Tagsági gyűlés 2016

      A helyi horgászegyesület 2016. 3. 5-én szombaton tagsági gyűlést tartott. Az alapszabályok szerint erre az eseményre minden évben sor kerül. A tagsági gyűlésen 119 tag vett részt. A gyűlést az egyesület elnöke Farský Eugen nyitotta meg. Bevezetőben üdvözölte a vendégeket, közöttük elsőként a Szlovák Horgászszövetség küldöttét Janovič Dušant, a nyitrai helyi szervezet elnökét.

Továbbá külön üdvözölte az idősebb tagokat: Szabó Pált, aki 1958-tól, Horváth Károlyt, aki 1960-tól, Klincsek Ferencet, aki szintén 1960-tól tagja az egyesületnek. Farský Martin mérnök, az egyesület titkára megköszönte munkájukat és ajándékot adott át nekik.

A következőkben egy perces néma csenddel emlékeztek az elhunyt horgásztársakra. Továbbiakban Farský Martin mérnök a helyi szervezet titkára részletesen kiértékelte az egyesület előző évi munkáját, így beszámolt a betelepítések és a kihorgászás mennyiségéről és körülményeiről a horgászkörzetekben.


Kuklis Tibor az egyesület pénztárnoka tájékoztatta a tagságot az egyesület kiadásairól és bevételeiről.
Az ellenőrző bizottság elnöke, Bobuľa Ján mérnök az egyesület gazdasági helyzetét és az írott jegyzeteket értékelte ki.A horgászőrség munkáját Bc. Gustáv Grman értékelte.

A vitában felszólaltak: Perutek, Veszprémi, Horváth horgászok, majd a nyitrai helyi szervezet elnöke, Janovič Dušan.A vita befejeztével Nemes Zoltán főgazda, ismertette a határozati javaslatot, amit a tagság egyhangúan elfogadott. A tagsági gyűléssel szimbolikusan véget ért a téli horgászidény, mert március 15. - május 14. között horgásztilalom lép érvénybe az összes holtágon.

Fordította: Mgr.Lettang Géza