Tagsági gyűlés 2015

   A helyi szlovákiai horgászszervezete 2015.2.28-án szombaton tagsági gyűlést tartott, ami az alapszabályok szerint minden évben sor kerül. A tagsági gyűlésen 128 tag vett részt. A gyűlést az egyesület elnöke Farský Eugen nyitotta meg. 

Bevezetőben üdvözölte a vendégeket, közöttük elsőként a Szlovákiai Horgászszövetség küldöttét Dušan Janovičot, a nyitrai szervezet elnökét.

Továbbá külön üdvözölte Rakovský Józsefet, Matus Józsefet, akik 1950 és 1952-től az egyesületünk tagjai. A legidősebb tagunk Firický Pavol, aki ebben az évben jubilálja a 89. életévét. Ez alkalommal Farský Martin mérnök, az egyesület titkára megköszönte munkájukat és ajándékot adott át nekik. A következőkben egy perces néma csenddel emlékeztek az elhunyt horgásztársakra. Az egyesület elnöke értesítette a jelenlevőket a XI. országos tanácsgyűlés eredményeiről. Beszámolt arról, hogy kit választottak meg a szlovákiai horgászszövetség elnökévé és titkárává, valamint kik lettek a szlovákiai horgászszövetség tanácsának helyettesei.

A továbbiakban Farský Martin mérnök, az egyesület titkára kiértékelte az egyesület előző évi munkáját, így beszámolt a betelepítések és a kihorgászás mennyiségéről és körülményeiről a horgászkörzetekben.

Kuklis Tibor az egyesület pénztárnoka tájékoztatta a tagságot az egyesület kiadásairól és bevételeiről.

Az ellenőrző bizottság elnöke Bobuľa Ján mérnök, beszámolt az egyesület gazdasági helyzetéről és kiértékelte az írott dokumentációt. A horgászőrség munkáját Bc. Grman Gustáv értékelte. A jelenlevők tájékoztatva voltak a betelepítés mivoltáról. Az elmúlt évben a saját költségvetésünkből 31.802 euróból és a tanács 27.500 eurós hozzájárulásából vásároltunk halat.

A vitában a nyitrai egyesület elnöke Janovič Dušan szólalt föl, aki ismertette szervezetük munkáját. 
A továbbiakban a tagság jóváhagyta a személyenkénti 5 eurós hozzájárulást a földek megvásárolása végett. Így tudnánk a vizekhez vezető utakat rendezni.

A vita lezárásával Mgr. Benefi Tomás az egyesület alelnöke, ismertette a határozati javaslatot, amit a tagság egyhangúlag elfogadott. 
A tagsági gyűléssel szimbolikusan véget ért a téli horgászidény, mert március 15.- május 14. horgásztilalom lép érvénybe az összes holtágon.

Fordította: Mgr.Lettang Géza