Foto pretekov

2022

Preteky dvojíc v love sumca - 24 - 25 jún 2022


Preteky mládeže - MO SRZ Štúrovo - Jazero Vadas

11. jún 2022


XI. ročník "Vydra Cup" - 8. máj 2022


Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo - 1. máj 2022