2. miesto  Csókás Tamás         6 270 bodov

3. miesto  Karvanský Zoltán     5 980 bodov

4. miesto  Jarábek Tamás        4 420 bodov

5. miesto  Vyskok Marián         4 220 bodov

6. miesto  Dudás Miro              3 620 bodov

7. miesto  Letan Peter               2 640 bodov


Sektor C

1. miesto    Dikácz Adam           11 180 bodov

2. miesto   Lénnárd László        9 780 bodov

3. miesto   Varga József            6 940 bodov

4. miesto   Baka Krisztián          6 500 bodov

5. miesto   Baka Zoltán             5 880 bodov

6. miesto   Hegedűs Dezsi       4 900 bodov

7. miesto   Súkeník Norbert      4 680 bodov


Sektor Profi

1. miesto   Mechura Alexander    5 900 bodov

2. miesto   Ruman Braňo             4 670 bodov

3. miesto   Kiss Peter                   3 600 bodov


Mládež do 15 rokov

1. miesto   Pásztor Oliver            1 720 bodov

2. miesto  Pupák Betina                   0 bodov

3. miesto  Baka Zoe Patrícia            0 bodov

4. miesto  Szűcs Peter                     0 bodov


Cenu za najväčšiu rybu získal Karvanský Zoltán - 4 700 bodov Kapor

Cenu za najmenšiu rybu získal Gáspár Balázs - 10cm Ostriež


Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo - 1. máj 2022

Sektor A

1. miesto    Varga József      17 830 bodov

2. miesto    Kiss Péter           5 240 bodov

3. miesto    Tóth Tibor           4 020 bodov

4. miesto    Tóth József         3 470 bodov

5. miesto    Baka Zoltán        3 380 bodov

Sektor B

 1. miesto   Bednár Ján                  12 380 bodov

2. miesto   Súkeník Norbert            9 100 bodov

3. miesto   Szalma Július                 7 220 bodov

4. miesto   Dolník Pál                       6 340 bodov

5. miesto   Keil Tibor                        3 020 bodov

Celkový víťaz pretekov          Varga József             17 830 bodov

Cena za najväčšiu rybu         Varga József              4 030 bodov